poniedziałek, 14 grudnia 2009

Roraty w Gdyni
Oto kilka zdjęć z Mszy świętej roratniej - zdjęcia średniej jakości, ale oddają przecież atmosferę tych pięknych Mszy świętych. Zapraszamy na Mszę świętą w Gdyni w tym tygodniu o 18:00, również w sobotę o 18:00, natomiast w niedziele o 10:00!


poniedziałek, 2 listopada 2009

REQUIEM [INTROIT]

Dzisiaj Kościół wspomina wszystkich wiernych zmarłych. Bezpośrednio po dniu, w którym Kościół .święci triumf synów swoich, będących już w Niebie, stara się przyjść z potężnym swoim wsparciem i przyczyną u Boga tym duszom, które jeszcze cierpią w czyśćcu, aby i one jak najszybciej mogły osiągnąć zjednoczenie z Kościołem triumfującym.

Sancte Pie Decime II

Święty Piusie X, chwalebny nasz patronie, módl się za nami!

środa, 28 października 2009

WYKŁAD W KRAKOWIE

wykład x. Karola Stehlina FSSPX

Co katolik ma myśleć o tzw. Asyżu w Krakowie?

Wykład odbędzie się 4 listopada (środa) w sali konferencyjnej hostelu Brama, ul. Floriańska 55, w Krakowie. Początek o godz. 18:00.

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

piątek, 23 października 2009

DUSZPASTERSTWO BRACTWA

• KOMUNIKATY BRACTWA ŚW. PIUSA X W POLSCE


4.11 Kraków

— wykład x. Karola Stehlina FSSPX


14.11—15.11 Warszawa

— wizyta J.E. x. bpa Alfonsa de Galarrety

21.11—22.11 Szczecin

— dni skupienia

23.11—28.11 Bajerze

— rekolekcje dla duchownych
4.12—6.12 Warszawa

— rekolekcje adwentowe

4.12—6.12 Lublin

— rekolekcje adwentowe

18.12—20.12 Rzeszów

— rekolekcje adwentowe

18.12—20.12 Chorzów

— rekolekcje adwentowe

20.12—22.12 Tuchów

— rekolekcje adwentowe

30.12—3.01 Gdynia

— obóz zimowy dla dziewcząt

MSZA - czynna obecność Boga


MSZA - CZYNNA OBECNOŚĆ BOGA
"Gdy podwyższą Syna Człowieczego, wtedy poznacie, żem JA JEST!"

"Gdy już zbudujecie dla mnie szubienicę w obliczu świata, gdy już, po trzech godzinach agonii, wydam ku niebu ten wielki krzyk, który sprawi, że zapłaczecie, wówczas poznacie że JA JESTEM! Poznacie, że śmierć nic przeciw mnie nie może, gdyż jestem jej panem, którego ona słucha! Tak, wydacie mnie na śmierć, lecz to nie wy możecie odebrać mi życia! To ja złożę moją duszę, by wziąć ją znowu trzeciego dnia, gdyż JA JESTEM a wy nic przeciwko mnie nie możecie, gdyż JA JESTEM ŻYCIEM!"

Tak właśnie Męka Naszego Pana jest dla Niego chwilą Jego największej Potęgi, chwilą, w której z olśniewającym blaskiem ukazuje się naszemu biednemu człowieczeństwu całe Jego Bóstwo! A jednak, by uprzedzić nasze niedowiarstwo, zawsze gotowe do tego, by wierzyć tylko w to, co widzi, On nas o tym uprzedza: "Mówię wam teraz, zanim się stanie, abyście, gdy się stanie, wierzyli, żem ja jest." (J XIII, 19).

Dwa razy więc święty Jan przytacza nam to oświadczenie Naszego Pana: "JA JESTEM" w samym centrum Jego Męki! Jaki kontrast! A nawet - co za skandal, nie tylko dla żydów, ale dla naszej niewiary, to stwierdzenie Naszego Pana dotyczące Jego Bytu, Jego istnienia, Jego obecności, Jego życia w samym akcie Jego Ofiary i Śmierci!

A jednak czyż Kalwaria nie jest dokończeniem, dopełnieniem i doskonałością Starego Przymierza, dopełnionym bez przerwania w Nowym? A tu, na naszym ołtarzu, czyż to nie to boskie życie, jedynego aktu Kalwarii, które trwa ciągle w Świętej Ofierze Mszy? Lecz jak my przyjmujemy, w naszym własnym ludzkim życiu, śmierć i Życie z Krzyża?"

wtorek, 20 października 2009

Komunikat Watykanu

Oświadczenie Agencji Prasowej Stolicy Apostolskiej - 15/10/09

Ojciec Federico LOMBARDI, S.I.

W przyszły poniedziałek, 26 października, rano, będzie mieć miejsce pierwsze spotkanie w celu przewidzianych rozmów z Bractwem Św. Piusa X.

Będą brać w nim udział, ze strony Komisji Ecclesia Dei, poza Prefektem tejże Komisji, Mgr Guido Pozzo, Sekretarz Kongregacji Doktryny i Wiary, J. E. Mgr Luis F. Ladaria Ferrer, S.I., oraz uprzednio powołani eksperci :

- Wielebny Ojciec Charles Morenod, O.P., [dominikanin] Sekretarz Międzynarodowej Komisji Teologicznej, Konsultor [Doradca] Kongregacji Doktryny i Wiary,
- Wielebny Mgr Fernando Ocáriz, Wikariusz Generalny Opus Dei, Konsultor Kongregacji Doktryny i Wiary,
- Wielebny Ojciec Karl Josef Becker, S.I., Konsultor Kongregacji Doktryny i Wiary.

Spotkanie będzie mieć miejsce w siedzibie Kongregacji Doktryny i Wiary, w Pałacu Świętego Oficjum. Treść rozmów, która dotyczyć będzie określonych zagadnień doktrynalnych, pozostanie ściśle poufna.

Po rozmowach zostanie opublikowany komunikat prasowy.

Ojciec Federico LOMBARDI, S.I.

In Bureau de Presse du Vatican z 15 października 2009

Wykład ks. K. Stehlina w Opolu


poniedziałek, 19 października 2009

KOMUNIKAT z 15 października 2009
J.E. Ks. Bp Bernard Fellay powołał jako przedstawicieli Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X w rozmowach teologicznych z Kongregacją Doktryny i Wiary: J. E. Ks. Bpa Alfonsa de Galarreta, rektora Seminarium Nuestra Señora Corredentora w La Reja (Argentyna), księdza Benedykta de Jorna, rektora Międzynarodowego Seminarium Św. Piusa X w Ecône (Szwajcaria), księdza Jana Michała Gleize, profesora eklezjologii w seminarium w Ecône, oraz księdza Patryka de La Rocque, przeora Przeoratu Saint-Louis w Nantes (Francja).

Ks. Bp de Galarreta był już przewodniczącym komisji wewnątrz Bractwa, która od kwietnia 2009 miała za zadanie przygotować te rozmowy [z Rzymem].

Prace rozpoczną się w drugiej połowie miesiąca października i będą wymagały dyskrecji koniecznej do spokojnej wymiany zdań co do kłopotliwych zagadnień doktrynalnych.


Menzingen, 15 października 2009


Za: La Porte Latine

http://www.laportelatine.org/international/maison/communiques/representants091015.php

środa, 29 lipca 2009

Pożegnanie ks. Anzelma
Ks. Anzelm Ettelt spędził w Polsce wiele lat, w ciągu których stał się wiernym bliski. Nauczył się nie tylko języka, ale i polskiej mentalności, a swoją posługę pełnił zawierając liczne i szczere przyjaźnie. Dziękujemy Mu za lata posługi teraz, kiedy decyzją Przełożonych opuszcza nasz kraj, i obiecujemy nasze modlitwy. Niech Niepokalana nadal prowadzi Go do dusz, które potrzebują kapłanów!

poniedziałek, 15 czerwca 2009

ZAKROCZYM

Podsumowanie - Zakroczym 2009

W dniach 12-14 czerwca 2009 z Zakroczymiu odbyło się II Spotkania Pokolenia Summorum Pontificum.

Po pierwsze, środowisko wiernych Tradycji Katolickiej nie da się pokonać. Jego determinacja w przywracaniu Mszy Wszechczasów w kościołach diecezjalnych jest wielka. O ile wierni skupieni wokół kaplic i kościołów Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X mogą czuć się wyizolowani, to w pewnym sensie mogą też uważać się za szczęśliwców. Nie muszą być dyplomatami, dokonywać autocenzury, szarpać się w poszukiwaniu ornatów, paramentów, miejsca oraz kapłana chcącego odprawiać Trydentinę. A przed takimi wyzwaniami stoją Ci, którzy chcą, co jest zrozumiałe, pozostać w swoich parafiach. Pragną korzystać z owoców papieskiego motu prioprio Suummorum Pontificium. Mimo niechęci i irytacji biskupów miejsca i poniżającej żebraniny o ołtarze w kościołach. Ale kropla drąży kamień. I tymi kroplami są działania wśród księży diecezjalnych. Resztę zrobi Bóg Wszechmogący.

Piotr Błaszkowski
14 czerwiec AD 2009

sobota, 13 czerwca 2009

Pierwszy dzień II Spotkania Pokolenia Summorum Pontificum w Zakroczymiu

Pierwszy dzień upłynął pod znakiem wymiany doświadczeń różnych środowisk.

Po przywitaniu przybyłych przez organizatorów, odprawiona została Msza św. przez ks. prałata dr. Romama Kneblewskiego. Przed posiłkiem wieczornym wręczony został laur "Custos Traditionis" dla ks. Piotra Baranowskiego jako podsumowanie jego jednorocznej pracy dla Tradycji Katolickiej. Laurem była piękna świeca.

Po kolacji prałat wyglosił jako pierwszy wykład pt. "Teologia architektur dawnych świątyń". Po dyskusji miał miejsce drugi wykład, "Perspektywy pełnej łączności Bractwa św. Piusa X ze Stolicą Apostolską", ktory wygłosił Piotr Błaszkowski /tekst w załączeniu/. Wywiązała się gorąca dyskusja nacechowana troską o przyszłość Kościoła.

(inf. własna "Katolik Tradycji")


PERSPEKTYWY PEŁNEJ ŁĄCZNOŚCI BRACTWA ŚW. PIUSA X ZE STOLICĄ APOSTOLSKĄ

wygłoszone na

II Spotkaniu Tradycji Katolickiej w Zakroczymiu

12 czerwca AD 2009

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus,

Rozmowa o Kościele jest z jednej strony prosta, tak jak Pan Bóg jest bytem prostym i doskonałym, i jednocześnie trudna, gdyż ludzka strona Kościoła jest złożona. Tematem mojej wypowiedzi są „Perspektywy pełnej łączności Bractwa Św. Piusa X ze Stolicą Apostolską”.

Temat jest trochę prowokacyjny dla nas, którzy korzystamy z sakramentów w kościołach i kaplicach należących do Bractwa św. Piusa X, gdyż zawsze i wszędzie czujemy się w jedności z Kościołem i Jego nauką. Rozumiem, że jest to prowokacja zamierzona, a jej celem jest wyjaśnienie w sposób prosty skomplikowanej materii, jaką jest stan kryzysu w Kościele.

Zacznę od zacytowania historycznego kazania Abpa Lefebvre’a z okazji 50 rocznicy jego kapłaństwa, wygłoszonego 23 września 1979 w Paryżu, w którym ten wielki biskup zawarł swój testament. Cytuję:

Dlatego mówię wam: na chwałę Trójcy Przenajświętszej, z miłości do Pana naszego Jezusa Chrystusa, ze czci, jaką macie dla Najświętszej Maryi Panny, z miłości do Kościoła, z miłości do Ojca Świętego, z miłości do biskupów, kapłanów, wszystkich wiernych, dla zbawienia świata, dla zbawienia dusz, zachowajcie ten testament Naszego Pana Jezusa Chrystusa! Zachowajcie Ofiarę Pana naszego Jezusa Chrystusa! Zachowajcie Mszę Wszechczasów!

A ujrzycie, jak rozkwita na nowo cywilizacja chrześcijańska, cywilizacja, która nie jest dla tego świata, ale która prowadzi do państwa katolickiego, a ta katolicka społeczność przygotowuje państwo katolickie w Niebie. Katolicka społeczność ziemska nie ma innego celu, niż bycie przygotowaniem państwa katolickiego w Niebie.

Zachowując więc Krew Naszego Pana Jezusa Chrystusa, zachowując Jego Ofiarę, zachowując tę Mszę, tę samą, którą przekazali nam nasi poprzednicy, Mszę będącą spuścizną od czasów samych Apostołów, przekazywaną do dnia dzisiejszego – a za kilka chwil wymówię nad kielichem z moich święceń te same słowa, i jakże byście chcieli, abym miał wymówić inne słowa, niż te, które wypowiedziałem pięćdziesiąt lat temu nad tym kielichem, to przecież niemożliwe, nie wolno mi zmienić tych słów – więc będziemy dalej wypowiadać te same słowa konsekracji, jak nas nauczyli nasi poprzednicy, jak papieże, biskupi i kapłani, którzy byli naszymi wychowawcami, nas tego nauczyli, aby Pan nasz Jezus Chrystus królował i aby dusze się zbawiały za pośrednictwem naszej dobrej Matki Niebieskiej.

Jakie piękne kazanie, chciałoby się powiedzieć. Czy moi Szanowni Słuchacze słyszeli w nim o jakimś „równoległym” Kościele? O konieczności oderwania się? To kazanie o przekazywaniu nauki Naszego Pana, a przekazywanie to po łacinie „tradicio”. A co się działo, przepraszam za eufemizm, „po drugiej stronie biskupiej barykady”? Paktowanie ze światem, choć Nasz Pan wielokrotnie mówił, że świat jest naszym wrogiem. Na szczęście zaślepienie książąt kościoła, które znakomicie wyraża kuriozalna i naiwna encyklika Jana XXIII „Pacem in terris”, kończy się na naszych oczach. Jeden dziennikarz nazwał ją w dzienniku „Rzeczpospolitej” „końcem epoki kremówkowej”. Benedykt XVI stwierdza wręcz dramatycznie „módlcie się za papieża, by nie uciekł przed wilkami”.

Często rozmawiając o powrocie do Tradycji Katolickiej spotykałem się z problem mentalności w tym sensie, że pobożni wierni wyrażają zdumienie pytając: jak to możliwe by książęta Kościoła zwątpili. Dlatego przypominam Wam moi drodzy, ze historycznie rzecz biorąc mięliśmy już takie sytuacje: mieliśmy 3 papieży równocześnie, mieliśmy papieża rozpustnika, mieliśmy papieży wybieranych przez zwalczające się rody rzymskie, mieliśmy papieży wybranych wolą cesarzy, mieliśmy papieża sprzyjającego herezji ariańskiej, której z kolei przeciwstawiali się św. Atanazy i św. Hilary. Mieliśmy papieża, nad którym ciąży grzech zaniechania po pierwszym wystąpieniu mnicha Lutra. Skoro to wszystko było, można i przyjąć, że byli papieże, a mam na myśli Pawła VI czy Jana Pawła II, którzy nie głosili nauki Chrystusowej, tylko ludzką herezję ekumenizmu. Skoro tak było, sprawdziły się słowa Naszej Pani w La Salette, że „Rzym straci wiarę”. Nie Kościół, bo on wiary nie straci, ale właśnie „Rzym” rozumiany jako pewna struktura. Że „biskup wystąpi przeciw biskupowi”. Arcybiskup Lefebvre’a w swojej książce „Oni go zdetronizowali” przytoczył symptomatyczne starcie kard. Bea przeciw kard. Bacci, jakie miało miejsce na komisji przygotowującej schematy na przyszły Sobór nazwany później Watykańskim II. By zakończyć myśl przypomnę ostatnie wystąpienia (byłego już) przewodniczącego Episkopatu Niemiec kard. Karla Lehmanna, ucznia niesławnej pamięci teologa jezuity Karla Rahnera. Kardynał wprost zanegował dogmat o odkupieńczym charakterze śmierci Jezusa Chrystusa. Gdzieś indziej powiedział publicznie w radiu, że nie wierzy w Kościół. Pytam więc, a w co więc wierzy? Co więc wierni katolicy mają wspólnego z kard. Lehmanem? Chyba nic, ale on jest „Rzymem”, jest częścią oficjalnej struktury. To on straszy schizmą, on mówi o posłuszeństwie względem „ducha soboru”. Czy z heretykami można się porozumieć? Jest to pytanie retoryczne, św. Augustyn pisze przecież, że NIE. Sami widzimy, że wierni Katolickiej Tradycji muszą trwać w świętym oporze przeciw heretyckim biskupom, co zresztą już miało miejsce podczas herezji ariańskiej.

A teraz pozwolę sobie opisać sobie stan Kościoła, biorąc pod reflektor naszej analizy dwa zdarzenia, które pozwolą zrozumieć osobę obecnego papieża.

Pierwsze to nowy i stary sposób udzielania Komunii św. przez Benedykta XVI., jaki widzimy, gdy transmituje je watykańska TV. Jest on cudownie estetyczny i dogmatycznie tradycyjny. Wierni przyjmują Ciało Pańskie do ust, klęcząc przed balaskami, które kazał przywrócić nowy papieski ceremoniarz monsignore Guido Marinni. Ale kiedy rozszerzymy kadr kamery możemy zobaczyć nieskończone i straszne profanacje. Tuż obok Ojca św. „modern” księża dają Komunię św. do łapy i na stojąco! Partykuły czyli cząstki Ciała Chrystusowego spadają na ziemię, deptane na Placu św. Piotra. Pytam się Was drodzy słuchacze, czy to miasto się ostoi? Czy kara Boża przepowiedziana przez Naszą Panią w La Salette się nie spełni, że „miasto na wzgórzach” zostanie zburzone? Jeśli zostanie zniszczone, będziemy wiedzieć dlaczego. A Ojciec święty wie co czynić, ale pozbywszy się władzy kluczy piotrowych milczy. Zaiste, smutny widok zdetronizowanego monarchy.

Drugi snop reflektora kieruję na bardzo ważne słowa, które nasz umiłowany Ojciec św. napisał w liście z 10 marca 2009, w którym w pewien sposób tłumaczy się przed światem z decyzji zdjęcia ekskomuniki z biskupów Bractwa. Cytuję:

Z tego względu wysiłek na rzecz wspólnego świadectwa wiary chrześcijan - na rzecz ekumenizmu – wpisany jest w najwyższy priorytet. Łączy się z tym konieczność, aby wszyscy wierzący w Boga wspólnie szukali pokoju, próbowali się do siebie zbliżyć, aby wspólnie dążyć, pomimo różnych obrazów Boga, ku źródłu światła – tym właśnie jest dialog międzyreligijny.

Zwróćcie uwagę na modernistyczną konotację tego zdania. Jego wieloznaczność. To przecież echo soborowej deklaracji „o religiach niechrześcijańskich” w których jest ziarno prawdy. Ich „bogowie” są naszym Bogiem. Może to znaczyć, że Jasiu i Kasia, którzy w tym roku w Zakroczymiu przystąpili do pierwszej Komunii św., muszą razem z innymi innowierczymi i pogańskimi dziećmi razem dążyć do jakiegoś utopijnego „Źródła”. A czyż owo „źródło światła” nie zamieszkało w ich małych serduszkach jako Trójca Przenajświętsza, czego uczy zwykły katechizm? A może papieżowi chodzi o nową duchową „syntezę” ludzkości? Na tym zakończę interpretację wypowiedzi Benedykta XVI, bo przerasta ona mój prosty umysł.

Ta symptomatyczna wypowiedź odsłania jednak bardzo wyraźnie pewien modernizm teologiczny papieża. Otóż Benedykt XVI, który w odróżnieniu od rewolucjonisty Jana Pawła II uważa, że Kościołowi potrzebna jest Tradycja, ukuł nowy termin teologiczny tj. „hermeneutyka ciągłości” co się tłumaczy jako interpretacja ciągłości. Znaczy to ni mniej ni więcej to, że wszystkie dokumenty Vaticanum II nie stanowią zerwania z Tradycją, ze wcześniejszym Magisterium, ale są wyrazem ich uprawnionego rozwoju. Dla wszystkich tu obecnych, którzy są jak sądzę po lekturach antymodernistycznych i tradycyjnie katolickich książkach, nie ma wątpliwości, że nie da się połączyć prawdy i fałszu. A ratzingerowska „hermeneutyka” to teologiczna kwadratura koła. Benedykt XVI nie jest papieżem Tradycji. Jest, co sam wielokrotnie mówił i co zresztą robi, kontynuatorem soborowych dokumentów, tyle tylko, że bez skandalicznego ekstremizmu Jana Pawła wyrażonego w Asyżu. Jeśli nie wierzycie, poczytajcie niekatolickie wypowiedzi kard. Kaspera od 2001 r. nieprzerwanie piastującego funkcje przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Praktycznie w ramach pojednania z FSSPX w jednym organizmie kościelnym musiały by funkcjonować dwa przeciwstawne poglądy, dwie przeciwstawne teologie. Nie trzeba być profesorem, wystarczy być zdroworozsądkowym prostym człowiekiem, żeby stwierdzić, że jest to niemożliwe. Nie chcemy „religijnego supermarketu” jak w diecezji lubelskiej, gdzie pod okiem arcypasterza funkcjonują katoliccy tradycjonaliści, charyzmatycy, neokatechumenat, a o. Hryniewicz z pewnego, chyba już niezbyt katolickiego uniwersytety wygłasza tezy o „pustym piekle”.

Aby zrozumieć stanowisko Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X znowu posłużę się słowami wielkiego obrońcę wiary arcybskupa Marcela. Otóż w wywiadzie da „Fideliter” z jesieni 1988 r. powiedział.

Cytuję w skrótach: „Nie pojmujemy pojednania w ten sam sposób. Kard. Ratzinger widzi je jako spacyfikowanie nas, doprowadzenie do uznania soboru (...) My widzimy je jako powrót Rzymu do Tradycji (...), zakładając, że za jakiś czas Rzym da sygnał, że chcą nas z powrotem widzieć, wznowić rozmowy, wtedy ja postawię warunki. (...) Postawię wówczas pytania na płaszczyźnie doktrynalnej: Czy zgadacie się z wielkimi encyklikami wszystkich tych papieży, którzy was poprzedzali? Czy zgadzacie się z „Quanta cura” Piusa IX, „Immortale Dei”, „Libertas” Leona XIII, „Pascendi” Piusa Xi, „Humani generis” Piusa XII? Czy jesteście w pełnej jedności z tymi papieżami i ich nauczaniem? Czy możecie podpisać „Przysięgę antymodernistyczną”? Czy jesteście zwolennikami społecznego panowania Chrystusa Króla? Jeśli nie akceptujecie nauczania waszych poprzedników, nie warto z wami rozmawiać. Dopóki nie zaakceptujecie rewizji soboru uwzględniającej nauczanie papieży, którzy was poprzedzali, dialog nie ma najmniejszego sensu. To bezużyteczne. Nie dzielą nas błahostki. Nie wystarczy powiedzieć nam: możecie odprawiać starą Mszę, ale trzeba zaakceptować to i tamto. Nie, to nie tylko nas różni, ale także doktryna. To jasne”.

W tych słowach zawiera się nie pycha, ale świadomość herezji „rzymu”. I to jest zasadniczym problemem. Powyższe mocne słowa uzupełnię o myśl natury praktycznej, którą wypowiedział I asystent Przełożonego Generalnego ks. Nikolas Pfluger podczas swojej wizytacji w kościele w Gdyni 31.10.2008 r. Otóż stwierdził, że nawet hipotetycznie można by wypracować jakąś formę kanonicznego porozumienia, ale tylko wtedy, kiedy sam papież broniłby Bractwa św. Piusa X. Broniłby Tradycji Katolickiej przed modernistycznymi biskupami, których władza z istoty urzędu zawsze jest silna. Wydarzenia styczniowo-lutowe tego roku pokazały, ze nie tylko musiałby bronić przed biskupami, ale i przed całym bezbożnym, antychrześcijańskim światem. Nie mamy złudzeń, że musiałby mieć siłę Tytanów. Znakiem jego woli i siły są katolicy Tradycji we francuskim Amiens, którzy od blisko roku uczestniczą we Mszy św. „na świeżym”, ale i mroźnym powietrzu, kiedy w koło wiele pustych kościołów. Miejscowy biskup Ratyzbony natomiast sprzeciwia się tegorocznym świeceniom w seminarium Bractwa w Zaitzkofen. Księża diecezjalni w Polsce odprawiają Msze Wszechczasów z pewnym lękiem i dyskrecją, dokonując autocenzury swych kazań, w obawie przed swymi biskupami. To nie jest normalna sytuacja. To się musi zmienić.

Kiedy i jak to się stanie owa – ironicznie stwierdzam – „pełna jedność” tego nie wie nikt. Może przy końcu świata? Może przy Tryumfie Niepokalanego Serca Maryi? A może za następnego papieża, co wcale nie jest nierealne. Tego nie wiemy, choć staramy się czytać ze znaków. Na razie widzimy, że cudownie realizowane są postulaty sformalizowane publiczne przez Przełożonego Bractwa bpa Falleya, a skierowane do Ojca św. Pierwszy: „uwolnienie” Mszy św., przez 30 lat zakazanej i zwalczanej, co stało się, za sprawą, w co nikt nie wątpi, krucjaty różańcowej. Drugi postulat to zniesienie ekskomuniki z biskupów Bractwa, którą zawsze uważaliśmy za niesprawiedliwą i niekanoniczną. I znowu za sprawą krucjaty różańcowej, w której wielu obecnych tu na sali uczestniczyło gorliwie, to się dokonało. Został trzeci punkt, najtrudniejszy: rozmowy teologiczne. Jak uzgodniły strony, mają mieć one formę pisemną i niepubliczną. I tu zaskoczenie. Przełożony Generalny bp. Fellay zwrócił się z gorącym apelem o kolejna Krucjatę 12 milionów różańców, ale nie w intencji niezwykle trudnych rozmów teologicznych, ale o Tryumf Niepokalanego Serca Maryi i poświęcenie Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi przez papieża w łączności z biskupami świata. Liczba „12” to nawiązanie do ilości gwiazd pod stopami Niewiasty z Apokalipsy. Znaczyłoby to, że bp. Bernard Fellay jest wyjątkowym realistą jeśli chodzi o „pełną jedność”. Ta zaś może dokonać się przez Prawdę, której fundamentem jest nie dialogowanie ze światem, nie oddawanie pokłonu Bestii przez akceptację bezbożnego ducha świata, jak chociażby przez uleganie judaistycznym zabobonom i wkładanie karteczek w ścianę płaczu w Jerozolimie. Nie chodzi o kompromis z herezją, czy kompromis z kompromisem. Chodzi o chwałę Prawdziwego Boga w Trójcy Jedynego. Chodzi o zbawianie dusz, aż się miara wybranych wypełni i przyjdzie Nasz Pan Jezusa Chrystus, aby sądzić żywych i umarłych.

Piotr Błaszkowski

czwartek, 11 czerwca 2009

Nowy numer Katolika Tradycji
Dostępny jest już w sieci najnowszy, dwudziesty drugi numer naszego skromnego pisma. Zapraszamy do lektury. W numerze między innymi o Objawieniach Najświętszego Serca Pana Jezusa, oraz o trybunale Bożego Miłosierdzia. Nie zapominamy wspomnieć o jakże ważkim temacie Krucjaty 12 milionów Różańców.

Przypominamy, że nasze pismo jest dostępne pod nowym adresem:

https://sites.google.com/site/katoliktradycji2009/numer-22

STRONA GŁÓWNA: https://sites.google.com/site/katoliktradycji2009/Home

Zapraszamy!

sobota, 6 czerwca 2009

MŁODA PARA W TRADYCJI
Dnia 30 maja AD 2009 w Rynarzewie w diecezji bydgoskiej pobrali się ku radości ludzi im życzliwych Michalina i Paweł. Niech im się darzy całe dobro Nieba. Bo przez Mszę Wszechczasów się poznali.

Ceremonię zaślubin w rycie trydenckim oraz Msze św. odprawił ks. Piotr Baranowski z Gdańska z parafi bł. Urszuli Ledóchowskiej. I nie wyjechał bez prezentu za rok pracy dla powrotu Katolickiej Tradycji. Był nim piękny ornat uszyty przez Adama.

A ja na tej uczcie byłem, miód i wino piłem... (pb)

WYKŁAD KS. JANA JENKINSASerdecznie zapraszamy na wykład ks. Jana Jenkinsa (FSSPX), pt. "Dlaczego Kościół powinien powrócić do Mszy św. po łacinie?". Wykład odbędzie się w Krakowie, dn. 9 VI 2009 r. (wtorek) o godz. 18.00, w sali konferencyjnej hostelu Brama, przy ulicy Floriańskiej 55.

czwartek, 28 maja 2009

Amiens, nieugięci wciąż na ulicy

Pisaliśmy swego czasu o katolickiej wspólnocie z Amiens, która, mimo istnienia wielu pustych kościołów w diecezji, wciąż spotyka się na Mszach polowych.

"Rozkładać i składać, to wciąż pracować, mówi powiedzenie. Co niedzielę o 9:00 rano zaczyna się budowa ołtarza w drzwiach jakiegoś pustego kościoła. Ten film ukazuje atmosferę tych Mszy na ulicy, które przyciągają coraz więcej wiernych i ciekawskich."

Tylko podziwiać!

sobota, 23 maja 2009

Testament Arcybiskupa Lefebvre

HISTORYCZNE KAZANIE ARCYBISKUPA

Sermon historique de Mgr Lefebvre, Jubile sacerdotal, 23 septembre 1979, Paris:

HISTORYCZNE KAZANIE J. E. Abpa Lefebvre’a z okazji 50 rocznicy jego kapłaństwa, 23 września 1979, Paryż [tłumaczenie: Redakcja Katolika Tradycji. Zachowano styl mówiony]

"Je terminerai, mes bien chers frères, par ce que j'appellerai, un peu, mon testament. Testament, c'est un bien grand mot, parce que je voudrais que ce soit l'écho du testament de
Notre-Seigneur, novi et aeterni testamenti. « Novi et aeterni testamenti », c'est le prêtre qui récite ces paroles à la consécration du précieux Sang. « Hic est calix sanguinis mei, novi et aeterni testamenti », l'héritage que Jésus-Christ nous a donné, c'est son Sacrifice, c'est son
Sang, c'est sa Croix. Et cela est le ferment de toute la civilization chrétienne et de ce qui doit nous mener au ciel.

Zakończę, moi drodzy bracia, przez to, co nazwę w pewnym sensie moim testamentem. Testament to wzniosłe słowo, ponieważ chciałbym, aby był on echem testamentu Pana Naszego Jezusa Chrystusa, novi et aeterni testamenti. [nowy i wieczny testament]. Novi et aeterni testamenti – te słowa wypowiada kapłan podczas konsekracji Przenajdroższej Krwi.

« Hic est calix sanguinis mei, novi et aeterni testamenti » - dziedzictwo, które nam pozostawił Jezus Chrystus, to Jego Ofiara, to Jego Krew, to Jego Krzyż. Jest to zaczyn każdej chrześcijańskiej cywilizacji i tego, co ma nas prowadzić do nieba.


Alors je vous dis : Pour la gloire de la Très Sainte Trinité, pour l'amour de Notre-Seigneur Jésus-Christ, pour la dévotion à la Très Sainte Vierge Marie, pour l'amour de l'Eglise, pour l'amour du pape, pour l'amour des évêques, des prêtres, de tous les fidèles, pour le salut du monde, pour le salut des âmes, gardez ce testament de Notre-Seigneur Jésus-Christ ! Gardez le Sacrifice de Notre-Seigneur Jésus-Christ ! Gardez la messe de toujours !

Dlatego mówię wam: na chwałę Trójcy Przenajświętszej, z miłości do Pana naszego Jezusa Chrystusa, ze czci, jaką macie dla Najświętszej Maryi Panny, z miłości do Kościoła, z miłości do Ojca Świętego, z miłości do biskupów, kapłanów, wszystkich wiernych, dla zbawienia świata, dla zbawienia dusz, zachowajcie ten testament Naszego Pana Jezusa Chrystusa! Zachowajcie Ofiarę Pana naszego Jezusa Chrystusa! Zachowajcie Mszę Wszechczasów!


Et vous verrez la civilisation chrétienne refleurir, civilization qui n'est pas pour ce monde, mais civilisation qui mène à la cité catholique, et cette cité catholique, c'est la cite catholique du ciel qu'elle prépare. Elle n'est pas faite pour autre chose, la cité catholique d'ici-bas, elle n'est pas faite pour autre chose que pour la cité catholique du ciel.

A ujrzycie, jak rozkwita na nowo cywilizacja chrześcijańska, cywilizacja, która nie jest dla tego świata, ale która prowadzi do państwa katolickiego, a ta katolicka społeczność przygotowuje państwo katolickie w Niebie. Katolicka społeczność ziemska nie ma innego celu, niż bycie przygotowaniem państwa katolickiego w Niebie.

Alors en gardant le Sang de Notre-Seigneur Jésus- Christ, en gardant son Sacrifice, en gardant cette messe, messe qui nous a été léguée par nos prédécesseurs, messe qui a été léguée depuis les Apôtres jusqu'à aujourd'hui – et dans quelques instants je vais prononcer ces paroles sur le
calice de mon ordination, et comment voulez-vous que je prononce, sur le calice de mon ordination, d'autres paroles que celles que j'ai prononcées il y a cinquante ans sur ce calice,
c'est impossible, je ne puis pas changer ces paroles – alors nous continuerons à prononcer les paroles de la consécration, comme nos prédécesseurs nous l'ont appris, comme les papes, les évêques et les prêtres qui ont été nos éducateurs nous l'ont appris, afin que Notre-Seigneur Jésus-Christ règne et que les âmes soient sauvées par l'intercession de notre Bonne Mère du ciel.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il."

Zachowując więc Krew Naszego Pana Jezusa Chrystusa, zachowując Jego Ofiarę, zachowując tę Mszę, tę samą, którą przekazali nam nasi poprzednicy, Mszę będącą spuścizną od czasów samych Apostołów, przekazywaną do dnia dzisiejszego – a za kilka chwil wymówię nad kielichem z moich święceń te same słowa, i jakże byście chcieli, abym miał wymówić inne słowa, niż te, które wypowiedziałem pięćdziesiąt lat temu nad tym kielichem, to przecież niemożliwe, nie wolno mi zmienić tych słów – więc będziemy dalej wypowiadać te same słowa konsekracji, jak nas nauczyli nasi poprzednicy, jak papieże, biskupi i kapłani, którzy byli naszymi wychowawcami, nas tego nauczyli, aby Pan nasz Jezus Chrystus królował i aby dusze się zbawiały za pośrednictwem naszej dobrej Matki Niebieskiej.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen”

Justicia republicana española (1936-1939)

NIE OCZEKUJ SPRAWIEDLIWOŚCI OD WROGÓW KOŚCIOŁA

KILKA FILMÓW WARTYCH UWAGI...

1. "OSTATECZNE ROZWIĄZANIE" - męczennicy hiszpańscy
http://www.youtube.com/watch?v=KqXY6wi97K4&feature=related

2. Nie oczekujmy sprawiedliwości od wrogów Kościoła
http://www.youtube.com/watch?v=Ot5l5T5VpRA&feature=related

3. Broń Mistycznego Ciała Chrystusa jak toledańskiego Alcazaru
http://www.youtube.com/watch?v=eMnWInCJIGY&feature=related

piątek, 15 maja 2009

EDUKACJA W DOMU - BRACTWO ŚW. PIUSA XW sprawie edukacji domowej

22 kwietnia 2009 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o systemie oświaty, która umożliwia wydanie zgody na nauczanie domowe dyrektorowi każdej szkoły o uprawnieniach szkół publicznych, w tym także oczywiście dyrektorom szkół Bractwa. Oznacza to, że rodzice mieszkający w dowolnym miejscu Polski mogą zapisać dziecko do naszej szkoły i wystąpić z wnioskiem o zgodę na nauczanie domowe.

Istnieją jednak pewne formalne wymagania, a wśród nich konieczność uzyskania do 31 maja br. opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Z tego powodu proszę wszystkich rodziców, zdecydowanych uczyć dzieci w domu w najbliższym roku szkolnym pod opieką naszej szkoły, o jak najpilniejszy kontakt z poradnią właściwą dla miejsca zamieszkania dzieci i ustalenie terminu wizyty w poradni.

Więcej informacji można uzyskać u pani dyrektor naszej szkoły podstawowej pod numerem telefonu: 022 615 96 11.

poniedziałek, 23 lutego 2009

Marzec 2009 r. - wykład w KrakowieLIBERALIZM
NAJWIĘKSZY WRÓG KOŚCIOŁA


Redakcja pisma „Akademik Polski" zaprasza na wykład ks. Karola Stehlina – przełożonego Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X w Polsce,
pt. „Liberalizm – największy wróg Kościoła".

Spotkanie odbędzie się 4 III br. (środa) w Krakowie, w sali konferencyjnej hotelu Brama przy ul. Floriańskiej 55, o godz. 18.00.

Wstęp wolny.

niedziela, 15 lutego 2009

NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT I MSZA ŚWIĘTA

Ostatnie dni obfitują w niezwykłe wydarzenia. My, zwolennicy Mszy św. skodyfikowanej przez Piusa V, zastanawiamy się zapewne, co z tego wynika. Zastanawiają wypowiedzi hierarchów, tak tych najwyższych, kardynałów, biskupów, ceremoniarza Ojca świętego, samego Papieża, Żydów, prasy, telewizji.

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne zmiany mogą nastąpić w związku z tym wszystkim, redakcja "Katolika Tradycji" postanowiła wydać broszurę w podziękowaniu Bogu za unieważnienie ekskomuniki wobec czterech biskupów Bractwa św. Piusa X. Bractwo od lat, od chwili swojego powstania, pragnie otaczać szczególną czcią skarb Kościoła Katolickiego, jakim jest Ciało Pańskie i Ofiara Mszy Świętej. My, wierni, pragniemy również, w miarę naszych skromnych sił, dołączyć się do tej walki. Broszura będzie dostępna gratis na naszej internetowej stronie w formacie pdf i tekstowym. LINK: http://katoliktradycji2008.googlepages.com/

W zamęcie i szumie medialnym nie chcemy nigdy stracić z oczu naszego celu, powodu naszej walki. A jest nim nie osobista satysfakcja, nie pouczanie wszystkich razem i każdego z osobna, nie "szukanie dziury w całym", ale służba Najświętszemu Sakramentowi.

Dziś wielki nacisk jest kładziony na czytanie Pisma Świętego, na to "żywe Słowo Boże", które uczy nas mądrości. W Kościele odzywają się znów głosy, nie tylko ze strony zgromadzeń "Tradycji", że liturgii słowa nie wolno sprawować jakby w oderwaniu od przedziwnej Tajemnicy, jaką jest Przeistoczenie.

"Kto kocha Jezusa, przebywa z Jezusem, a Jezus przebywa z nim... Jeśli kto mnie miłuje... Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy, mieszkanie u niego uczynimy (J 14,23). Św. Filip Nereusz, kiedy miał przyjmować Komunię św. jako Wiatyk, ujrzawszy, że wchodzą z Najświętszym Sakramentem, zawołał: oto moja miłość, oto moja miłość! Niechże więcej każdy z nas mówi w obecności Najświętszego Sakramentu: oto moja miłość, oto przedmiot miłości mojej w moim życiu i całej mojej wieczności". Św. Alfons Maria Liguori, Nawiedzenia Przenajświętszego Sakramentu, Lublin 2002.

Nasza walka jest walką o Kanon Rzymski, o adorację i skromność w liturgii. Nie jest walką o władzę, o przyznanie nam racji, o osobiste korzyści. Dopóki o tym będziemy pamiętać, zawsze będzie prawdziwe zapewnienie Matki Bożej, że na końcu Jej Niepokalane Serce zatriumfuje. Ten triumf wówczas będzie nasz.

środa, 4 lutego 2009

W dniu dzisiejszym, 24 stycznia 2009 r., w dniu ogłoszenia przez Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej, Dekretu Kongregacji ds. Biskupów z 21 stycznia 2009 r. o zdjęciu ekskomuniki z biskupów Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X, przełożony FSSPX w Polsce, ks. Karl Stehlin, na zwołanej konferencji prasowej w kościele p.w. Niepokalanego Serca NMP w Gdyni odniósł się do bieżących wydarzeń. Obecne były TVN24, TV Info/Panorama oraz dziennikarka z lokalnego DZIENNIKA BAŁTYCKIEGO, pani Beata Jajkowska.

Ks. Karl Stehlin mówił o radości z tego faktu, o pewnej rehabilitacji Katolickiej Tradycji. Zaznaczył, że zostały usunięte przeszkody do rozmów teologicznych, które są istotą całego sporu. Następnie przeczytał „Komunikat Prasowy Przełożonego Generalnego Bractwa św. Piusa X bpa Bernerda Fellay’a” z 24.01.2009 r. oraz „List do Wiernych” z tego samego dnia.

Do godziny 22.00 telewizje nie nadały obszernej relacji, poza komunikatami w paskach u dołu ekranu: TVN 24: "Benedykt XVI zdjął ekskomunikę z czterech lefebrystów", TVP INFO: "Papież zdjął ekskomunikę nałożoną na czterech biskupów Bractwa św. Piusa X. Ekskomunikę nałożył na lefebrystów Jan Paweł II w 1988 roku", POLSAT NEWS: "Benedykt XVI unieważnił decyzję Jana Pawła II. Zdjął ekskomunikę z czterech biskupów lefebrystów"

Informacja własna
Piotr Błaszkowski

Podajemy dla prasy: FSSPX ma 493 kapłanów, 98 braci zakonnych, 73 oblatów, 145 Sióstr Bractwa, 215 seminarzystów, działa w 63 krajach, ma 6 seminariów, 127 przeoratów /domów zakonnych/ 450 świątyń, 86 szkół, 2 uniwersytety, 5 domów rekolekcyjnych, współpracuje z 18 zgromadzeniami żeńskimi i 9 męskimi. Wg kardynała Castrillona, Prefekta Komisji Ecclesia Dei, jest 600.000 wiernych korzystających z duszpasterstwa FSSPX.

śp. Jan Narloch

W styczniu bieżącego roku zmarł jeden z wiernych uczęszczających do kościoła p.w. Niepokalanego Serca NMP w Gdyni, których opiekunami duchowymi są księża Bractwa św. Piusa X.

Ten starszy wierny zawsze, mimo podeszłego wieku, był obecny wśród nas na Mszy świętej. Nie rzucał się w oczy, był raczej cichy i spokojny, ale całym sercem oddany walce o katolicką Mszę świętą.

Dzięki niemu trafiły do gdyńskiego przeoratu dwa bliskie sercu obrazy, jeden - Matki Boskiej Częstochowskiej, drugi - stary obraz, świętego Antoniego. W dniu, kiedy je przywieziono, wyraził nadzieję, że będą godnie czczone właśnie w środowisku Tradycji.

Jego Msza pogrzebowa została odprawiona w tymże kościele, zgodnie z jego życzeniem, i pożegnała go nie tylko grupa wiernych, ale przede wszystkim rodzina i bliskie mu osoby. Pogrzeb w Sopocie zgromadził także grono oddanych mu osób.

Redakcja Katolika Tradycji dołącza swoje wyrazy współczucia dla Rodziny i bliskich i nie zapomina o modlitwie za duszę pana Jana.

niedziela, 25 stycznia 2009

Wycofanie ekskomuniki

21 stycznia 2009 roku, w dzień jednej z największych świętych męczennic Kościoła Katolickiego, św. Agnieszki Rzymianki, Ojciec Święty Benedykt XVI zniósł ekskomunikę, którą nałożono uprzednio na konsekrowanych przez Arcybiskupa Lefebvre'a biskupów. Oto komunikat Przełożonego Generalnego Bractwa św. Piusa X, który widnieje na stronach Bractwa, m.in. na stronie polskiej (www.piusx.org.pl).


Komunikat prasowy Przełożonego Generalnego Bractwa Św. Piusa XEkskomuniki biskupów konsekrowanych przez JE abpa Marcelego Lefebvre'a 30 czerwca 1988 r., zadeklarowane przez Kongregację Biskupów 1 lipca tego samego roku - ekskomuniki, których ważność zawsze kwestionowaliśmy - zostały wycofane dekretem wydanym na polecenie papieża Benedykta XVI i ogłoszonym przez tę samą kongregację 21 stycznia 2009 r.


Wyrażamy naszą synowską wdzięczność Ojcu Świętemu za ten gest, z którego korzyść odniesie nie tylko samo Bractwo Św. Piusa X, ale i cały Kościół. Pragniemy coraz skuteczniej pomagać papieżowi w przezwyciężaniu bezprecedensowego kryzysu wstrząsającego katolickim światem, kryzysu, który Jan Paweł II określił jako stan "milczącej apostazji".


Wyrażając wdzięczność Ojcu Świętemu oraz tym wszystkim, którzy dopomogli mu w wykonaniu tego odważnego gestu, z zadowoleniem przyjmujemy również fakt, iż dekret z 21 stycznia br. mówi o konieczności "rozmów" ze Stolicą Apostolską - rozmów, które umożliwią Bractwu Św. Piusa X wyjaśnienie fundamentalnych kwestii doktrynalnych, które uważa ono za przyczynę obecnych problemów Kościoła.


Mamy niezłomną nadzieję, że w tej nowej atmosferze będziemy wkrótce świadkami uznania praw katolickiej Tradycji.

Menzingen, 24 stycznia 2009


+ Bernard Fellay
Dziękujmy Panu Bogu za to historyczne wydarzenie... i Niepokalanej, oraz wszystkim świętym Kościoła Katolickiego.
Toplista Tradycji Katolickiej
Powered By Blogger