wtorek, 22 maja 2007

KATECHIZM O NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE


W obliczu wielu błędów warto znać tradycyjną naukę Kościoła na ten temat... dzisiaj pierwsza część fragmentu czwartej części wspaniałego katechizmu świętego Papieża, Piusa X
Rozdział 4

części czwartej

Katechizmu Świętego Piusa X

(„Sakramenty”)

____________________________________________________________Eucharystia.

§ 1. Natura Eucharystii i rzeczywista obecność Jezusa Chrystusa w tym Sakramencie.Czym jest sakrament Eucharystii?


Eucharystia jest sakramentem, który, przez podziwu godną przemianę całej substancji chleba w Ciało Jezusa Chrystusa i substancji wina w Jego Przenajdroższą Krew, zawiera rzeczywiście, prawdziwie i substancjalnie Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa Pana Naszego, pod postaciami chleba i wina, aby mógł się On stać naszym duchowym pokarmem.


Czy w Eucharystii jest ten sam Jezus Chrystus, który króluje w Niebie, a który narodził się na tej ziemi z Najświętszej Maryi Panny?

Tak, w Eucharystii jest prawdziwie ten sam Jezus Chrystus, który przebywa w Niebie i który narodził się z Najświętszej Dziewicy na tej ziemi.


Dlaczego wierzysz, że w Sakramencie Eucharystii Jezus Chrystus jest rzeczywiście obecny?

Wierzę, że w Najświętszym Sakramencie Jezus Chrystus jest rzeczywiście obecny dlatego, że On sam tak powiedział i dlatego że tego naucza mnie Kościół Święty.


Jaka jest materia Sakramentu Eucharystii?

Materia sakramentu Eucharystii jest ta sama, której użył Jezus Chrystus, to znaczy przaśny chleb i wino z winogron.


Jaka jest forma sakramentu Eucharystii?

Formę Sakramentu Eucharystii stanowią słowa, użyte przez Jezusa Chrystusa: «To jest moje Ciało; to jest moja Krew».


Czym jest więc hostia przed konsekracją?

Hostia przed konsekracją jest chlebem.


Czym zaś jest hostia po konsekracji?

Po konsekracji hostia jest prawdziwym Ciałem Naszego Pana Jezusa Chrystusa pod postaciami chleba.


Co się znajduje w kielichu przed konsekracją?

W kielichu przed konsekracją jest wino z kilkoma kroplami wody.


Co zawiera kielich po konsekracji?

Po konsekracji kielich zawiera prawdziwą Krew Naszego Pana Jezusa Chrystusa pod postaciami wina.


Kiedy się dokonuje przemiana chleba w Ciało a wina w Krew Jezusa Chrystusa?

Przemiana chleba w Ciało a wina w Krew Jezusa Chrystusa dokonuje się w tej samej chwili, w której kapłan podczas Mszy Świętej wymawia słowa konsekracji.


Czym jest konsekracja?

Konsekracja jest to odnowienie, za pośrednictwem kapłanów, cudu dokonanego przez Jezusa Chrystusa podczas Ostatniej Wieczerzy, przez który przemienił On chleb i wino w swoje uwielbienia godne Ciało i Krew słowami: «To jest Ciało moje; to jest Krew moja».


Jak Kościół nazywa cudowną przemianę chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa?

Cudowną przemianę, która dokonuje się codziennie na naszych ołtarzach, Kościół nazywa transsubstancjacją.


Kto nadał taką moc słowom konsekracji?

Sam Pan Nasz Jezus Chrystus, Bóg Wszechmogący, nadał taką moc słowom konsekracji.


Czy po konsekracji coś pozostaje z chleba i wina?

Po konsekracji z chleba i wina pozostają jedynie postaci.


Co nazywamy postaciami chleba i wina?

Postaciami chleba i wina nazywamy ilość oraz widoczne, odczuwalne właściwości chleba i wina: kształt, kolor, smak.


W jaki sposób postaci chleba i wina mogą pozostawać bez substancji?

Postaci chleba i wina pozostają w cudowny sposób bez substancji mocą wszechmocnego Boga.


Czy pod postaciami chleba jest tylko Ciało Jezusa Chrystusa, a pod postaciami wina tylko Jego Krew?

Tak pod postaciami chleba, jak i wina, przebywa żywy cały Jezus Chrystus wraz ze swoim Ciałem, Krwią, Duszą i Bóstwem.


Czy możesz wyjaśnić, dlaczego Jezus Chrystus jest obecny całkowicie tak w hostii, jak i w kielichu?

Jezus Chrystus jest cały tak w hostii jak i w kielichu, ponieważ w Eucharystii jest tak samo żywy i nieśmiertelny, jak w Niebie. W konsekwencji tam, gdzie znajduje się Jego Ciało, jest też i Krew, Dusza i Bóstwo; a tam, gdzie jest Jego Krew, jest i Ciało, Dusza i Bóstwo, gdyż w Jezusie Chrystusie to wszystko jest nierozdzielne.


Kiedy Jezus Chrystus jest w hostii, czy przestaje być w Niebie?

Kiedy Jezus Chrystus jest w Hostii, nie przestaje przebywać w Niebie, ale jednocześnie przebywa tak w Niebie, jak i w Najświętszym Sakramencie.


Czy Jezus Chrystus jest obecny we wszystkich konsekrowanych hostiach na świecie?

Tak, Jezus Chrystus jest obecny we wszystkich konsekrowanych hostiach.


Jak to możliwe, że Jezus Chrystus jest obecny we wszystkich konsekrowanych hostiach?

Jezus Chrystus jest obecny we wszystkich konsekrowanych hostiach przez wszechmoc Bożą, dla którego nic nie jest niemożliwe.


Kiedy dzieli się hostię, czy dzieli się też Ciało Chrystusa?

Kiedy dzieli się hostię, nie dzieli się Ciała Jezusa Chrystusa, ale jedynie postaci chleba.


W której części hostii pozostaje Ciało Jezusa Chrystusa?

Ciało Jezusa Chrystusa pozostaje całe i nietknięte we wszystkich częściach, na które została podzielona hostia.


Więc Jezus Chrystus jest tak samo obecny w konsekrowanej cząsteczce hostii, jak w jej całości?

W całej hostii, jak i w jej cząstce jest zawsze ten sam Chrystus.


W jakim celu zachowuje się w kościołach Najświętszą Eucharystię?

Zachowuje się w kościołach Najświętszą Eucharystię, aby była czczona przez wiernych i zanoszona chorym, kiedy tego potrzebują.


Czy powinno się adorować Najświętszy Sakrament?

Eucharystia winna być czczona przez wszystkich, gdyż zawiera ona prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie Pana Naszego, Jezusa Chrystusa.

Toplista Tradycji Katolickiej
Powered By Blogger