sobota, 16 grudnia 2023

Judaism at the Time of Jesus Expected a Divine Messiah!

Based on the work done by Rabbi Paul Drach in his book "l"Harmonie Entre l"Eglise et la Synagogue", an analysis of Talmudic writings. All of the citations are from a single chapter from Drach's lengthy and dense book. That chapter can be read at : https://blog.siftj.org/december-10-20.... In it you will find all of the Talmud, Midrash, Targunim citations.

piątek, 15 grudnia 2023

Filozofia służką teologii

#filozofia #akwinata #teologia
Jak się ma filozofia do Teologii? Co na ten temat mówi Filon Aleksandryjski? ks. Piotr Dzierżak FSSPX

czwartek, 14 grudnia 2023

"Okradli mnie!" ks. Szymon Bańka FSSPX o adwencie

Z czego mnie okradziono? O kradzieży rzeczy dużo cenniejszej niż najdroższe rzeczy tego świata opowiada

poniedziałek, 11 grudnia 2023

Sobór Watykański II jako rok 1789 w Kościele katolickim | dr Anna Mandrela

Prelekcja dr. Anny Mandreli z cykli wykładów Akademii Andegavenum poświęconych tożsamości Europy i jej umysłowemu dziedzictwu.
© Instytut Dziedzictwa Europejskiego Andegavenum 2023 andegavenum.pl

niedziela, 10 grudnia 2023

Z kalendarza liturgicznego: 2. Niedziela Adwentu

Syjon i Jerozolima to typy Kościoła katolickiego, «lud syjoński» — to katolicy. Do nich i do całej ludzkości przychodzi Zbawiciel. Św. Paweł poucza nas w lekcji o powszechności dzieła zbawienia, powołując się na proroctwo Izajasza. Podobnie Chrystus Pan, odpowiadając na pytanie uczniów Jana Chrzciciela stwierdza spełnienie się tego proroctwa. Zapowiedziane przez Izajasza cuda mesjańskie spełniają się także w duchowy sposób mocą Eucharystii. Przez swoje sakramenty Chrystus prowadzi nas ku nowej, wiekuistej Jerozolimie. Nadzieja otrzymania łaski Zbawiciela i osiągnięcia życia wiecznego jest podstawą naszej radości. Warto zwrócić uwagę na początkowe słowa dzisiejszej lekcji: czytanie Pisma św. daje prawdziwe zrozumienie dzieła Odkupienia i umacnia naszą nadzieję.
Toplista Tradycji Katolickiej
Powered By Blogger