sobota, 22 grudnia 2018

“Wyznaj swoje grzechy dokładnie” – ks. Roman Kneblewski zaprasza do spowiedzi


Ks. Roman Kneblewskitłumaczy jak należy się spowiadać. Rady warte złota, a mówiąc ścisłej warte Królestwa Niebieskiego.Spowiedź musi być szczera. Tłumaczy czym jest „ściemniane i karze nazywać rzeczy krótko, ale wyraźnie, rzetelnie i precyzyjnie, i nazwać do końca rzecz po imieniu. I zaprasza z całego serca do dobrej, rzetelnej spowiedzi.

piątek, 21 grudnia 2018

Apokalipsa w liturgii adwentowej


Komercyjność świąt Bożego Narodzenia przykrywa również eschatologiczny charakter tego okresu.
Od pierwszej niedzieli Adwentu do 16 grudnia akcentowany jest Drugie Przyjście Pana Jezusa.
Pierwsze przyjście ciche i skromne w stajence, drugie w chwale i potędze.
Pierwsze pełne miłosierdzia, drugie w srogim Sądzie.

Śpiewając
„Oto Pan Bóg przyjdzie,
z rzeszą świętych nam przybędzie.
Wielka światłość w dzień ów będzie
Alleluja, alleluja”– śpiewamy w pełnym oczekiwaniu Adwencie o Sądzie Ostatecznym.

O ostatecznej walce Dobra, ze Złem.
„Został więc strącony wielki smok, ów wąż dawny, zwany diabłem i szatanem. Został strącony na ziemię ten, który zwodził całą ludzkość, on sam, a z nim wszyscy jego aniołowie. Wówczas dał się słyszeć w niebie głos donośny, który wołał: Oto teraz nastąpiło zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego. Posiadł władzę Jego Pomazaniec, bo został strącony Jego Pomazaniec, bo ten, który występował przeciwko nim wobec Boga we dnie i w nocy. Oni zaś odnieśli zwycięstwo dzięki krwi Baranka oraz dzięki słowu swojego świadczenia” (Ap 12, 5-11).

czwartek, 20 grudnia 2018

Powitanie ks. Jaromira Kučírka FSSPX w Krakowie - pierwszy czeski kapłan tradycjonalista w Polsce

8 grudnia br. po uroczystej Mszy św. ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, w przeoracie św. Stanisława Biskupa w Krakowie wierni powitali nowego przeora, ks. Jaromira Kučírka FSSPX  (Bractwo Kapłańskie św. Piusa X).
Dotychczasowy przeor, ks. Łukasz Szydłowski FSSPX, przedstawił krótko jego życiorys i poprosił o modlitwę w intencji kapłanów, aby zawsze byli wierni statutom Bractwa Św. Piusa X. Nowy przeor podkreślił z kolei, że przeoraty są kluczowym elementem dobra wspólnego Bractwa i zwiększenie liczby kapłanów w przeoracie św. Stanisława to wyraz uznania przez przełożonych znaczenia tego miejsca dla rozwoju apostolatu Tradycji w Polsce południowej.

Istotnie, w spotkaniu wzięli udział nie tylko wierni z różnych kaplic z południa Polski, ale także z miejsc, gdzie nie ma jeszcze stałej obecności Tradycji katolickiej. Wśród przybyłych znaleźli się m.in. goście z Podhala, którzy wręczyli nowemu przeorowi ciupagę jako symbol władzy gazdy, zaś ks. Szydłowskiemu, ponieważ gazdą już nie jest, kapelusz podhalańskiego bacy – czyli pasterza. Dzięki zaangażowaniu wielu osób w przygotowanie spotkania od strony kulinarnej (pod jak zawsze sprawnym i życzliwym kierownictwem p. Szydłowskiej) goście przeoratu mogli zjeść smaczną kolację w rodzinnej atmosferze.

Ks. Jaromir Kučírek jest Czechem i pochodzi z Moraw. Przed wstąpieniem do seminarium Najświętszego Serca Jezusowego w Zaitzkofen (Bawaria) ukończył studia na Uniwersytecie Praskim w zakresie stosunków międzynarodowych. Święcenia kapłańskie otrzymał w 2005 r.; przez rok pełnił rolę wikarego w przeoracie w Wiedniu, by później przez 12 lat być przeorem w stolicy Tyrolu – Innsbrucku. Ks. Kučírek wyjawił, że jego pierwszy kontakt z Tradycją katolicką nastąpił w 1995 r. w… Krakowie, dlatego też cieszy się z powrotu do tego miasta po 23 latach.

8 grudnia to szczególny dzień w Bractwie Św. Piusa – w święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny tradycyjnie odbywa się przyjęcie alumnów drugiego roku seminarium do Bractwa, a także odnowienie przynależności innych kleryków bądź księży, a także definitywny akces kapłanów do Bractwa poprzez złożenie przez nich wieczystych oblacji. W tym roku swoje wieczyste oblacje złożył w Warszawie ks. Hubert Kuszpa FSSPX.

za: https://news.fsspx.pl/2018/12/krakow-powitanie-ks-jaromira-kucirka-fsspx/
#wrealu24#polskaiswiat
#wrealu24#koscioliwiara
https://wrealu24.pl/powitanie-ks-jaromira-kucirka-fsspx-w-krakowie-pierwszy-czeski-kaplan-tradycjonalista-w-polsce/

środa, 19 grudnia 2018

Dlaczego pościmy przed Bożym Narodzeniem? – suche dni zimoweLiczba ustępstw jakie ten “kler” zrobił żeby przypodobać się światu, wywieszając co rusz “białą flagę”, kapitulując przed modernizmem, herezjami i agresją mediów jest przedmiotem naszego smutku i zgorszenia. Tym bardziej przypomnijmy sens postu przed Bożym Narodzeniem i zastosujmy je w swym życiu.
 
Niegdyś praktyki postne obowiązujące wiernych w Kościele rzymskokatolickim były znacznie liczniejsze niż dzisiaj. Były dni, w których obowiązywała tylko wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych (tak dawniej, jak i dziś jest tak w piątki), a także dni, w których obowiązywał tylko post (czyli jeden posiłek do syta w ciągu dnia oraz nieco posiłku rano i wieczorem), jak również i dni, kiedy mieliśmy zarówno post, jak i wstrzemięźliwość (czyli to, co nazywamy postem ścisłym – ). Dziś chciałbym przybliżyć praktykę noszącą nazwę Suchych Dni,która dziś jest już przez większość katolików zapomniana, a które to Dni nadal występują w tradycyjnym kalendarzu liturgicznym.

Suche Dni są kwartalnymi dniami skupienia i obchodzimy je raz w każdej porze roku [*]. Zawsze na Suche Dni składają się trzy dni tygodnia: środa, piątek i sobota. W tych dniach obowiązywała wstrzemięźliwość i post, podejmowane w konkretnej intencji. Post i modlitwa miały uprosić błogosławieństwo Boże dla ludzkiej pracy oraz łaski dla duchownych, którzy w sobotę mieli przyjąć święcenia. Liturgia Mszy w tych dniach nieco różni się od tej, którą mamy zazwyczaj, ale tego w tym tekście nie będę rozwijał. Opiszę teraz pokrótce cechy charakterystyczne kolejnych Suchych Dni.”

Ponadto Suche Dni mają jeszcze trzy cele ogólne, które zawsze obowiązują:
1. cel osobisty – uprzytomnienie sobie swojej grzeszności, ułomności, wzbudzenie w sobie poczucia grzechu i pokutowanie za grzech poprzez podjęcie postu;
2. cel społeczny – związany z prośbą do Boga, by oddalał od naszej rodziny oraz całego społeczeństwa klęski żywiołowe, wypadki, nieszczęścia;
3. cel kościelny – podejmowanie szczególnego postu i modlitwy także w intencji Kościoła i kapłanów (w starożytności właśnie w Suche Dni odbywały się święcenia kapłańskie).
Obchody Suchych Dni sięgają najdawniejszej epoki Kościoła i są starsze nawet od Adwentu (przy czym akurat Suche Dni wiosenne są stosunkowo najmłodsze – obchodzone były od VII w.), biorąc początek jeszcze ze świąt żydowskich. W dawnej tradycji liturgicznej zajmowały niezwykle ważne miejsce.
Suche Dni obejmują zawsze trzy dni tygodnia związane ściśle z Męką Jezusa Chrystusa:
1. środę – dzień, w którym Judasz zdradził Zbawiciela, a przywódcy ludu odbyli naradę przeciw Jezusowi i postanowili Go zgładzić;
2. piątek – dzień ukrzyżowania Chrystusa;
3. sobotę – gdy ciało Chrystusa przebywało w grobie.
Chronologicznie pierwsze Suche Dni w roku liturgicznego to zimowe Suche Dni Adwentu. Ze względu na to, że przypadały właśnie w tym okresie, nabrały one charakteru przygotowania do Świąt Narodzenia Pańskiego. Kościół uczy nas o tajemnicy wcielenia Syna Bożego oraz konieczności przygotowania dusz na przyjście Chrystusa (zarówno w Święta, jak również powtórne Jego przyjście). Obchodzone w trzecim tygodniu adwentu czyli w grudniu po III niedzieli Adwentu (Gaudete).
Myślę, że warto przynajmniej zapoznać się ze znaczeniem praktyki Suchych Dni, aby zaczerpnąć w ten sposób z tego skarbca, który mamy w Kościele. Jak widzimy, Dni te mają głęboką wymowę, przypominając o niezwykle istotnych z ludzkiego punktu widzenia kwestiach. Kościół nie zostawia ludzi samych z ich sprawami, ale niejako wchodzi w ich rzeczywistość, pomagając przeżywać ją po Bożemu.
Suche Dni były obchodzone jako dni modlitwy przebłagalnej, dziękczynnej i błagalnej połączone z postem ścisłym. Według Kanonu Prawa Kanonicznego Benedykta XV z roku 1917 w tych dniach wolno było spożywać jeden posiłek do syta oraz dwa lekkie. Obowiązywała też wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
[*] Pisząc o Suchych Dniach korzystam z opisów zawartych w Mszale Rzymskim wydanym przez Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 1963; reprint dokonany przez Wydawnictwo Lancea, Warszawa 2012 – jest to popularny mszalik dla wiernych ://iuveniscatholicus.wordpress.com/2015/05/27/suche-dni/
oraz za:
://bialystok.tradycjakatolicka.pl/suche-dni/


SZOK: W Białymstoku msza św. w języku wymyślonym przez “honorowego” masona!

 A oto najnowsze wieści z Białegostoku: tamtejsze Towarzystwo Esperantystów, Białostocki Ośrodek Kultury – Centrum im. Ludwika Zamenhofa oraz Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego organizują cykl imprez z okazji 159 urodzin  twórcy esperanto. XIX Białostockie Dni Zamenhofa odbędą się w dniach 14–16 grudnia 2018 r. i  według organizator są okazją do świętowania 159. rocznicy urodzin tego “fascynującego żydowskiego intelektualisty” – jak określili go organizatorzy.

 W sobotę po prezentacja w wykonaniu dzieci uczących się języka esperanto z Przedszkola Samorządowego nr 52 im. Kubusia Puchatka w Białymstoku i e złożenie kwiatów pod pomnikiem  Zamenhofa w 159. rocznicę urodzin odbędzie się o 15.00 Msza św. “w intencji pokoju na świecie” i to  w języku esperanto! Gdzie? W starym kościele pw. Wniebowzięcia NMP.

 Na stronie http://archiwum.wolnomularstwo.info.pl czytamy,iż  pewne idee cechujące Esperanto były bardzo zbliżone do zasad wolnomularskich, choć sam Zamenhof nigdy wolnomularzem nie był, a dopiero po śmierci przyznano mu tytuł honorowego masona.
Symbol Esperanta – pięcioramienna zielona gwiazda – przypomina Gwiazdę Płomienistą używaną głównie w stopniu czeladnika. Ale tak naprawdę dążenie do jedności, braterskiej zgody, poszanowanie różnic kulturowych, tolerancja i pokój – to z pewnością hasła, pod którymi mógłby podpisać się prawdziwy wolnomularz. Ich zbieżność stała się przyczyną posądzania ruchu esperanckiego o masońską inspirację i wzajemne powiązanie.

(…)Oto podstawowe słowa ( w esperanto – przyp.Redakcji) związane z masonerią: ceremonia – ceremonio; ryt – rito; mason – framasono; świątynia – templo; młotek – martelo; mistrz – majstro; wielki mistrz – granda majstro; uczeń – lernanto; czeladnik – submajstro; czcigodny – estiminda; brat – frato; siostra – fratino; stopień – s^tupo, dozorca – gardisto; odźwierny – pordisto; loża – log^io; kielnia – trulo; świecznik – lustro; światło – lumo; świeca – kandelo; miecz – glavo; pion – vertikalo; ołtarz – altaro; książka – libro; prawo – leg^o, juro; fartuch – antau^tuko; kolumna – kolumno; fotel – fotelo; rękawiczki – gantoj; cyrkiel – cirkelo; sznur – s^nuro; gwiazda – astro; kielich – kaliko; deska – tabulo; bankiet – bankedo; architekt – arkitekto; krok – pas^o; urząd – oficejo itd” – czytamy na wolnomularskiej stronie – link poniżej.

Źródło:
http://archiwum.wolnomularstwo.info.pl/index.php/33-architektura/deski-wwp/66-esperanto-jezyk-uniwersalny
https://sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/b/397-bialystok/120-aktualnosci/182428-bialystok-xix-bialostockie-dni-zamenhofa

 https://wrealu24.pl/szok-w-bialymstoku-msza-sw-w-jezyku-wymyslonym-przez-honorowego-masona/

wtorek, 18 grudnia 2018

Flores da Modéstia – Kwiaty Skromności – Patricia Gampires LojaPiękny portugalskojęzyczny blog, który można przetłumaczyć Kwiaty Skromności. Zebrano na nim wiele artykułów o skromności, kazania księży w tym temacie, a zwłaszcza wiele artykułów o katolickiej duchowości!
http://floresdamodestia.blogspot.com.br/
Patricia Gampires Loja
@PatriciaGampiresLoja

poniedziałek, 17 grudnia 2018

Biegła krytykuje katolickie wychowanie – nie pierwszy taki wypadek

 

Z newslettera Instytutu na rzecz Kultury Prawnej ORDO IURIS:

Szanowna Pani,

gdybym nie widział akt tej sprawy, nigdy bym w to nie uwierzył. „Kto jest twoim ojcem? – Pan Bóg, Ojciec nasz najlepszy” – odpowiedziało dziecko na pytania sądowej biegłej. W ten sposób czysta, dziecięca pobożność i dobrze opanowany katechizm stały się powodem uznania rodziców za fanatyków religijnych i wydania postanowienia sądu o ograniczeniu władzy rodzicielskiej wobec dzieci.
Wszystko zaczęło się od anonimowego zgłoszenia, zgodnie z którym ojciec miał używać przemocy fizycznej wobec 10-letniej córki. Postępowanie wykazało, że złośliwy donos był bezpodstawny, a w domu nikt nie znęca się nad dziećmi. Na tym cała sprawa mogłaby się zakończyć, gdyby nie opinia biegłej z Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Kościanie.

Zdaniem sądowej biegłej katolickie wychowanie w domu rodzinnym nosiło znamiona patologii, bo to dzieci powinny same wybrać sobie wiarę. Na potwierdzenie swej krzywdzącej opinii biegła przytaczała odpowiedzi, których dzieci udzielały na jej pytania. Zapytane o to, kto jest ich ojcem, matką i najlepszym przyjacielem – wskazywały na Pana Boga, Maryję i Pana Jezusa. Sądowa specjalistka zignorowała fakt, że odpowiedzi były prostym cytatem z podręcznika do religii.

Jedynie dzięki interwencji naszych prawników sąd orzekający na podstawie takiej opinii poprzestał na oddaniu rodziny pod nadzór kuratora. Zrobimy wszystko, by przygotowana przez nas apelacja ostatecznie uwolniła rodzinę od piętna „patologii” i pozwoliła na spokojne wychowywanie dzieci.
Podobnych przypadków jest znacznie więcej, a wiele z nich ma niezwykle traumatyczny przebieg.


Flores da Modéstia - Kwiaty Skromności - nakrycie głowy

 

Piękny portugalsko-języczny blog, który można przetłumaczyć Kwiaty Skromności. Zebrano na nim wiele artykułów o skromności, kazania księży w tym temacie, a zwłaszcza wiele artykułów o katolickiej duchowości!

Zdjęcie podpisano: Wyjaśnienie na temat użycia nakrycia głowy na Mszy Świętej

https://floresdamodestia.blogspot.com/2016/02/esclarecimentos-sobre-o-uso-do-veu-na.html?fbclid=IwAR1j6cAq0I7w5jKb26bhhuvx0xxoJiAE-kYcAcIYFiDmD9kxxE-SWGHqFiU
http://floresdamodestia.blogspot.com.br/

://www.facebook.com/FemininaModestaEElegante/photos/a.528346207193329/2334845666543365/?type=3&theater

Toplista Tradycji Katolickiej
Powered By Blogger