sobota, 29 czerwca 2019

piątek, 28 czerwca 2019

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa - dziś 28 czerwca

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa – w liturgii Kościoła katolickiego uroczystość ku czci Serca Jezusa przypadająca w pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała, a zatem w piątek po drugiej niedzieli po Zesłaniu Ducha Świętego (Zielonych Świątkach, Pięćdziesiątnicy). Może więc wypaść pomiędzy 29 maja a 2 lipca.Uroczystość ta została ustanowiona po objawieniu się Chrystusa świętej Małgorzacie Marii Alacoque w latach 1673-1675. W objawieniach tych Chrystus polecił, by ustanowiono święto ku czci Jego Serca w pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała oraz odprawiania specjalnego nabożeństwa. Wiernym, którzy będą oddawać cześć Boskiemu Sercu, obiecał wiele łask (tzw. obietnice Serca Jezusowego).
Formalnie święto, jako uroczystość liturgiczna, zostało ustanowione przez papieża Klemensa XIII w dniu 6 lutego 1765, wówczas tylko dla Królestwa Polskiego, w wyniku zgody papieża na skierowany do niego memoriał biskupów polskich. Uroczystość tę rozszerzył na cały Kościół dopiero papież Pius IX w dniu 23 sierpnia 1856.

Obietnice Jezusa Chrystusa dane za pośrednictwem św. Małgorzaty Marii Alacoque Tym, którzy czcić będą Moje Serce Najświętsze:

Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie.
Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.
Będę sam ich pociechą we wszystkich smutkach i utrapieniach życia.
Będę ich ucieczką najbezpieczniejszą w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci.
Błogosławić będę wszystkim ich zamiarom i sprawom.
Grzesznicy znajdą w Mym Sercu źródło i całe morze niewyczerpanego nigdy miłosierdzia.
Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
Dusze gorliwe szybko dostąpią wielkiej doskonałości.
Zleję obfite błogosławieństwo na te domy, w których obraz Serca Mego Boskiego będzie zawieszony i czczony.
Kapłanom dam moc zmiękczania serc najzatwardzialszych.
Imiona osób, które rozpowszechniać będą nabożeństwo do Mego Boskiego Serca, będą w nim zapisane i na zawsze w nim pozostaną.
Przystępującym przez 9 z rzędu pierwszych piątków miesiąca do Komunii Świętej dam łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski ani bez sakramentów świętych, a to Serce Moje stanie się dla nich ucieczką w godzinę śmierci.

źródło: wikipedia
#wrealu24#koscioliwiara
https://wrealu24.pl/uroczystosc-najswietszego-serca-pana-jezusa-dzis-28-czerwca/

Jak prześladowano zakonnice w PRL-u? Nieznane fakty I Czerwony Terror #4 Anna Mandrela

czwartek, 27 czerwca 2019

Kolejny ksiądz "charyzmatyczny" odleciał do heretyków: Michał Misiak

Kolejny ksiądz "charyzmatyczny" odleciał do heretyków: Michał Misiak

 


Sensacją ubiegłego tygodnia była wiadomość, że ksiądz Michał Misiak z archidiecezji łódzkiej zaciągnął na siebie karę ekskomuniki z mocy samego prawa (latae sententiae). Przyczyną było przyjęcie chrztu z wody u protestantów – co zdumiewa tym bardziej, że ksiądz był już przecież ochrzczony. O zaciągnięciu ekskomuniki poinformowała Kuria Metropolitalna Łódzka.

Podlegający tej karze nie może sprawować Mszy ani sakramentów. Nie wolno mu też pełnić kościelnych funkcji i urzędów ani przyjmować sakramentów. Duchowny nie może też nosić stroju duchownego ani liturgicznego. O ekskomunice poinformował Kanclerz Kurii ksiądz prałat Zbigniew Tracz 18 czerwca.
Ekskomunika wynika z kanonu 1364 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Zgodnie z nim „1. Odstępca od wiary, heretyk lub schizmatyk podlega ekskomunice wiążącej mocą samego prawa, przy zachowaniu przepisu kan. 194, § 1, n. 2; duchowny może być ponadto ukarany karami, o których w kan. 1336, § 1, n. 1,2 i 3”. Ekskomunika latae sententiae oznacza, że człowiek zaciąga karę przez sam swój czyn. Kościół jedynie orzekł, że taka sytuacja miała właśnie miejsce.

Michał Misiak praktykował niekonwencjonalne metody duszpasterskie. Pracował między innymi w Łodzi i Pabianicach z osobami w trudnej sytuacji społecznej, również dowiedział "domy publiczne". Chrzest u heretyków miał przyjąć podczas "duchowego pobytu" na Ziem Świętej. Wszytko wskazuje, że cała jego praca duszpasterska byłą niebezpiecznym aktywizmem. Jest to jedna z chorób posoborowego Kościoła, który wyjałowiony przez protestantyzację rozpada się na naszych oczach, szukając, a to ratunku w "charyzmatach", a to popada w zwątpienie.  Jeśli Misiak szukał emocji to u zielonoświątkowców je znajdzie i gdzie będzie bez ograniczeń machał raczkami. A może jak często chodzi o "babę".

Pamiętając, że celem kar kościelnych, w tym ekskomuniki jest skłonienie do nawrócenia, zachęcamy do modlitwy.

Źródła: misyjne.pl / archidiecezja.lodz.pl / Kodeks Prawa Kanonicznego / pch24.pl

 https://wrealu24.pl/kolejny-ksiadz-charyzmatyczny-odlecial-do-heretykow-michal-misiak/

#wrealu24#kosioliwiara

środa, 26 czerwca 2019

Wanda Półtawska: ZAGROŻENIA MAŁŻEŃSTWA

Wanda Półtawska: ZAGROŻENIA MAŁŻEŃSTWA


Zagrożenie czystości przedmałżeńskiej

Jest to temat bardzo znany, wielokrotnie poruszany, który jest głównym przedmiotem troski odpowiedzialnych rodziców i wychowawców. Jest to również problem permisywnej etyki, czyli zgody społeczeństwa na cudzołóstwo przedmałżeńskie, tragiczne informacje o coraz niższym wieku matek – dziewczynek trzynastoletnich oraz ojców siedemnastoletnich.

Zagrożenie sakramentalności

„Małżeństwo nie jest wynikiem jakiegoś przypadku lub owocem ewolucji ślepych sił przyrody: Bóg-Stwórca ustanowił je mądrze i opatrznościowo w tym celu, aby urzeczywistniać w ludziach swój plan miłości” – mówi w encyklice Humanae vitae papież Paweł VI (HV 8). Jest to Boży plan dla człowieka

Rodzina zagrożona jako źródło życia

Na ile dzisiaj młodzi ludzie, zawierając małżeństwo, myślą o założeniu rodziny? Myślą o tym, że chcą być razem, bo jest im dobrze – a myśl o obowiązkach, jakie ich czekają, czasem w ogóle nie jest brana pod uwagę.

Zagrożenie czystości małżeńskiej

Czystość małżeńska jest nie tylko zagrożona w realizacji, ale wręcz wydaje się zakwestionowana; ludzie jakby nie wiedzieli, co to ma być. Katolicy rozumieją pojęcie nieczystości przedmałżeńskiej jako utratę dziewictwa, ale w małżeństwie? Ludziom wydaje się niekiedy, że w małżeństwie wszystko wolno.

Zagrożenie dozgonności

Wierność dotyczy bezpośrednio dozgonności, zaprzysiężonej w przyrzeczeniu małżeńskim: „Nie opuszczę cię aż do śmierci”

Wanda Półtawska, "Przed nami miłość", Częstochowa 2001, s. 3-12.
całość na:

http://templumchristi.pl/szesc-zagrozen-malzenstwa/?fbclid=IwAR0_Qh0-OUjhR17mn19B-7qbJdRydmsnurNua7jnw1ihrpZG4vpEZdtdKh8
Toplista Tradycji Katolickiej
Powered By Blogger