sobota, 2 kwietnia 2016

22 chrzty dorosłych w Saint-Nicolas-du-Chardonnet

Starożytnym zwyczajem katolickim jest udzielanie chrztów katechumenów w Wigilia Paschalną.
Tak też się stało w paryskim kościele Saint-Nicolas-du-Chardonnet (FSSPX) 22 dorosłym. 
Jedna osoba konwertowała z  judaizmu, dwie z islamu. 6 niewiast i 18 mężczyzn.


za: http://laportelatine.org/accueil/accueil.php


piątek, 1 kwietnia 2016

Zmarł śp. poseł Artur Górski, propagator idei Intronizacji Chrystusa na Króla Polski

 Artur Górski urodził się 30 stycznia 1970 roku w Warszawie. Ukończył studia na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, w 1998 roku uzyskał na tej uczelni stopień doktora nauk humanistycznych. Po przekształceniu Akademii w Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego prowadził na nim zajęcia dydaktyczne.

Udzielał się jako dziennikarz i publicysta, jego teksty pojawiały się m.in. w "Najwyższym CZASIE!", "Myśli Polskiej" i "Naszej Polsce". Artur Górski był też przez pewien czas redaktorem naczelnym "Naszego Dziennika".

Od lat 90. związany z ugrupowaniami prawicowymi. W 2002 roku wstąpił do Prawa i Sprawiedliwości, w tym samym roku objął mandat radnego Mokotowa. W 2005 roku z ramienia PiS został wybrany do Sejmu. Później trzykrotnie uzyskiwał reelekcję. Startował też w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku, ale nie odniósł sukcesu.
 Artur Górski należał również do Akcji Katolickiej, a od 1988 do 2004 roku pełnił funkcję prezesa Klubu Zachowawczo-Monarchistycznego. Opowiadał się za intronizacją Chrystusa Króla, był jednym z inicjatorów uchwały sejmowej w tej sprawie.

W ostatnich latach Artur Górski zmagał się z ostrą białaczką. Przeszedł m.in. przeszczep szpiku kostnego. Jak sam mówił, siłę do walki z ciężką chorobą czerpał z modlitwy.

Na początku piątkowych obrad Sejmu głos zabrał prezes PiS Jarosław Kaczyński, który podkreślił, że Górski był "oddany Bogu i ojczyźnie".

Zmarł dziś 1 kwietnia AD 2016 w nocy. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie...
za:  http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Nie-zyje-posel-PiS-Artur-Gorski,wid,18245135,wiadomosc.html?ticaid=116c11

wtorek, 29 marca 2016

Tunika Jezusa Chrystusa w Bazylice w Argenteuil.

Od Wielkiego Piątku do 10 kwietnia wystawiona jest Tunika Jezusa Chrystusa w Bazylice w Argenteuil. Ostatnie takie wystawienie miało miejsce w 1984 roku. Tunika została poddana konserwacji.
O tej niezwykłej relikwii mogą Państwo przeczytać w książce Grzegorza Górnego "Świadkowie Tajemnicy" http://www.rosikonpress.com/…/tow…/Swiadkowie_Tajemnicy.html

 Tunika Chrystusa jest ubiorem, który miał na sobie Jezus w ostatnich godzinach Swego życia. Miał ja na Sobie w czasie Ostatniej Wieczerzy, w momencie ustanowienia sakramentu Eucharystii, w czasie agonii w Getsemani, w momencie aresztowania Go w Ogrodzie Oliwnym, przed Trybunałem Sanhedrynu, stojąc przed Piłatem i niosąc krzyż na Kalwarie. Na początku IX wieku, Tunika, według tradycji została ofiarowana przez cesarzowa Irenę z Konstantynopola cesarzowi Karolowi Wielkiemu – władcy zachodniego cesarstwa. On ja powierzył klasztorowi w Argenteuil, gdzie jego córka Teodrada była przeoryszą. Pokazywana jest dwa razy w ciągu wieku. Tym razem jej wystawienie związane jest z Rokiem Miłosierdzia.
https://www.facebook.com/RosikonPress/?fref=nf

niedziela, 27 marca 2016

Alleluja, Alleluja, Alleluja


Naszym Szanownym Czytelnikom mówimy,
niech przyjmą za życzenia wszelkie łaski Pana.


Redakcja
Toplista Tradycji Katolickiej
Powered By Blogger