sobota, 18 sierpnia 2007

ZAWSZE WIERNI NR 8 /2007 - list bpa Bernarda Fellay do wiernych«Zawsze wierni» nr 8/2007 (99)bp Bernard Fellay


List do wiernych

Przełożonego Generalnego

Bractwa Św. Piusa X


Drodzy Wierni!


Motu proprio Summorum Pontificum z 7 lipca 2007 r. przywraca Mszy św. trydenckiej jej prawa i jasno stwierdza, że nigdy nie została zniesiona. Zatem wierność tej Mszy św. – wierność, za którą wielu kapłanów i świeckich było w ciągu prawie 40 lat prześladowanych, a nawet karanych – nigdy nie była nieposłuszeństwem. Dlatego należy dzisiaj oddać sprawiedliwość abp. Marcelemu Lefebvre’owi: dziękujemy mu, że nauczył nas wierności tej Mszy św. Wszechczasów, kierując się prawdziwym posłuszeństwem, a występując przeciw wszelkim nadużyciom władzy. Nie ma też wątpliwości, że uznanie prawa tradycyjnej Mszy św. jest owocem bardzo wielu różańców, które ostatnią jesienią – podczas naszej Krucjaty Różańcowej – podarowano Matce Najświętszej. Pragniemy wyrazić Jej naszą wdzięczność.Benedykt XVI przywrócił Mszy św. Piusa V prawo bytu. Należy jednak również przeanalizować konkretne decyzje wyrażone w motu proprio oraz wyjaśnienie, którego udzielił papież Benedykt XVI w towarzyszącym dokumentowi liście.


l Zarządzenia wydane przez papieża zezwalają de iure na swobodne celebrowanie tradycyjnej liturgii [rzymskiej] (nie tylko Mszy św., ale także sakramentów). Jest to ogromne duchowe dobro dla całego Kościoła, a szczególnie dla tych kapłanów i wiernych, którzy byli dotychczas paraliżowani niesprawiedliwymi zarządzeniami biskupów. Następne miesiące pokażą, w jaki sposób rozporządzenia papieskie będą de facto stosowane przez biskupów i kapłanów w parafiach. Módlmy się zatem w intencji papieża, aby nieugięcie trwał przy odważnej decyzji, którą podjął.  • List, który towarzyszy motu proprio, wyjaśnia intencje papieża. Twierdzenie o istnieniu jednego rytu w dwóch równoprawnych formach (zwyczajnej i nadzwyczajnej) oraz to, że odrzuca się wyłączne odprawianie tradycyjnej liturgii z wykluczeniem nowej, można różnie interpretować – na przykład jako sformułowanie dyplomatyczne, aby nie urazić tych konferencji episkopatów, które otwarcie przeciwstawiały się całkowitemu uwolnieniu Mszy Wszechczasów. Można jednak rozumieć to jako wyraz pragnienia papieża, aby zrealizować „reformę reformy”, która miałaby polegać na tym, że Msza św. Piusa V i Msza Pawła VI będą się wzajemnie ubogacały, jak papież napisał w swoim liście.


  • W każdym razie Benedykt XVI wyraźnie pragnie dowieść, iż Vaticanum II i będąca jego owocem nowa Msza należą do 2000 lat Tradycji Kościoła. Zaprzeczanie, że ostatni sobór spowodował rozłam – jak to miało miejsce w przemówieniu do Kurii Rzymskiej z 22 grudnia 2005 r. – wyraźnie dowodzi, że spór pomiędzy Rzymem a Bractwem Św. Piusa X dotyczy przede wszystkim kwestii doktrynalnych. Potrzeba zatem, aby ten niewątpliwy postęp, dokonany poprzez motu proprio w sferze liturgii, był kontynuowany – po wycofaniu dekretu ekskomuniki – na drodze dyskusji teologicznych.Zarówno odniesienia w liście towarzyszącym motu proprio do abp. Lefebvre’a i Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X, jak i uznanie świadectwa młodego pokolenia, które przekazuje dalej pochodnię Tradycji, wyraźnie dowodzą, że nasza stanowczość w obronie lex orandi została zauważona. Dlatego musimy nadal z taką samą stanowczością – i z Bożą pomocą – prowadzić walkę w imię lex credendi, w imię naszej wiary.


Menzingen, 7 lipca 2007 r.poniedziałek, 13 sierpnia 2007

W dzień świętych Apotołów Piotra i Pawła

SZYMONIE, SYNU JANA

MIŁUJESZ MNIE?


Święty Augustyn

Kazanie na dzień Świętych Apostołów Piotra i Pawła
Szymonie, synu Jana, mówi mu Jezus, miłujesz mnie ? Miłuję Cię, odpowiada on. Pytany po raz drugi, drugi raz daje tę samą odpowiedź. Ale pytany po raz trzeci , jakby nie można było jego słowom ufać, zasmuca się. A przecież, czy mógłby nie ufać mu Ten, dla którego jego serce nie miało tajemnic ? Po tym poruszeniu smutku, odpowiedział wreszcie : Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię miłuję. Ty wiesz wszystko, nie jest to przed Tobą ukryte bardziej, niż wszystko inne. — O Apostole, nie smuć się, odpowiedz raz, drugi i trzeci. Bądź trzykrotnie zwycięzcą, wyznając swoją miłość, skoro trzy razy twoja zuchwałość została pokonana przez strach. Trzeba aż trzy razy rozwiązać to, co trzykroć związałeś. Rozwiąż przez miłość to, co związałeś z obawy. Mimo tego strachu, Pan przecież powierza nie tylko raz, ale dwakroć, trzykroć, swoje owieczki Piotrowi.

święty Augustyn na dzień świętego Wawrzyńca i na dziś...


RÓŻNORODNOŚĆ POWOŁAŃ

I ŚWIĘTOŚCI W KOŚCIELE

święty Augustyn

Kazanie na dzień świętego WawrzyńcaOgród Pana, moi bracia, tenże ogród posiada różne rodzaje kwiatów : nie tylko róże męczenników, ale także lilie dziewic, bluszcz małżonków, fiołki wdów. Nie ma takiego rodzaju ludzi, umiłowani moi, którzy by mieli tracić nadzieję co do swojego powołania : gdyż dla wszystkich Pan cierpiał. Prawdziwie przecież jest o Nim napisane : "Bóg pragnie, by wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy" (1 Tym. 2, 4).


Trzeba więc zrozumieć jak, nie wylewając krwi i nie cierpiąc męczeństwa, chrześcijanin ma podążać za Chrystusem.

Toplista Tradycji Katolickiej
Powered By Blogger