sobota, 20 maja 2023

Czy myśl Arystotelesa jest nieaktualna? Spotkania z Akwinatą nr 16

#akwinata #filozofia #arystoteles
Czy klasyczna filozofia nie została unieważniona przez rozwój nauk szczegółowych? Czy myśl Arystotelesa nie jest tak bardzo uwikłana w starożytne nauki przyrodnicze, że nie da się jej od nich oddzielić? ks. Piotr Dzierżak FSSPX

piątek, 19 maja 2023

Ritual de la consagración de la iglesia de nuestra señora de Los Ángeles

Ritual de la consagración de la iglesia de nuestra señora de Los Ángeles - FSSPX en México - Sitio Oficial

czwartek, 18 maja 2023

Z kalendarza liturgicznego: Wniebowstąpienie Pańskie

Wniebowstąpienie jest ukoronowaniem Zmartwychwstania. Pascha — przejście Pańskie osiąga w tej tajemnicy swój kres. Człowieczeństwo Zbawiciela otrzymuje najwyższą chwałę w nagrodę za doskonałe posłuszeństwo wobec Ojca. Wejście Chrystusa do nieba to wejście Arcykapłana Nowego Testamentu do świętego świętych «aby wstawiać się za nami». Wniebowstąpienie jest również triumfem ludzkości. Chrystus umieścił bowiem po prawicy Ojca ułomną ludzką naturę. «Gdyśmy byli umarłymi przez grzechy... (Bóg) wzbudził (nas) z martwych, dozwolił zasiadać na niebiosach w Chrystusie Jezusie» (Ef. 2, 5-6). Tajemnica Wniebowstąpienia dopełni się ostatecznie wówczas, gdy wejdą do nieba również członki Jego Mistycznego Ciała. Całe życie Kościoła jest przygotowaniem na dzień, w którym Chrystus wróci, aby wprowadzić odkupionych do chwały Ojca. Teksty Mszy św. wysławiają Wniebowstąpienie jako triumfalny pochód Zbawiciela.
Modlitwy są wyrazem chrześcijańskiej nadziei.

Czy Bóg wpływa na świat?

wtorek, 16 maja 2023

Przegląd tradycjonalistyczny #25 - Kamil Klimczak, Piotr Błaszkowski

THE SSPX IN KENYA | Schism, Sedevacantism etc. | Hearing From An SSPX Priest

Is the SSPX in schism? Fr. Peter, Priest-in-charge at Holy Cross Catholic Church Kenya, together with Magero answer these and more objections to the SSPX and the Latin Mass in general.
Ad Jesum Per Mariam! Hello! I’m Esther, a Kenyan 🇰🇪 and cradle Catholic. I began the journey of rediscovering the truth of the beautiful Catholic Church in 2015 and I have never looked back! The journey to understanding my faith has been influenced by many outstanding Catholic Apologists, Catholic converts, biblical proof of the Catholic Faith, Eucharistic miracles, Early Church Father writings, the Holy Rosary and so much more. My channel uses the most simplistic language and illustrations to help us keep growing in our faith. I also talk about godly relationships and friendships, courting, the beauty of femininity (NOT feminism), lifestyle and so much more! Please subscribe and enjoy! Email: catholicwesther@gmail.com

poniedziałek, 15 maja 2023

Bishop Athanasius Schneider Discusses The Marxist Infiltration of Our Culture and the Church

Bishop Athanasius Schneider is interviewed by Steve Bannon on May 4, 2023. Bishop Schneider discusses his personal experience of growing-up under a Marxist regime of "human friendly Communism" and the similarities he now sees in our current culture and the Church.
Bishop Athanasius Schneider: We need to create a religious international that will oppose global atheism. Complicit Clergy channel. The video has been removed: https://www.youtube.com/watch?v=PaxVnlJ1ko4

niedziela, 14 maja 2023

Z kalendarza liturgicznego: V Niedziela po Wielkanocy

Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie to dwa etapy jednego misterium. Przy końcu Okresu Wielkanocnego słyszymy z ust Zbawiciela streszczenie całego Jego życia. «Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat, znowu opuszczam świat i idę do Ojca» (Alleluja, ewangelia). Podobnie jak Chrystus, zostaliśmy wybawieni od śmierci (antyfona na wejście, antyfona na ofiarowanie) dążymy do Ojca (sekreta). Życie ziemskie to czas próby, w którym mamy czynami udowadniać naszą miłość ku Ojcu niebieskiemu (lekcja). Modlitwa zanoszona w imię Jezusa zapewni nam pomoc łaski Bożej.
Toplista Tradycji Katolickiej
Powered By Blogger