sobota, 4 sierpnia 2018

Bergoglo przeciw KARZE ŚMIERCI - komentarz prof. Jacka Baryzela

Kongregacja Doktryny Wiary skierowała do biskupów list informujący o zmianie treści p. 2267 Katechizmu Kościoła Katolickiego w sprawie kary śmierci i opublikowała jego nowe brzmienie.
Kara śmierci
2267. Wymierzanie kary śmierci, dokonywane przez prawowitą władzę, po sprawiedliwym procesie, przez długi czas było uważane za adekwatną do ciężaru odpowiedź na niektóre przestępstwa i dopuszczalny, choć krańcowy, środek ochrony dobra wspólnego.
Dziś coraz bardziej umacnia się świadomość, że osoba nie traci swej godności nawet po popełnieniu najcięższych przestępstw. Co więcej, rozpowszechniło się nowe rozumienie sensu sankcji karnych stosowanych przez państwo. Ponadto, zostały wprowadzone skuteczniejsze systemy ograniczania wolności, które gwarantują należytą obronę obywateli, a jednocześnie w sposób definitywny nie odbierają skazańcowi możliwości odkupienia win.
Dlatego też Kościół w świetle Ewangelii naucza, że „kara śmierci jest niedopuszczalna, ponieważ jest zamachem na nienaruszalność i godność osoby”[1], i z determinacją angażuje się na rzecz jej zniesienia na całym świecie.
[1] FRANCISZEK, Przemówienie do uczestników spotkania zorganizowanego przez Papieską Radę ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, 11 października 2017: L’Osservatore Romano (13 października 2017), 5.
Poprzednio punkt ten mówił, że tradycyjna nauka Kościoła nie wyklucza stosowania kary śmierci, jeśli jest ona jedynym dostępnym sposobem ochrony ludzkiego życia przed niesprawiedliwym napastnikiem. Zastrzegał jednocześnie, że przypadki absolutnej konieczności usunięcia winowajcy są bardzo rzadkie, a być może wcale się już nie zdarzają
(02 VIII 2018)

Kadr z filmu
"Krótki film o zabijaniu" Krzysztofa Kieślowskiego


"Jeżeli kara śmierci jest niedopuszczalna w świetle Ewangelii, to znaczy, że Kościół przez XX wieków, nauczając czegoś wręcz przeciwnego, pozostawał w błędzie. Błądził więc sam Ewangelista Łukasz, przekazujący wyznanie wiary pierwszego zbawionego - Dobrego Łotra na Golgocie, zaświadczającego słuszności kary, na którą został skazany; błądzili Apostołowie, błądziło 260 papieży, błądziły sobory i synody, błądzili Ojcowie i Doktorzy Kościoła, błądzili wszyscy uznani teologowie i kanoniści. A jeżeli tak, to przez te XX wieków Duch Święty był nieobecny w Kościele i każda inwokacja każdego soboru definiującego jakikolwiek dogmat: "postanowiliśmy bowiem Duch Święty i my" była pustotą, kłamstwem i nadużyciem. W ostateczności zatem to sam Jezus Chrystus byłby zwodzicielem obiecując Kościołowi pozostawienie mu w jego doczesnej peregrynacji Ducha Pocieszyciela. Takie są logiczne konsekwencje herezji bergogliańskiej.""Bogiem" Bergoglia jest immanentny, heglowski Weltgeist, zyskujący coraz wyższą samoświadomość w swoim pochodzie przez dzieje.


z profilu fb prof. Jacka Bartyzela

piątek, 3 sierpnia 2018

Sztuka romańska - Chrzest Chrystusa Chrzest Chrystusa. Anonim ok. 1065 r. Kościół dolny św. Fermo.
 z profilu: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2145320595711440&set=a.1374531712790336.1073741828.100007005600677&type=3&theater

Pomimo swojej prostoty, a nawet prymitywizmu, sztuka romańska ma w sobie coś, czego nie ma ani gotyk, ani późniejsze, coraz doskonalsze technicznie style. Tym czymś jest tremendalny aspekt religijnego numinosum, oddany tak, jak powinien być oddawany: w bojaźni i drżeniu oraz bez pokusy podobania się. A poza tym symbolizm całości i konkretność detalu.

z profilu fb:  prof. Jacka Bartyzela

czwartek, 2 sierpnia 2018

środa, 1 sierpnia 2018

Antykultura - marksizm kulturowy - schemat historycznyhttps://www.facebook.com/ProgramWiedzySpolecznej/photos/a.440980816293609.1073741828.425785734479784/707900416268313/?type=3&theater

wiecej na:
https://wiedzaspoleczna.pl/pojecia-podstawowe/


wtorek, 31 lipca 2018

"Nowa ewangelizacja" - protestantyzacja Kościoła

Uwaga! Pod hasłem „nowej ewangelizacji”

protestantyzuje się wiarę

Decyzją Konferencji Episkopatu Polski, podjętą na 356 Zebraniu Plenarnym w dniach 14-16 października 2011 r., powstał Zespół do spraw Nowej Ewangelizacji. Przewodniczącym Zespołu jest abp Grzegorz Ryś.
Jan Paweł II wprowadził pojęcie „nowej ewangelizacji” rozumiejąc przez nią głoszenie Ewangelii „z nową gorliwością, nowymi metodami i z zastosowaniem nowych środków wyrazu”. Papież Polak kładł nacisk na wykorzystanie możliwości, jakie pojawiły się w ostatnich dekadach. Już pobieżna analiza charakterystyki członków Zespołu do spraw Nowej Ewangelizacji przy polskim Episkopacie pokazuje, że w Polsce wykorzystuje się to hasło do przeprowadzania rewolucji protestanckiej, a więc do „pentekostalizacji” wiary[1].
Przy Zespole abpa Rysia powstało Forum Nowej Ewangelizacji, które skupia ok. 300 wspólnot, w większości charyzmatycznych, a także Ogólnopolska Szkoła Ewangelizatorów. Zespół organizuje również Ogólnopolskie Kongresy Nowej Ewangelizacji. Na temat Szkoły można dowiedzieć się z oficjalnej strony: „Ogólnopolska Szkoła Ewangelizatorów (OSE) jest projektem ogólnokościelnym powstałym z inicjatywy Zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw Nowej Ewangelizacji. Podstawowym założeniem OSE jest formowanie do Nowej Ewangelizacji osób odpowiedzialnych za koordynowanie projektów ewangelizacyjnych na poziomie ogólnopolskim, diecezjalnym, parafialnym czy wspólnotowym”[2].
Teoretycznie chodzi jedynie o koordynowanie działań ewangelizacyjnych. Biorąc pod uwagę jednak, że organizatorami Szkoły, nauczycielami i kursantami są przedstawiciele środowisk charyzmatycznych można zauważyć, że jest to po prostu ośrodek świadomej, programowej i metodycznej protestantyzacji wiary w Polsce. Wśród Polaków, którzy są wykładowcami OSE są wymienieni członkowie Zespołu do spraw Nowej Ewangelizacji a więc: bp Grzegorz Ryś, o. Krzysztof Czerwionka, Antoni Tompolski. Są nimi także: bp Andrzej Czaja, bp Roman Pindel, Krystyna Sobczyk (odpowiedzialna za posługę charyzmatycznej modlitwy wstawienniczej od ponad 20 lat), o. Paweł Drobot CSsR (prowadzący charyzmatyczne Rekolekcje Uzdrowienia Wewnętrznego), ks. Remigiusz Recław SI (prowadzi Msze święte z modlitwą o uzdrowienie) oraz Krzysztof Najdowski (prowadzi Akademię Liderów Nowoczesnej Ewangelizacji).
W skład Zespołu Nowej Ewangelizacji wchodzi:
– o. Krzysztof Czerwionka (opiekun charyzmatycznej Wspólnoty Chrystusa Zmartwychwstałego GALILEA),
– ks. Bogusław Drożdż (kierownik Katedry Nowej Ewangelizacji na Papieskim Wydziale Teologiczny we Wrocławiu),
– o. Jacek Dubel CSsR (członek Zarządu Stowarzyszenia Alfa Polska, które promuje anglikańskie kursy Alpha),
– Antoni Tompolski (dyrektor krajowego biura Alpha Polska, od czerwca 2014 odpowiedzialny za Festiwal Młodych Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, Od 1983 roku związany z ruchem międzywyznaniowym Campus Crusade for Christ), Marek Filar (z Centralnej Diakonii Ewangelizacyjnej Ruchu Światło-Życie),
– ks. Artur Godnarski (koordynator Ogólnopolskiej Inicjatywy Ewangelizacyjnej Przystanek Jezus na Woodstock, duszpasterz charyzmatycznej Wspólnoty św. Tymoteusza), Andrzej i Iwona Grzeszuk (ze Szkoły Nowej Ewangelizacji),
–  ks. Eugeniusz Ploch (diecezjalny Duszpasterz Akademicki, diecezjalny Koordynator Odnowy w Duchu Świętym),
– bp Adam Wodarczyk (Biskup Pomocniczy Archidiecezji Katowickiej, członek Krajowej Rady Misyjnej),
– Zbigniew Słup (ze wspólnoty Chemin Neuf),
– Alojzij Oberstar (rektor neokatechumenalnego Seminarium misyjnego Redemptoris Mater w Warszawie. Katechista Drogi Neokatechumenalnej),
–  Piotr Sowa (członek Katolickiego Stowarzyszenia w Służbie Nowej Ewangelizacji – Wspólnota św. Tymoteusza. Od 2003 roku zaangażowany w Ogólnopolską Inicjatywę Ewangelizacyjną Przystanek Jezus oraz formację w Szkole Nowej Ewangelizacji św. Tymoteusza w Gubinie. Obecnie jest dyrektorem Wydawnictwa i Księgarni Przystanek Jezus oraz redaktorem Serii „Nowej Ewangelizacji”. Prezes Zarządu Fundacji Cogito Ergo Credo realizującej projekt Kampusu Nowej Ewangelizacji w Gubinie oraz Międzynarodowej Platformy Cyfrowej dla Nowej Ewangelizacji. Dyrektor biura Międzynarodowego Centrum Ewangelizacji ICE2016 w ramach ŚDM w Krakowie),
– Radosława Podgórska FSK (przełożona generalna Zgromadzenia Franciszkanek Służebnic Krzyża od 2013r. Od 2014r. Członek Konsulty Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych).
 Michał Krajski
za zgodą:
http://prawy.pl/75840-uwaga-pod-haslem-nowej-ewangelizacji-protestantyzuje-sie-wiare/
[1] Jan Paweł II, Veritatis splendor, 106.
[2] http://nowaewangelizacja.org/ose/.


Toplista Tradycji Katolickiej
Powered By Blogger