środa, 31 października 2012

Listopad "miesiącem odpustów"

Nie cały oczywiscie ale między 1 a 8 listopada Kościół otwiera dla wiernych wielkie bogactwa łask za siebie, a zwłasza za dusze w czyścu cierpiące. Chodzi o pogardzane i zapomniane odpusty.

Ks. Edmund Naujokaitis FSSPX, "Odpusty" ( fragmenty)

(...)"Rozróżnia się odpusty cząstkowe i zupełne, zależnie od tego, w jakim stopniu uwalniają od kary doczesnej. Odpust cząstkowy to darowanie części kar doczesnych, a odpust zupełny to darowanie wszystkich kar doczesnych. Kto by więc zmarł bezpośrednio po uzyskaniu odpustu zupełnego, poszedłby wprost do nieba. Odpusty te może zyskiwać każdy ochrzczony po spełnieniu odpowiednich warunków dla siebie lub ofiarować je za zmarłych, lecz nie za innych żywych! Odpust zupełny można uzyskać tylko jeden raz dziennie. Kościół zachęca do ofiarowania odpustów w intencji zmarłych. Istnieje nawet możliwość jednym tak zwanym „aktem heroicznym” ofiarować wszystkie odpusty swojego życia w intencji dusz czyśćcowych. Niekoniecznie muszą być to osoby nam znane, nie musimy wymieniać konkretnego imienia – wystarczy ofiarować odpust w intencji osoby zmarłej, która tego odpustu potrzebuje. Przez taki dar sam ofiarodawca zyskuje dla siebie odpust zupełny w godzinie swojej śmierci, a za życia może korzystać z modlitw dusz cierpiących w czyśćcu lub, z jego pomocą, z czyśćca uwolnionych. Osoby przebywające w czyśćcu na pewno zawsze spełniają warunki uzyskania odpustu, dlatego jakakolwiek łaska wyproszona przez nas dla nich, trafia do nich „w całości” i zmienia na lepsze ich stan, a mianowicie uwalnia ich od całości lub przynajmniej od części skutków zła, którego stali się za życia na ziemi przyczyną i za które właśnie tam, w czyśćcu muszą po śmierci odpokutować.(...)

NIEKTÓRE ODPUSTY ZUPEŁNE I CZĄSTKOWE

- nawiedzenie cmentarza w dniach od 1 do 8 listopada połączone z modlitwą za zmarłych, choćby tylko w myśli (odpust ten może być ofiarowany tylko za dusze w czyśćcu cierpiące); w pozostałe dni roku – odpust cząstkowy,
- pobożne nawiedzenie kościoła w Dniu Zadusznym i odmówienie „Ojcze nasz” i „Wierzę” (odpust ten może być ofiarowany tylko za dusze w czyśćcu cierpiące),
(...)

"Słowo duszpasterza" w: Biuletyn informacyjny, Nr 24, listopad 2009
całość na:
http://gdynia.piusx.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=92%3Aks-edmund-naujokaitis-odpusty&catid=13%3Ateksty-duchowe&Itemid=12%E2%8C%A9=pl

Pastrz przemówił, zło wymieciono!

"Dzień po tym, jak w kościołach diecezji szczecińsko-kamieńskiej odczytano list arcybiskupa, który przestrzega przed przebieraniem się "za istoty ze świata ciemności", w podstawówce na szczecińskim Pogodnie okazało się, że w tym roku Halloween nie będzie
W ubiegłych latach dzieci z tej szkoły dzień przed 1 listopada przychodziły na lekcje w halloweenowych strojach, na co nauczyciele przymykali oczy(...)"

więcej na:
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,12772028,Po_liscie_arcybiskupa_odwolali_Halloween_w_szkole.html


Moża walczyć z satanistyczną modą? Można!
red.
Toplista Tradycji Katolickiej
Powered By Blogger