sobota, 16 lutego 2013

Jezus Christus Rex Polonia w Rumii

Wbrew Mocom i Ciemnościom są katolicy, którzy chcą by Jesus Chrystus panował.
Baner powieszony na granicy Gdyni i Rumii.  Luty 2013

Na mapie szukać Gdynia ul. Hutnicza na granicy z miastem Rumią http://gdynia.mapofpoland.pl/Gdynia,mapa,4,Hutnicza.html

Red.

piątek, 15 lutego 2013

A w Santiago de Chile kościół rośnie


Tam gdzie grzech, tam rozlewa się łaska. W jednym miejscu kościół burzą w innym budują. Jak w skończonym właśnie kościele w Las Condes Santiago de Chile, a zbudowanym przez wiernych z Bractwa św. Piusa X. Poniżej zdjęcie fasady. Wstawiono już 4 witraże: św. Jakuba, św. Tomasza z Aquinu, św. Piusa X i św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Na stronie FSSPX zamieszczono wielkie ¡Gracias a todos los benefactores por su generosidad! czyli podziękowanie dla darczyńców.


za: http://www.fsspx-sudamerica.org/fraternidad/galeriavitraleschile13.php

czwartek, 14 lutego 2013

Europa chrześcijańska umieraPowyższe zdjęcie pochodzi z konserwatywnego katolickiego portalu internetowego www.PCh24.pl i ilustruje artykuł Franciszeka L. Ćwika "Profanacyjne wyburzenie francuskiego kościoła" [http://www.pch24.pl/profanacyjne-wyburzenie-francuskiego-kościola,12393,i.html] w Abbville w departamencie Somme na północy Francji. Ale równie dobrze może ilustrować tytuł naszej notki.
Red.wtorek, 12 lutego 2013

Komunikat Domu Generalnego FSSPX w sprawie abdykacji papieża Benedykta XVI


Do władz Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X dotarła wiadomość o niespodziewanej zapowiedzi abdykacji papieża Benedykta XVI, wchodzącej w życie wieczorem 28 lutego br. Pomimo różnic doktrynalnych, dających o sobie znać podczas toczonych w latach 2009–2011 rozmów teologicznych, Bractwo Św. Piusa X nie zapomina, że ​​Ojciec Święty miał odwagę przypomnieć, iż tradycyjna Msza św. nigdy nie została zniesiona oraz uchylić sankcje kanoniczne, nałożone na biskupów po ich konsekracji w 1988 r. Bractwo pamięta o gwałtownym sprzeciwie, jaki ta decyzja wywołała; sprzeciwie, który zmusił papieża do usprawiedliwiania się przed biskupami całego świata. Członkowie Bractwa wyrażają swą wdzięczność za siłę i wytrwałość, okazaną przez Ojca Świętego w tych trudnych okolicznościach, i zapewniają go o swej modlitwie w czasie, który – od dziś – chce on poświęcić na kontemplację.
Naśladując swego założyciela, abp. Marcelego Lefebvre’a, Bractwo Św. Piusa X ponownie zapewnia o przywiązaniu do wiecznego Rzymu, Matki i Nauczycielki (Mater et Magistra) Prawdy oraz do Stolicy Piotrowej. Bractwo ponawia swą deklarację o pragnieniu przyczynienia się – w miarę własnych możliwości – do rozwiązania poważnego kryzysu wstrząsającego Kościołem. Modlimy się, aby zgromadzeni na konklawe kardynałowie pod natchnieniem Ducha Świętego wybrali papieża, który zgodnie z wolą Boga podejmie trud odnowienia wszystkiego w Chrystusie (por. Ef 1,10).
Menzingen, 11 lutego 2013 r., w święto Matki Bożej z Lourdeshttp://news.fsspx.pl/?p=2376

11 II 2013 burza nad Watykanem


Podajemy za agencją ANSA
http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/politica/2013/02/11/Benedetto-XVI-lascia-pontificato-Papa-dimette-28-febbraio_8225601.html

poniedziałek, 11 lutego 2013

Abdykacja znaczy....,że czas jest już bliski...

Nasz skromny zespół redakcyjny przypuszczał, że dobry Bóg pozwoli panować na Stolicy Piotrowej Jego Świątobliwości Benedyktowi XVI jeszcze kilka lat. Abdykacja, która nie odbyła się bez asystencji Ducha Św. może wskazywać, że zbliżamy się ku końcowi dziejów. Czas kary i powtórnego przyjścia Pana jest już bliski...
Poniżej tekst ze świeckiej prasy lecz dokładnie opisujący proroctwo św. Malachiasza
Red.
Pomnik św. Malachiasza (1094-1148)

"Autorem wizji mówiącej o końcu papiestwa jest Malachiasz, katolicki duchowny uznany za świętego. Jego dar jasnowidzenia potwierdził w swoich zapiskach jego biograf, a zarazem bliski przyjaciel - św. Bernard z Clarivaux. Malachiasz żył w latach 1094- 1148 i jak głosi legenda, przepowiednia została mu objawiona w roku 1139 r. Miała ona miejsce podczas pierwszej pielgrzymki irlandzkiego biskupa do Rzymu. Kiedy zobaczył on Wieczne Miasto, padł na kolana i otrzymał wizję: ujrzał przyszłość papiestwa. 
Proroctwo irlandzkiego biskupa jest bardzo proste w formie i treści, zawiera bowiem wyłącznie przydomki przypisane kolejnym 111 papieżom. Wedle wyliczeń, to właśnie Benedykt XVI jest owym sto jedenastym namiestnikiem Stolicy Piotrowej. Jego następcą i zarazem ostatnim papieżem ma być Piotr Rzymianin. Końcowy fragment przepowiedni Malachiasza mówi:


"W czasie najgorszego prześladowania Świętego Kościoła Rzymskiego zasiądzie Petrus Romanus [Piotr Rzymianin], który będzie paść owce podczas wielu utrapień, po czym miasto siedmiu wzgórz zostanie zniszczone i straszny Sędzia osądzi swój lud. Koniec." 

Co rozumieć pod określeniem Piotr Rzymianin? Czy chodzi tu o biskupa rodem z Rzymu, który obejmie tron papieski po Benedykcie XVI? Może oznacza powrót pierwszego namiestnika chrystusowego - św. Piotra? Kimkolwiek nie byłby Piotr Rzymianin, będzie to ostatni papież - przepowiednia zapowiada bowiem zburzenie Wiecznego Miasta oraz rychły Sąd Boży. 
Przy okazji ostatniego konklawe przypomniano sobie słowa irlandzkiego biskupa, wedle których na tronie zasiąść miał papież określony jako "Gloria Olivae", co w wolnym tłumaczeniu oznacza: "Chwała Oliwki". Wielu twierdziło, że przydomek ten ma być aluzją do oliwkowego koloru skóry, co w praktyce miało oznaczać wybór czarnoskórego papieża . 19 kwietnia 2005 roku na biskupa Rzymu wybrano jednak Josepha Ratzingera, który ewidentnie Murzynem nie jest. Czy w związku z tym przepowiednie Malachiasza można uznać za nieprawdziwą? Otóż nie do końca...[ w herbie papieskim jest czarny Murzyn - przy. red.]
Herb papieski Benedykta XVI
[http://pl.wikipedia.org/wiki/Herb_Benedykta_XVI]

Okazuje się, że określenia dotyczące poprzedników pełniącego ówcześnie pontyfikat Benedykta XVI były trafne. Przykładowo Jan XXIII, który określony został jako Pastor et Nauta (pasterz i żeglarz), przed objęcie Stolicy Apostolskiej pełnił funkcję... patriarchy Wenecji - miasta słynącego m. in. z kanałów i gondoli. Jego następca, Paweł VI, widniejący na liście Malachiasza jako Florus Florum (kwiat kwiatów), posiadał w swym herbie trzy lilie. Z kolei Jan Paweł I, z przypisanym De medietate Lunae (z połowy księżyca) panował bardzo krótko, zaledwie 33 dni, umierając na jeden dzień przed połową księżyca. "Nasz papież" Jan Paweł II, jako 110 na liście otrzymał przydomek De labore Solis (z pracy Słońca), co miało symbolizować częste pielgrzymki Karola Wojtyły, który miał wędrować po Ziemi niczym słońce. Inna interpretacja mówi o zaćmieniach słońca, które miały miejsce zarówno podczas narodzin papieża, jak i w dniu jego pogrzebu. 
Cóż z tego wszystkiego jednak, jeśli ostatnie konklawe nie wybrało na Stolicę Piotrową czarnoskórego kardynała? Czyżby przepowiednia była nieprawdziwa? Niekoniecznie... Jak wszyscy wiemy, Joseph Ratzinger obejmując tron papieski przybrał imię św. Benedykta, twórcy zakonu Benedyktów. Tym samym, wstąpił do zakonu, którego jednym z symboli gałązka oliwna. To nie wszystko - symbolika drzewa oliwnego to konserwatyzm i tradycja. Tych dwu wartości broni Kongregacji ds. Nauki Wiary, na czele której prawie 25 lat, aż do wyboru na konklawe, stał nie kto inny, a właśnie Joseph Ratzinger. 
Jeśli przepowiednia Malachiasza jest prawdziwą, wkrótce czeka nas koniec świata i Sąd Boży. Niektórzy badacze uspokajają, iż nie ma się co obawiać wizji irlandzkiego biskupa, twierdząc, że są one wynikiem XVI-wiecznego fałszerstwa. Świadczyć o tym ma brak jakichkolwiek wzmianek o przepowiedni Malachiasza przed jej odkryciem, czyli rokiem 1590. Inni niedowiarkowie sugerują, że wizję irlandzkiego biskupa bardzo łatwo można naciągnąć i dopasować do cech konkretnego papieża. 
Pamiętajmy jednak, że wspominany na początku św. Bernard z Clairvaux, autor "Żywotów świętego biskupa Malachiasza", a zarazem bliski przyjaciel irlandzkiego wizjonera, wspomina o jego zdolnościach jasnowidzenia. Dlatego więc, po tym kiedy papież Benedykt XVI poinformował, że zakończy pontyfikat 28 lutego o godz. 20.00, nie pozostaje nic innego, jak czekać na to, aż czas zweryfikuje mroczną wizję irlandzkiego biskupa... "


http://niewiarygodne.pl/kat,1031979,page,2,title,Mroczna-przepowiednia-Malachiasza-Kres-papiestwa-jest-bliski,wid,15326501,wiadomosc.html
Inne teskty:
http://www.maciejbstepien.com/moje/malach.html

Jego Świątobliwość Benedykt XVI abdykuje!

W historii Kościoła były już cztery precedensy abdykacji (Poncjan w roku 235, Jan XVIII w roku 1009, św. Celestyn V w roku 1294, Grzegorz XII w roku 1415), ale sytuacja staje się aryciekawa i arcyniebezpieczna.
Podajemy za:
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Papiez-Benedykt-XVI-sklada-rezygnacje,wid,15324551,wiadomosc.html?ticaid=1100bdPoniżej oświadczenie Jego Świątobliwości Benedykta XVI

Najdrożsi Bracia,

zawezwałem was na ten Konsystorz nie tylko z powodu trzech kanonizacji, ale także, aby zakomunikować wam decyzję o wielkiej wadze dla życia Kościoła. Rozważywszy po wielokroć rzecz w sumieniu przed Bogiem, zyskałem pewność, że z powodu podeszłego wieku moje siły nie są już wystarczające, aby w sposób należyty sprawować posługę Piotrową. Jestem w pełni świadom, że ta posługa, w jej duchowej istocie powinna być spełniana nie tylko przez czyny i słowa, ale w nie mniejszym stopniu także przez cierpienie i modlitwę. Tym niemniej, aby kierować łodzią św. Piotra i głosić Ewangelię w dzisiejszym świecie, podlegającym szybkim przemianom i wzburzanym przez kwestie o wielkim znaczeniu dla życia wiary, niezbędna jest siła zarówno ciała, jak i ducha, która w ostatnich miesiącach osłabła we mnie na tyle, że muszę uznać moją niezdolność do dobrego wykonywania powierzonej mi posługi. Dlatego, w pełni świadom powagi tego aktu, z pełną wolnością, oświadczam, że rezygnuję z posługi Biskupa Rzymu, Następcy Piotra, powierzonej mi przez Kardynałów 19 kwietnia 2005 roku, tak, że od 28 lutego 2013 roku, od godziny 20.00, rzymska stolica, Stolica św. Piotra, będzie zwolniona (sede vacante) i będzie konieczne, aby ci, którzy do tego posiadają kompetencje, zwołali Konklawe dla wyboru nowego Papieża.
Najdrożsi Bracia, dziękuję wam ze szczerego serca za całą miłość i pracę, przez którą nieśliście ze mną ciężar mojej posługi, i proszę o wybaczenie wszelkich moich niedoskonałości. Teraz zawierzamy Kościół święty opiece Najwyższego Pasterza, naszego Pana Jezusa Chrystusa, i błagamy Jego najświętszą Matkę Maryję, aby wspomagała swoją matczyną dobrocią Ojców Kardynałów w wyborze nowego Papieża. Jeśli o mnie chodzi, również w przyszłości będę chciał służyć całym sercem, całym oddanym modlitwie życiem, świętemu Kościołowi Bożemu.Holokaust trwa. Ofiar jest więcej. Kliniki zagłady czekają na wyzwolenie.1 listopada 2005 roku ONZ ustanowił Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Dzień obchodzony jest 27 stycznia, w rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Niestety ludobójstwo nie jest przeszłością, przed którą należy jedynie przestrzegać; jest teraźniejszością, w której codziennie tracą życie dziesiątki tysięcy dzieci.
Według WHO co roku na świecie dokonuje się około 50 milionów aborcji. Instytucje międzynarodowe, których celem ma być obrona godności ludzkiej umywają ręce. Podobnie było w czasach prześladowań Żydów. Możni ówczesnego świata, politycy i finansiści udawali, że nic nie wiedzą o masowych mordach.
Organizatorzy zagłady Żydów tłumaczyli się w Norymberdze, że oni tylko wykonywali prawo. Podobnie tłumaczą się, również w Polsce, lekarze dokonujący aborcji.
Propagatorzy aborcji podżegają do mordowania nienarodzonych i nawołują do wprowadzenia prawa do zabijania ich bez ograniczeń, bo to przecież „nie są ludzie". Tak samo argumentowali naziści.
Jednym z powodów, dla których Holokaust był możliwy było to, że „zwykli Niemcy" nie wiedzieli co się działo w obozach. Aby powstrzymać rzeź nienarodzonych dzisiaj, konieczne jest aby prawda o aborcji dotarła do opinii publicznej, podobnie jak to było z prawdą o zbrodniach nazistów. Po to właśnie organizujemy wystawy i pikiety pokazujące prawdę o aborcji.
Za aborcyjne prawo w demokratycznej Polsce odpowiadamy wszyscy. Szczególnie ci, którzy pełnią urzędy państwowe, ale również ci, którzy są obojętni na los mordowanych dzieci.

Mariusz Dzierżawski

Fundacja Pro – prawo do życia
Źródło: www.stopaborcji.pl
Tekst ukazał się na stronie Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy: http://www.ksd.media.pl/aktualnoci/951-holokaust-trwa-ofiar-jest-wiecej-kliniki-zaglady-czekaja-na-wyzwolenie
Biuro Prasowe Katolickiego Stowarzyszenia DziennikarzyToplista Tradycji Katolickiej
Powered By Blogger