sobota, 31 grudnia 2022

Przegląd tradycjonalistyczny #8 - Kamil Klimczak, Piotr Błaszkowski

How to read more spiritual books

#reading #catholicbooks #bookworm I get asked a lot if I have any advice on how to read more? Here's my answer... 😊 I'l adress excuses like books being boring or too complicated, lack of motivation for reading and having no time. But is it really a good idea to try to read a spiritual book a week?

piątek, 30 grudnia 2022

Co mówią stare rękopisy

Prelekcja prof. dr. hab. Piotra Tylusa z cykli wykładów Akademii Andegavenum poświęconych tożsamości Europy i jej umysłowemu dziedzictwu.

czwartek, 29 grudnia 2022

you're spending christmas alone in the 17th century (playlist)

#nobody #baroque #christmasmusic you're spending christmas alone in the 17th century (playlist)

św. Tomasz Becket

„Nawet gdyby wszystkie miecze w Anglii mierzyły w moją głowę, wasze groźby i tak by mnie nie ruszyły.“ Dziś wspomnienie Tomasza Becketa (ang.Thomas Becket, także Saint Thomas of Canterbury, Thomas of London i Thomas à Becket), arcybiskupa Canterbury i kanclerza Anglii– męczennika, świętego Kościoła katolickiego.

wtorek, 27 grudnia 2022

What's Dr. Marshall's opinion of Martin Luther?

#DrTaylorMarshall #DrTaylorMarshallPodcast #Christianity

poniedziałek, 26 grudnia 2022

Gaudete, gaudete, Christus est natus

Gaudete, gaudete Christos est natus Ex Maria virginae, gaudete. (refrain x2) Tempus ad est gratiae hoc quod optabamus, Carmina laetitiae devote redamus. (refrain x2)
Deus homo factus est naturam erante, Mundus renovatus est a Christo regnante. (refrain x2) Ezecheelis porta clausa per transitor Unde lux est orta sallus invenitor. (refrain x2) Ergo nostra contio psallat jam in lustro, Benedicat domino sallas regi nostro.

S. Stephani Protomartyris ~ LAUDES ~ Duplex II. classis - PONIEDZIAŁEK, 26 XII 2022 g. 08:00

https://www.facebook.com/events/1183403232263561?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22your_upcoming_events_unit%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22your_upcoming_events_unit%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22your_upcoming_events_unit%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3A%22plan_user_invited%22%2C%22source%22%3A%2229%22%7D

niedziela, 25 grudnia 2022

Was Jesus Christ Born on December 25th?

The Catholic Church has taught that Jesus Christ was born on Christmas. Dr Taylor Marshall answers 3 objections to Dec 25 and proves the late December birth of Jesus Christ using Saint Luke's Gospel.

Tajemnice Józefa i Maryi z przedsoborowych ksiąg. Wiedzieli o męce Syna. Ukryte męczeństwo Maryi.

#mszatrydencka #trudnobyckatolikiem

Gdy się Chrystus rodzi - Kolęda polska z tekstem

Gdy się Chrystus rodzi - Kolęda polska z tekstem - Studio Accantus
Gdy się Chrystus rodzi I na świat przychodzi, Ciemna noc w jasności Promienistej brodzi. Aniołowie się radują, Pod niebiosy wyśpiewują: Gloria, gloria, gloria In excelsis Deo! Aniołowie się radują, Pod niebiosy wyśpiewują: Gloria, gloria, gloria In excelsis Deo! Mówią do pasterzy, Którzy trzód swych strzegli, Aby do Betlejem Czem prędzej pobiegli, Bo się narodził Zbawiciel, Wszego świata Odkupiciel. Gloria, gloria, gloria In excelsis Deo! Bo się narodził Zbawiciel, Wszego świata Odkupiciel. Gloria, gloria, gloria In excelsis Deo! O niebieskie duchy I posłowie nieba, Powiedzcież wyraźniej Co nam czynić trzeba, Bo my nic nie pojmujemy, Ledwo od strachu żyjemy. Gloria, gloria, gloria In excelsis Deo! Bo my nic nie pojmujemy, Ledwo od strachu żyjemy. Gloria, gloria, gloria In excelsis Deo! Bo my nic nie pojmujemy, Ledwo od strachu żyjemy. Gloria, gloria, gloria In excelsis Deo!
Toplista Tradycji Katolickiej
Powered By Blogger