sobota, 2 marca 2013

Odzyskać papieża dla Katolickiej Tradycji

Nasze myśli biegną już ku konklawe i osobie nowego Papieża. Jaki będzie? Nie sposób dziś określić, ale jaki ma być to wiemy na pewno. Taki, który powróci do Tradycji Katolickiej. Może nie od razu, ale po pewnym czasie jego umysł - pod wpływem łaski wymodlonej przez tradycjonalistów - uwolni się z soborowych błędów. A, że cuda się zdarzają, przytaczamy skromny cud powrotu tradycyjnej liturgii do kościoła w Anglii. Dziś jeszcze pustawy, a z czasem zapełni się nowymi, gorliwymi wiernymi.
Red.

Msza trydencka na półwyspie Wirral

W sierpniu 2009 r. pisałem [autor bloga] o przeznaczonym do zamknięcia kościele pw. św. Piotra i Pawła Apostołów w New Brighton na półwyspie Wirral nieopodal Liverpoolu, o walce parafian z biskupem szrewsburskim o to, by świątynia nie została sprzedana i o interwencji abp. Piacenzy, sekretarza Kongregacji ds. Duchowieństwa (dziś kardynała i prefekta tej dykasterii), który uznał, że byłoby to wbrew dobru dusz i decyzję ordynariusza anulował.

Kilka razy chciałem wrócić do tej historii, bo, jak się wydaje, znalazła ona happy end. W 2011 roku kościół i parafię przejęli księża z włoskiego tradycjonalistycznego Instytutu Chrystusa Króla (ICRSS) Najwyższego Pasterza i rozpoczęli tam regularną posługę duszpasterską.
O Dome of Home (kopule, sklepieniu domu) – bo tak nazywany jest kościół przez marynarzy wracających do Liverpoolu – przypomnieli mi redaktorzy portalu New Liturgical Movement zamieszczając film pochodzący ze strony internetowej parafii w New Brighton. Czynię podobnie i zapraszam do obejrzenia.
http://jacquesblutoir.blogspot.com/  27.02.2013

piątek, 1 marca 2013

Nowenna w intencji wyboru nowego papieża


Przed zbliżającym się konklawe i wyborem nowego papieża bp Bernard Fellay, przełożony generalny Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X, zwrócił się do wszystkich księży i wiernych związanych z FSSPX, żeby odprawiając w dniach 1–9 marca nowennę modlitewną upraszali Wszechmogącego Boga, by wyborowi nowego papieża towarzyszyły Jego szczególne łaski.
Nowenna składa się z hymnu do Ducha Świętego Veni Creator Spiritus, kolekty ze Mszy wotywnej w intencji wyboru papieża oraz trzech wezwań, jak następuje:
O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg.
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk.

Pocieszycielem jesteś zwan
I najwyższego Boga dar.
Tyś namaszczeniem naszych dusz,
Zdrój żywy, miłość, ognia żar.

Ty darzysz łaską siedemkroć,
Bo moc z prawicy Ojca masz,
Przez Boga obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.

Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej
I wątłą słabość naszych ciał
Pokrzep stałością mocy Twej.

Nieprzyjaciela odpędź w dal
I Twym pokojem obdarz wraz.
Niech w drodze za przewodem Twym
Miniemy zło, co kusi nas.

Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był.
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił.

Módlmy się. Pokornie błagamy Cię, Panie, abyś w swojej niezmierzonej dobroci raczył dać świętemu Kościołowi rzymskiemu papieża, który by się Tobie podobał dzięki swej gorliwej troskliwości względem nas, a pośród swego ludu cieszył się stałą czcią dla Twego Imienia dzięki swym mądrym rządom. Przez naszego Pana…

 Bolesne i Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

 Św. Piusie V, módl się za nami!
Św. Piusie X, módl się za nami!
(źródło: dici.org, 27 lutego 2013) za: http://news.fsspx.pl/?p=2424

Godło Stolicy Apostolskiej w okresie sede vacantre - czyli bez osobistego herbu papieża

czwartek, 28 lutego 2013

28 II AD 2013 po gdzinie 20.00 Stolica Apostolska jest pusta

Dziś po godzinie 20.00 Jego Świątobliwość Benedykt XVI opuszcza swój urząd biskupa Rzymu i pasterza Kościoła Rzymsko-Katolickiego.
Dziękujemy Ci Ojcze św., za "Summorum Pontificum”, z uwolnienie Mszy Wszechczasów, za zdjęcie z biskupów Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X z niesprawiedliwej ekskomuniki, za podjęcie rozmów z FSSPX. Owoce Twego pontifikatu jeszcze nie dojrzały, ale jesteśmy pewni, że bez Ciebie sytuacja Kościoła Chrystusowego byłaby jeszcze gorsza. Walka trwa, módl się za nas w ciszy klasztornej,  za żołnierzy Chrystusa Naszego Pana.
Red.

Poniżej definicje i stan prawny tej zapomnianej, choć historycznie znanej sytuacji.

Sede vacante (od łac. sedes vacans – „nieobsadzona stolica” lub „pusty tron”; forma sede vacante to ablativus absolutus i znaczy: „przy nieobsadzonej stolicy”; pokr. sedis vacantia – „stan nieobsadzenia stolicy”) – w Kościele katolickim termin określający okres, w którym stolica biskupia jest nieobsadzona.
Kodeks prawa kanonicznego z 1983 stosuje to określenie zarówno wobec wakansu Stolicy Apostolskiej (diecezji rzymskiej – sede Romana vacante), jak i każdej innej diecezji. Sede vacante trwa do momentu objęcia diecezji przez nowego biskupa. Administrowanie jest w tym czasie ograniczone do spraw najistotniejszych, gdyż obowiązuje zasada nihil innovetur (niczego nie należy zmieniać).
Sede vacante Stolicy Apostolskiej rozpoczyna się po śmierci lub rezygnacji papieża. W tym momencie władzę w Stolicy Apostolskiej i w całym Kościele katolickim przejmuje tymczasowo Kolegium kardynalskie z dziekanem na czele. Z kolei w Watykanie administrację przejmuje kardynał kamerling pełniąc w ten sposób funkcję tymczasowej głowy Państwa Watykańskiego. Sede vacante trwa do wyboru nowego papieża przez konklawe. W średniowieczu, a także okresach późniejszych sede vacante trwała nieraz bardzo długo, z różnych powodów. Najdłuższe jej okresy miały miejsce w latach 1241-1243, 1268-1271, 1314-1316.

niedziela, 24 lutego 2013

rekolekcje wielkopostne "u Piusa" w Polsce

Św. Pius X, czeka z rekolekcjami, nie daj się prosić. Patrzy na Ciebie surowo,
 ale z ojcowską miłością.

1.03—3.03 Chorzów
1.03—3.03 Warszawa
8.03—10.03 Rzeszów
8.03—10.03 Szczecin
15.03—18.03 Kraków
15.03—17.03 Tuchów
15.03—17.03 Wrocław
23.03—24.03 Lubatowa
za: http://www.piusx.org.pl/, tam też adresy kaplic

Deo gracias za duchowy pokarm!Toplista Tradycji Katolickiej
Powered By Blogger