czwartek, 20 października 2011

Dekret Konferencji Episkopatu Anglii i Walii - post w piatek

Konferencja Episkopatu Anglii i Walii wydała dekret zatytułowany "Katolickie Świadectwo, Piątkowa Pokuta", ważny od 16 września 2011. Ten dekret przypomina że Prawo Kanoniczne stanowi iż "abstynencja od spożywania mięsa albo pewnych innych potraw zgodnie z ustaleniami konferencji episkopatu ma być zachowana w każdy piątek roku" (Kanon 1251). Brytyjscy biskupi przez to zadecydowali, by odnowić tę praktykę, której powinna towarzyszyć modlitwa. Wegetarianie powinni natomiast powstrzymać się od spożywania w piątek jakiegoś innego niż mięso pokarmu.

The Catholic Bishops Conference of England and Wales has issued a decree titled “Catholic Witness, Friday Penance,” effective as of September 16, 2011. This decree recalls that Canon Law stipulates that, “abstinence from eating meat or some other food according to the prescripts of the conference of bishops is to be observed on every Friday of the year.” (Canon 1251) The British bishops have thus decided to re-establish this practice which should be accompanied by prayer. Those who are vegetarian should abstain from some food other than meat on Fridays.

DICI 242
Toplista Tradycji Katolickiej
Powered By Blogger