piątek, 5 sierpnia 2022

Wołyńskie wołanie o sprawiedliwość

Wołyńskie wołanie o sprawiedliwość - "krwawa niedziela", modlitwa za zmarłych, pochówek ks. Łukasz Szydłowski FSSPX

czwartek, 4 sierpnia 2022

4 sierpnia - św. Dominika, wyznawcy

Dominik Guzman urodził się w roku 1170 w Hiszpanii. W dwudziestym piątym roku życia został kanonikiem regularnym, a wkrótce potem kapłanem. W roku 1201 zetknął się z herezją albigensów i zrozumiał, że do jej zwalczenia trzeba stworzyć nowy typ misjonarzy głęboko wykształconych i żyjących w ewangelicznym ubóstwie. Założył Zakon Kaznodziejski i jako cel wyznaczył mu obronę i szerzenie wiary. Zakon ten wspólnie z Franciszkanami przyczynił się do odrodzenia średniowiecznego Kościoła. Św. Dominik zmarł w Bolonii 6 sierpnia 1221 roku.

niedziela, 31 lipca 2022

Toplista Tradycji Katolickiej
Powered By Blogger