piątek, 7 kwietnia 2023

Holy Week Liturgies Before Vatican 2 and Pre-1955 (Morning or Evening times)

Dr. Taylor Marshall discusses Holy Week before Vatican 2 and the Holy Week Reforms of 1955 - using the Holy Week Schedule of 1939 in London, England.

To ostatni dzwonek na wielkopostną spowiedź! Możemy spodziewać się tłumów przy konfesjonale? Ksiądz odpowiada

Trwa Triduum Paschalne. To ostatni dzwonek, jeśli chcemy wybrać się do spowiedzi przed Wielkanocą. Czy możemy spodziewać się tłumu wiernych przed konfesjonałem?
Spowiedź w Wielkim Poście. Czy są kolejki do konfesjonałów? Wielkanoc dla wiernych kościoła katolickiego jest najważniejszym świętem. Poprzedza je Wielki Tydzień i Triduum Paschalne. Według przykazań kościelnych katolicy powinni przynajmniej raz w roku iść do spowiedzi i przystąpić do komunii świętej, właśnie w okresie wielkanocnym. Czy to oznacza, że w Wielkim Poście jest więcej wiernych idących do spowiedzi, a Triduum Paschalne jest ostatnim momentem, by przystąpić do tego sakramentu? Zapytaliśmy o to księdza pochodzącego z Litwy, a posługującego od dwóch lat w Kaplicy pw. św. Piusa V w Zgierzu.
- W czasie Wielkiego Postu oraz samego Triduum Paschalnego jest więcej wiernych niż zazwyczaj przystępujących do sakramentu pokuty i pojednania. Tym tak naprawdę jest spowiedź - odpowiada ks. Gytis Karčiauskas.
W okrrsie Wlkiego Postu zazwyczaj w kościołach katolickich możliwości spowiedzi jest o wiele więcej niż zazwyczaj. Wyznaczane są odrębne godziny dla wiernych, by ci nie musieli stać w bardzo długich kolejkach do konfesjonałów. Jak się okazuje, wielu wiernych zostawia spowiedź na ostatni moment i czeka do Wielkiego Tygodnia, a albo nawet do Triduum. Zazwyczaj tłumaczą to brakiem czas
- Tak, zostawiam spowiedź na ostatnią chwilę. Żyję się teraz w takim pędzie, że ciężko jest znaleźć dłuższą chwilę na refleksję przed świętami, a co dopiero na spowiedź. W tym roku nawet nie wiem, czy pójdę, bo się rozchorowałam - mówi mieszkanka regionu.
Kolejki do konfesjonałów i tak są, szczególnie w Wielkim Tygodniu, mimo iż zazwyczaj spowiada kilku księży jednocześnie. Duchowni proszą, aby nie zostawiać spowiedzi na ostatni moment przed samą Wielkanocą.
Autor: Anna Kluczyńska, TUZGIERZ.PL źródło i foto: https://tuzgierz.pl/wiadomosci-zgierz/to-ostatni-dzwonek-na-wielkopostna-spowiedz-mozemy-spodziewac-sie-tlumow-przy-konfesjonale-podczas-triduum/cbagaPWiO2yuJ10gU4uu?fbclid=IwAR1-e03b5t8Lj8XKZRO6axFg0VyNdNGSF0eymKHuxVmWSi5De-fwuXFXiqQ

Z kalendarza liturgicznego: Wielki Piątek

Wielki Piątek to dzień, w którym żądło śmierci dosięgło Głowę ludzkości, Jezusa Chrystusa. Dlatego w liturgii używa się barwy czarnej. Korzymy się w poczuciu winy, która wymagała takiego okupu. Wszyscy chrześcijanie wiedzą jednak, że śmierć Chrystusa jest źródłem nowego życia. Dlatego Wielki Piątek, dzień żałoby, jest równocześnie dniem nadziei; przygotowuje bowiem zmartwychwstanie.
W rocznicę krwawej ofiary Chrystusa na krzyżu Kościół wstrzymuje się od odprawiania ofiary bezkrwawej. W porze popołudniowej, w tych godzinach, w których dokonała się ofiara kalwaryjska, odprawia się specjalne nabożeństwo, którego forma sięga starożytności chrześcijańskiej.

czwartek, 6 kwietnia 2023

Stabat Mater Dolorosa

Z kalendarza liturgicznego: Wielki Czwartek

W pierwszych wiekach istnienia Kościoła odprawiano w Wielki Czwartek trzy Msze święte. Pierwsza łączyła się z obrzędem pojednania publicznych pokutników, druga z poświęceniem olejów świętych, trzecią odprawiano na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy. Gdy ustał zwyczaj publicznej pokuty, zaniechano obrzędu pojednania pokutników. Natomiast w katedrach biskupich, oprócz wieczornej Mszy Wieczerzy Pańskiej, odprawia się rano specjalną Mszę świętą połączoną z konsekracją olejów. Wielki Czwartek jest przede wszystkim rocznicą ustanowienia sakramentów Ołtarza i Kapłaństwa. Na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy odprawia się uroczystą wieczorną Mszę św., w czasie której kapłani i wierni przyjmują Komunię św. z rąk biskupa lub kapłana odnawiającego przy ołtarzu ofiarę Nowego Zakonu.
Eucharystia ustanowiona w czasie Ostatniej Wieczerzy jest owocem i uobecnieniem ofiary krzyżowej. Stąd słusznie chlubimy się krzyżem w antyfonie na wejście i w graduale wieczornej Mszy. W lekcji poucza nas św. Paweł, że sprawowanie Eucharystii jest opowiadaniem śmierci Pańskiej. Chleb i wino, które Pan Jezus wybrał na postacie Najświętszego Sakramentu, symbolizują zjednoczenie. Wiele ziaren łączy się w jednym chlebie, sok wielu jagód tworzy wino. W czasie Ostatniej Wieczerzy Pan Jezus podkreślił ważność przykazania miłości bliźniego, a w modlitwie arcykapłańskiej modlił się o wzajemną miłość między członkami Kościoła. W czasie Mszy św. celebrans konsekruje oprócz hostii mszalnej komunikanty przeznaczone do Komunii duchowieństwa i wiernych, a w Polsce także hostię przeznaczoną do wystawienia w Bożym Grobie. Jest życzeniem Kościoła, aby wierni licznie przystępowali w dniu dzisiejszym do Komunii świętej i oddawali się uczynkom miłości chrześcijańskiej.

Jak przygotować się do świąt wielkanocnych? - dr Anna Mandrela

środa, 5 kwietnia 2023

Przegląd tradycjonalistyczny #20 - Kamil Klimczak, Piotr Błaszkowski

Do you fast for 40 hours on Good Friday? Ancient Christian practice revealed

Post paschalny to pozostałość starożytnego 40, 48, czy też 24 godzinnego postu, a wspominanego przez św. Ireneusza z Leonu w liście do papieża św. Wiktora z roku 190 lub 191 r. Liczono go do Ostatniej Wieczerzy lub od godziny 8.00 Wielkiego Piątku. Właśnie do takiego postu zachęca dr Taylor Marschall. Kościół tak go opisał. W Wielki Czwartek post pokutny przeradza się, wraz z zakończeniem Liturgii Czwartkowej (i Mszą Wieczerzy Pańskiej - liczony od 20.00) w post o zgoła odmiennych charakterze – post paschalny ostatecznie przygotowujący do duchowego przeżycia Wielkiej Niedzieli. A zatem na pytanie, „czy w Wielki Czwartek jest post”, możemy odpowiedzieć, że czas pokutny obowiązuje do czwartkowego wieczora. Rozpoczynający się jednak bezpośrednio po nim post paschalny, przechodzący w Wielki Piątek w post ścisły. KPK z 1917 r. w Wielką Sobotę post - nie ścisły, ale paschalny - miał obowiązywać do godziny 12.00 – czyli zwyczajowego czasu święcenia pokarmów wielkanocnych. Zwyczajowo jednak można go przedłożyć, aż po zakończenia sobotniej Wigilii paschalnej lub godziny 7.00 w Niedzielę Wielkanocną, kiedy Maria Magdalena zobaczyła zmartwychwstałego Jezusa.
Thank you for watching. Have you done the 40-hour fast on Good Friday? Please give encouragement to others who are considering it. - Taylor Marshall

wtorek, 4 kwietnia 2023

Z kalendarza liturgicznego: Wielki Wtorek

Dom, który przebudowano na kościół św. Pryski, gościł Apostołów Piotra i Pawła, a prawdopodobnie także św. Marka, ucznia św. Piotra. W tym też domu św. Marek miał usłyszeć z ust św. Piotra historię męki Zbawiciela, którą zapisał w swojej Ewangelii.
Msza święta rozpoczyna się antyfoną wyjętą z Listu św. Pawła. Apostoł uczy, że w krzyżu Chrystusa jest źródło życia i zmartwychwstania. Jako lekcję czytamy proroctwo o spisku na życie Chrystusa i Jego dobrowolnym poddaniu się męce. Męka Pańska według św. Marka opowiada, jak się to proroctwo spełniło. Graduał oraz antyfony na ofiarowanie i na komunię wyrażają uczucia cierpiącego Zbawiciela.

poniedziałek, 3 kwietnia 2023

WOLNOŚĆ JEST ZDOLNOŚCIĄ WYBORU!

Moja strona: 👉https://www.annamandrela.pl (Zachęcam do zapisania się do newslettera) Facebook: 👉https://www.facebook.com/DrAnnaMandrela/ 👉Twitter: https://twitter.com/AnnaMandrela
Toplista Tradycji Katolickiej
Powered By Blogger