sobota, 3 marca 2018

"Polskie krucjaty? Nasi krzyżowcy wyprawiali się na Prusy"

- Polskimi krucjatami w XIII wieku były wyprawy przeciwko Prusom. To ukoronowanie przyswajania idei wojny krzyżowej. Myślano tak: uderzenie na pogan wspiera chrześcijaństwo i jego obronę Jerozolimy przed muzułmanami - mówiła w Dwójce prof. Maria Starnawska.

Fragment Drzwi Gnieźnieńskich, które zdobi 18 scen z życia św. Wojciecha od narodzin do męczeńskiej śmierci. Skrzydło prawe zawiera obrazy z działalności misyjnej świętego w Polsce i w Prusach (w układzie od góry do dołu)
Fragment Drzwi Gnieźnieńskich, które zdobi 18 scen z życia św. Wojciecha od narodzin do męczeńskiej śmierci. Skrzydło prawe zawiera obrazy z działalności misyjnej świętego w Polsce i w Prusach (w układzie od góry do dołu)Foto: shutterstock.com

Idea, która narodziła się pod koniec XI w. we Francji, gdy papież Urban II zaapelował do europejskich władców i rycerstwa o wyzwolenie Ziemi Świętej spod władzy niewiernych była początkiem wojen, które stały się ideałem średniowiecznym i rozprzestrzeniały się na całą Europę.

- Święta wojna to synteza wojny i chrześcijaństwa, które nie jest religią, jaka aprobowałaby użycie siły zbrojnej. Do XI w. Kościół patrzył z troską na rycerstwo, które dla próżnej chwały walczyło w turniejach i zabijało się wzajemnie. Ten rodzący się poważny problem w łonie chrześcijaństwa pomogła rozwiązać konieczność walki z islamem i wyparcia z Ziemi Świętej muzułmanów zagrażających Cesarstwu Bizantyjskiemu - powiedziała prof. Maria Starnawska zauważając, że pojawił się wówczas nowy typ wojny, która była zarazem pielgrzymką, jaką można było uzasadnić interesem chrześcijaństwa jako całości, a nie partykularnym interesem politycznym.

Zasadniczą rolę w udziale polskiego oręża w krucjatach odegrał św. Bernard z Clairvaux, opat cysterski i wielki autorytet Kościoła. - Nawoływał do drugiej krucjaty i widząc ogromny zapał stwierdził, że ci, którzy chcieliby udać się na wojnę, ale pochodzą ze zbyt odległych krajów, będą mieli podobną zasługę do krzyżowców walczących w Jerozolimie, jeśli ruszą na wrogów chrześcijaństwa, jakich mają w pobliżu. I tak druga krucjata stała się skoordynowanym atakiem przeciwko innowiercom i poganom - stwierdziła prof. Starnawska.

Jaki był udział zakonu cystersów w rozprzestrzenianiu się idei wypraw krzyżowych w Polsce? Czy królem Polski, o którym piszą kronikarze, że znalazł się w orszaku bizantyjskiego cesarza był Władysław II, najstarszy syn Bolesława Krzywoustego? Jaką rolę w odegrały w krucjatach Zakon Rycerski Grobu Bożego (bożogrobcy) i Zakon Maltański (joannici)? O tym w nagraniu audycji.

***
do odsłuchania: https://www.polskieradio.pl/8/4822/Artykul/2025323,Polskie-krucjaty-Nasi-krzyzowcy-wyprawiali-sie-na-Prusy

Tytuł audycji: Kryzys wieku średniego
Prowadzą: Łukasz Kozak i Łukasz Modelski
Gość: prof. Maria Starnawska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Data emisji: 11.02.2018
Godzina emisji: 21.00

mko/bch

piątek, 2 marca 2018

czwartek, 1 marca 2018

Arcybractwo Męki Pańskiej w Krakowie zaprasza w Wielkim Poście

Wszystkich miłośników liturgii z Krakowa i okolic zapraszam w każdy piątek Wielkiego Postu do bazyliki Franciszkańskiej, by wspólnie z Arcybractwem Męki Pańskiej brać udział w nabożeństwie 15 stopni Męki Pańskiej. 

Arcybractwo istnieje nieprzerwanie od 1595 roku, jego członkami byli zarówno królowie jak i uratowani od kary śmierci skazańcy rokujący poprawę (Arcybractwo miało przywilej uwolnić jednego więźnia w Wielki Czwartek). Z racji tego rozdźwięku stanów Arcybracia noszą czarne stroje, łącznie z kapturem z otworami jedynie na oczy, a na swoich laskach niosą m.in. ludzkie czaszki. Arcybractwo charakteryzuje najlepiej ichnie hasło śpiewane podczas nabożeństw: "Memento homo mori. Pamiętaj człowiecze na śmierć, a za grzechy pokutuj!".
Tutaj materiał wideo od PCh24:
https://www.youtube.com/watch?v=lpo-g_eS_V4


Bazylika Franciszkańska, każdy piątek Wielkiego Postu o godz. 17:00. Po nabożeństwie śpiew gorzkich żali i procesja jerozolimska krużgankami bazyliki. 

z profilu Patryka Grabda. 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1162068830594175&set=pcb.1837791199564992&type=3&theater&ifg=1

wtorek, 27 lutego 2018

Wywiad z sekretarzem generalnym FSSPX nt. kapituły generalnejKs. Krystian Thouvenot FSSPX

W dniach od 11 do 21 lipca br. odbędzie się czwarta kapituła generalna Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X.
Wielu katolików niepokoi się kolejnymi zmianami wprowadzanymi przez Watykan; zakłopotanie wśród wiernych budzą m.in. dyskusje wokół posynodalnej ekshortacji Amoris lætitia czy podważanie celibatu kapłańskiego w perspektywie synodu nt. Amazonii. Kardynałowie powstają przeciw kardynałom, biskupi przeciw biskupom. Nie brak dziś katolików dobrej woli dostrzegających słuszność stanowiska abp. Marcela Lefebvre’a – wielu z nich, nawet spoza szeregów tradycjonalistów, przypatruje się zbliżającej się kapitule Bractwa.
Redakcja „Mitteilungsblatt”, biuletynu dystryktu Niemiec, przeprowadziła wywiad z ks. Krystianem Thouvenotem FSSPX, sekretarzem generalnym FSSPX, na którym spoczywa przygotowanie kapituły.


Chcielibyśmy podać wiernym parę informacji o kapitule generalnej w 2018 r. Czy mógłby Ksiądz powiedzieć najpierw parę słów o sobie i o swoich zadaniach w Domu Generalnym?
Święcenia kapłańskie otrzymałem w 2000 r., a od 2008 r. pełnię funkcję sekretarza generalnego FSSPX. Moja praca polega na utrzymywaniu korespondencji między Domem Generalnym a seminariami i dystryktami, a także z członkami Bractwa, oraz na uaktualnianiu informacji o naszych członkach – kapłanach, braciach, siostrach oblatkach i seminarzystach. Zajmuję się rejestrem spotkań rady generalnej i przekazuję decyzje odpowiednim przełożonym; zajmuję się również archiwum i komunikacją Bractwa.

Bractwo jest zarządzane przez przełożonego generalnego i jego dwóch asystentów, wybieranych przez kapitułę…?
Istotnie, Bractwo jest zarządzane przez trzech przełożonych wybieranych na okres 12 lat. Ich zadania to zapewnienie poprawnego funkcjonowania Bractwa, organizacja apostolatu, wyznaczanie przełożonych w dystryktach itd. Jak to określają statuty, przełożeni powinni czuwać nad podtrzymywaniem i rozwijaniem w sercach wszystkich członków „wspaniałomyślności, głębokiego ducha wiary i żarliwej posługi w służbie Kościołowi i dusz”. Mieszkają w Menzingen (w Szwajcarii – przyp. tłum.), gdzie mogą odpocząć między wyjazdami, ale także pracować, modlić się, pogłębiać wiedzę…

Ostatnie lata to okres pomyślnego rozwoju Bractwa. Niedawno opublikował Ksiądz parę statystyk pokazujących ten wzrost. Czy może nam Ksiądz powiedzieć coś więcej na ten temat?
Bractwo Kapłańskie Św. Piusa X wzrasta powoli, ale stabilnie. Nasze dzieła wszędzie wymagają wsparcia i odnawiania sił, dlatego też trzeba ciągle prosić i modlić się o wiele powołań kapłańskich i zakonnych, a zwłaszcza o wielu świętych kapłanów.

Porozmawiajmy o kapitule.
W lipcu br. odbędzie się czwarta kapituła generalna Bractwa Św. Piusa X. Jest to ważne zgromadzenie, albowiem wybiera najwyższych przełożonych na okres 12 lat, a także sprawdza, czy Bractwo pozostaje wierne swoim statuom i duchowi. Jest to okazja, aby podsumować nasz apostolat, rozwój dzieł, życie wspólnotowe, środki uświęcenia członków.
Kapituła odbędzie się w seminarium św. Piusa X w Ecône. Zgromadzi wszystkich przełożonych dystryktów i seminariów, biskupów, a także najstarszych członków. Kapitułę poprzedzą rekolekcje kapłańskie, których celem będzie należyte przygotowanie się uczestników.

Co jest zadaniem kapituły?
Jak już powiedziałem, zadaniem kapituły jest wybór wyższych przełożonych oraz kontrola dochowywania wierności statutom. Z okazji kapituły wszyscy członkowie mogli napisać do sekretariatu generalnego, aby przedstawić swój punkt widzenia, prośby oraz trudności. Wszystkie te opinie będą przedmiotem podsumowania i dyskusji podczas kapituły.


Procesja z okazji święceń kapłańskich w Ecône

Kto może zostać wybrany na przełożonego generalnego?
Każdy kapłan Bractwa, który ukończył 30 lat i złożył śluby wieczyste; obecnie oznacza to aż 462 osób! Przełożony generalny jest wybierany większością 2/3 głosów, a asystenci zwykłą większością. Głosowania podczas wyborów, w których bierze udział 41 uczestników kapituły, są tajne.

Statuty autorstwa abp. Marcelego Lefebvre’a przewidują, że przełożony generalny ma dążyć do uznania Bractwa Św. Piusa X na prawie papieskim. Czy będzie mowa o prałaturze personalnej?
Istotnie, nasze statuty przewidują, że Bractwo będzie czyniło „konieczne starania w celu funkcjonowania na prawie papieskim”. Było to zresztą ciągłe staranie abp. Lefebvre’a wobec niesprawiedliwej i nielegalnej kasacji Bractwa w 1975 r., a także w okresie propozycji uznania kanonicznego, które przedstawił w 1987 r. Jednakże kwestia naszej legalności jest konsekwencją nienormalnego stanu Kościoła oraz oskarżeń, które padają pod naszym adresem. Jesteśmy rzymskimi katolikami, poczuwamy się do jedności z papieżem i hierarchią Kościoła – ale [jedności] w katolickiej wierze. Podążamy za papieżem, wikariuszem Chrystusa i następcą św. Piotra, ale nie Lutra czy Lamennais’ego. Uznajemy Magisterium, autorytet Stolicy Apostolskiej i soborów, ale w ciągłości Tradycji, nie zaś w nowościach, które podkopują wiarę, liturgię i naukę Kościoła.
Wracając do pytania – w czasie kapituły zostanie prawdopodobnie poruszona kwestia prałatury personalnej. Jednakże to przełożony generalny prowadzi Bractwo – sam – i to na nim spoczywa odpowiedzialność za relacje między Tradycją a Rzymem. W 1988 r. abp Lefebvre wyraźnie podkreślił ten aspekt.

Jakie zdaniem Księdza są inne ważne dla życia Bractwa kwestie, którymi kapituła generalna powinna się zająć?
Kapituła sprawdzi wszystkie aspekty dnia codziennego, zarządzanie majątkami, skupi się z pewnością na kwestiach rekrutacji członków i ich wytrwania [w Bractwie], na szkołach, misjach, rozwoju dzieł oraz stosowaniu statutów w naszych wspólnotach.

Serce Bractwa stanowią seminaria. Jakie są ich problemy wymagające rozwiązania? Przedtem sprawował Ksiądz posługę w szkolnictwie wyższym, miał więc Ksiądz styczność ze studentami…
Seminaria rzeczywiście należą do serca życia Bractwa, które jest przede wszystkim dziełem odnowy kapłaństwa katolickiego, a więc i formacji mającej zapewnić Kościołowi kapłanów, których tak bardzo potrzebuje. Do priorytetów należy zapewnienie kształcenia kapłańskiego dobrej jakości, a więc posiadanie kompetentnych wykładowców. Ci zaś powinni również być w stanie towarzyszyć klerykom, aby wznosili się stopień po stopniu ku ołtarzowi i krzewili w sobie cnoty kapłańskie.

Siostry Bractwa Św. Piusa X również mają w tym roku swoją kapitułę generalną…
Istotnie, Siostry Bractwa Św. Piusa X zgromadzą się na swej własnej kapitule wiosną tego roku. Pełnią one wspaniałą posługę u boku kapłanów, a ich życie zakonne wnosi wiele do przeoratów i szkół, w których posługują.

Co mogą zrobić wierni w związku z kapitułą?
Zachęcamy wiernych, aby już od teraz modlili się w intencjach kapituły, a ujmując bardziej ogólnie – za rozwój Bractwa jako dzieła Kościoła, wedle woli założyciela Bractwa. Myślę szczególnie o członkach Trzeciego Zakonu, którzy w sposób bliższy dzielą naszego ducha i nasze intencje i często pomagają w przeoratach, a także zanoszą codziennie do nieba swoje modlitwy wspomagające to opatrznościowe dzieło.

 https://news.fsspx.pl/2018/02/wywiad-z-sekretarzem-generalnym-fsspx-nt-kapituly-generalnej/

poniedziałek, 26 lutego 2018

„Różaniec na wybrzeżu” Wielkiej Brytanii - 29 kwietnia 2018 r.

 „Różaniec na wybrzeżu” z oficjalnym wsparciem hierarchów. Akcja nabiera tempa

Członek konferencji episkopatu Anglii i Walii - kardynał Vincent Nichols udzielił
wsparcia inicjatywie „Różaniec na wybrzeżu”, organizowanej przez wiernych z Wielkiej Brytanii.Kardynał Nichols poinformował o swoim wsparciu organizatorów akcji w oficjalnym liście. Otwarcie wyraził swoje poparcie i podziękował organizatorom za podjęcie trudu organizacji całego przedsięwzięcia.

- W bardzo zsekularyzowanym świecie, w którym przyszło nam żyć, modlitwa o wiarę, życie i pokój w naszych krajach jest żywym świadectwem prawdy przekazanej w Ewangelii. Kościół musi stanowczo włączać się w podobne dzieła, aby jego misja głoszenia światu Słowa Życia dotknęła wszystkich, którzy żyją i pracują w Wielkiej Brytanii – napisał w liście kardynał.

Dodatkowo kard. Nichols życzył powodzenia organizatorom i uczestnikom tego aktu świadectwa wiary oraz zapewnił o swoich modlitwach i pamięci.Wcześniej poparcia inicjatywie udzielili biskup John Keenan ze szkockiej diecezji Paisley oraz ojciec Jeremy Milne, wikariusz biskupi ds. Małżeństwa i Rodziny z Archidiecezji edynburskiej. Po raz pierwszy jednak oficjalnego poparcia udzielił kardynał. Organizatorzy liczą, że dzięki temu akcja zyska jeszcze większy zasięg, a wsparcie hierarchów tylko pomoże w utwierdzeniu wśród wiernych poczucia słuszności akcji.

„Różaniec na wybrzeżu” Wielkiej Brytanii rozpocznie się 29 kwietnia 2018 r. Już 1 marca ruszy kampania medialna i cykl nabożeństw w intencji akcji.

Więcej na ten temat:
 Polscy katolicy inspirują Europę. Będzie „Różaniec do Granic” w Wielkiej Brytanii
Brytyjski „Różaniec na wybrzeżu” coraz bliżej. Oddolna akcja wiernych nabiera tempa

kontakt: https://www.rosaryonthecoast.co.uk/contact-1

Źródło; rosaryonthecoast.co.uk
PR  

niedziela, 25 lutego 2018

Francja: Budowa nowego kościoła Bractwa w NantesProjekt nowego kościoła pw. św. Ludwika w Nantes

Jeden z największych przeoratów Bractwa we Francji znajduje się w Nantes, stolicy Kraju Loary – regionu administracyjnego położonego na zachodzie tego państwa. Na początku lutego br. rozpoczęła się tam poważna budowa: dotychczasowa kaplica została zburzona, żeby na jej miejscu mógł powstać kościół, mieszczący do 400 wiernych. Przy nowej świątyni – która „odziedziczy” po kaplicy wezwanie św. Ludwika – przewidziano dodatkowo salę konferencyjną na 160 miejsc, sale na lekcje katechizmu czy spotkania duszpasterstwa studentów. Budowa ma zostać ukończona w ciągu dwóch lat.


Kaplica pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Nantes
W związku z brakiem miejsca kultu podczas trwania budowy przeor w Nantes, ks. Brunon France FSSPX, zwrócił się do lokalnego ordynariusza, bp. Jana Pawła Jamesa. Biskup Nantes wyraził chęć pomocy wobec zaistniałej sytuacji i za jego zgodą niedzielne Msze św. dla wiernych są tymczasowo odprawiane w kaplicy pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W dzienniku „Presse Océan” z 9 lutego 2018 r. ks. Benedykt Bertrand, wikariusz generalny, tak skomentował decyzję ugoszczenia wiernych z przeoratu św. Ludwika: „Istotnie, jakiś czas temu Bractwo Św. Piusa X zwróciło się do kurii, tłumacząc niemożliwość znalezienia innego miejsca kultu podczas budowy nowej kaplicy na swojej posesji przy ul. François-Bruneau. Daliśmy sobie czas do namysłu. Następnie podjęliśmy decyzję użyczenia kaplicy Niepokalanego Poczęcia, biorąc pod uwagę, że nie jest to parafia, gdzie są odprawiane są Msze, że użyczenie tyczy się tylko niedzieli rano i że jest ograniczone na czas robót.”

Neogotycka kaplica pw. Niepokalanego Poczęcia znajduje się w centrum Nantes przy ul. Malherbe, w pobliżu dworca głównego i katedry śś. Piotra i Pawła. Kaplica może pomieścić ok. 300 wiernych. Obecnie kapłani z Bractwa Św. Pius X sprawują w niej Msze św. w niedziele o 8.30 i 10.00.
Zdjęcia z placu budowy oraz plany nowej kaplicy dostępne są na stronie internetowej przeoratu św. Ludwika.

 https://news.fsspx.pl/2018/02/francja-budowa-nowego-kosciola-bractwa-w-nantes/
Toplista Tradycji Katolickiej
Powered By Blogger