sobota, 25 maja 2013

Tajemnica Trójcy Przenajświętszej

Prawda o Bogu w Trójcy jedynym jest podstawą religii chrześcijańskiej. Prawda ta jest tajemnicą wiary, która została objawiona w zaraniu Nowego Przymierza między Bogiem a ludzkością. Odsłania nam ona tajemnicze życie Boże, którego uczestnikami stajemy się przez Chrzest święty. Cały kult Kościoła dąży do uwielbienia Boga w Trójcy Jedynego. Odrębne święto zostało wprowadzone w IX w., a w wieku XIV rozciągnięte na cały Kościół. We Mszy św. wielbimy niezgłębioną tajemnicę i dziękujemy za miłosierdzie okazane nam w dziele Odkupienia.

Tajemnica Trójcy Przenajświętszej , podobnie jak wszystkie tajemnice wiary, nie jest sprzeczna z naszym rozumem, lecz przewyższa nasze zdolności poznawcze.

Chrzest święty czyni nas przybranymi dziećmi Bożymi i uczestnikami tajemniczego życia Trójcy Przenajświętszej.

Mszalik Rzymski, Poznań 1963.

Antyfona na wejście
Tob 12,6; Ps 8,2

Benedicta sit sancta Trinitas atque indivisa unitas: confitebimur ei, quia fecit nobiscum misericordiam suam. Ps. Domine Dominus noster, quam admirabile est nomen tuum in universa terra! V. Gloria Patri.

Błogosławiona niech będzie święta Trójca i nierozdzielna Jedność. Uwielbiajmy Ją, gdyż okazała nad nami miłosierdzie swoje. Ps. O Panie, Panie nasz, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi. V. Chwała Ojcu.

piątek, 24 maja 2013

Islam religią diabła

Przerażonym ekumenistom i liberałom przypomnimy, że islam nakazuje podrzynania gardła niemuzumanom. Dlatego w materialnej kulturze islamu występują zakrzywione noże, które służą do zarzynania baranów (lub innych zwierząt) na święto Id al-Adha (Kurban Bajran, Święto Ofiarowania) oraz... niewiernym. W ten sposób nieświadomie skradają ofiarę diabłu, którego nazywają "Allahem". Poniżej sura z Koranu.
"Kiedy więc spotkacie tych, którzy nie wierzą, to uderzcie ich mieczem po szyi, a kiedy ich rozbijecie, to mocno zaciśnijcie na nich pęta" [Koran, XLVII, 4]

Red.


czwartek, 23 maja 2013

Będziecie jako bogowie czyli klonowanie ludzkich zaródków

Ostatnie wiadomości prasowe o zklonowaniu ludzkich zaródków (http://wiedza.newsweek.pl/beda-klony-czlowieka,104459,1,1.html) skomentujemy cytatami z Pisma św. Pierwszy z Księgi Rodzaju (3,22): Po czym Pan Bóg rzekł "Oto człowiek stał się taki jak My: zna dobro i zło: niechaj teraz nie wyciągnie przypadkiem ręki, aby zerwać owoc także z drzewa życia, zjeść go i żyć na wieki". Jest to chyba najlepszy komentarz wobec dokonań bezbożnych lekarzy i tych co finansują ich badania, czyli państw oraz koncernów farmaceutycznych.  Prymat samoubóstwienia człowieka nad prawami bożymi.
I płęta z  końcu dziejów z Apokalipsy św. Jana (13,18): Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy; liczba to bowiem człowieka. A liczba jego; sześćset sześdziesiąt sześć. Ostatnia cyfra nie dokońca rozszyfrowana, podajemy więc za kometarzem z Biblii Tysiąclecia. Może ona znaczyć "Cezar Nero" lub "Cezar - nowy bóg", lub tylko jako trzy szóstki - wcielone zaprzeczenie niedoskonałości.
Ile jeszcze zostało czasu do kary Bożej?
Red.

wtorek, 21 maja 2013

Franciszek - NIE dla komunii św. na rękęPromyczek nadziei z Rzymu. Przynajmniej Ojciec św. nie toleruje komunii św. na rękę, która jest profancją i świętokractwem. Cząsteczki Ciała Pańskiego spadające z rąk na ziemię są deptane przez wiernych. Dotykane są przez niekonsekrowane dłonie nie-kapłanów. Jest to powszechna praktyka w "posoborowym" Kościele.
Toplista Tradycji Katolickiej
Powered By Blogger