sobota, 15 kwietnia 2017

piątek, 14 kwietnia 2017

Wielki Piątek - Ciemna Jutrznia - Tenebrae

Ciemna jutrznia (łac. Tenebrae lub Officium tenebrarum) – nabożeństwo liturgiczne, odprawiane przed świtem w Wielki Piątek i Wielką Sobotę Triduum Paschalnego. Odprawiana jest w niektórych kościołach do dzisiejszych czasów. Podczas niej ustawia się świecznik z 15 świecami oraz zapala sześć świec na ołtarzu. W trakcie obrzędu świece zostają stopniowo wygaszone (jedna po każdym psalmie i kantyku). Nie zostanie wygaszona ostatnia najwyższa świeca, która pozostaje płonąca, tzw. świeca Chrystusowa.
Ciemna jutrznia zyskała bogatą warstwę muzyczną. Wielu wybitnych kompozytorów pisało utwory liturgiczne do tekstów Lamentacji Jeremiasza, wykonywanych w czasie nabożeństwa.

 za: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ciemna_jutrznia
Biografiaczwartek, 13 kwietnia 2017

Wielki Czwartek - Ostatnia Wieczerza


 

(...) Próbę oddania istoty Mszy św. owocnie podjęło Magisterium Kościoła na Soborze Trydenckim, jednym z najbogatszych w historii Kościoła w ilość i precyzję orzeczeń dogmatycznych i doktrynalnych.
Głównie na sesji XXII, 17 września 1562 r. wyłożono naukę, z której wynika, że:
1. W Mszy dokonuje się prawdziwa i właściwa ofiara (sacrificium verum et proprium) - bezkrwawa ofiara Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa.
2. Ofiara eucharystyczna i Ofiara Krzyża są tożsame ze względu na dary ofiarne i właściwego kapłana-ofiarnika, Chrystusa, zaś różne ze względu na rodzaj i sposób ofiarowania.
3. Ofiara Mszy jest przedstawieniem (representatio), pamiątką (memoria) i zastosowaniem (aplicatio) ofiary krzyżowej Chrystusa. Nie jest to zwykłe wspomnienie, lecz sacrificium verum et proprium [DS 1739-1743].
Wyjaśnieniem Mszy zajmowała się również teologia potrydencka i nowożytni teologowie. Oto kilka krótkich definicji:
Ks. M. Sieniatycki: „Msza św. jest to bezkrwawa ofiara Nowego Testamentu, w której ofiaruje się Bogu Ciało i Krew Jezusa Chrystusa pod postaciami chleba i wina”.
P. kard. Gasparri: „Msza św. jest prawdziwą i właściwą ofiarą Nowego Zakonu, bo Jezus Chrystus zastąpiony przez kapłanów, ofiaruje w niej Bogu Ojcu w sposób bezkrwawy swoje Ciało i Krew pod postaciami chleba i wina”.
Ks. Fr. Pouget: „Msza św. jest to ofiara Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa, którą tenże Jezus Chrystus i Kościół ofiaruje (Jego) Bogu przez posługę kapłanów pod postaciami chleba i wina na dalsze jakoby przedłużenie i wyobrażenie Ofiary Krzyżowej”.
Ks. W. Granat: „Msza św. jest niekrwawą ofiarą Ciała i Krwi Chrystusa, który się ofiaruje pod postaciami chleba i wina przez kapłanów w imieniu Kościoła i wraz z Kościołem na przedłużenie i wyobrażenie Ofiary Krzyżowej.” [W. Granat, Dogmatyka katolicka, t. VII, cz. 1, s. 399, Lublin 1961]
(...)

 
Ks. Tomasz A. Dawidowski "ISTOTA MSZY"
http://sanctus.pl/index.php?grupa=116&podgrupa=137&doc=84

środa, 12 kwietnia 2017

wtorek, 11 kwietnia 2017

poniedziałek, 10 kwietnia 2017

Guiraut Riquier - ostani trubadur, koniec pewnej epoki.

Na dzisiejsze czasy i czas Wielkiego Tygodnia, wiersz Guiraut'a Riquier'a (ur. ok. 1230 w Narbonne, zm. w 1292 lub 1295), ostatniego trubadura, dostrzegający koniec pewnej epoki. Świadomy tego komponował i śpiewał muzykę religijną.

"U bram naszych śmierć czatuje
W dubelt - bo gdy się nic nie zmieni,
To zwyciężą Saraceni,
Pan zaś grzesznych nie salwuje.
Pokłóconych, rozpasanych,
W proch rozetną nas pogany,
W czas się nie opamiętają.


Oby Ten, co jest jednością
I potęgą, i miłością,
Łaski światłem nas oświecił
I z grzechu podźwignąć raczył.
O Pani, Matko jedyna,
Wyjednaj u Twojego Syna
Dla nas grzesznych odkupienie,
Łaskę, miłość i zbawienie."


niedziela, 9 kwietnia 2017

Toplista Tradycji Katolickiej
Powered By Blogger