sobota, 7 marca 2015

Staropolski sposób śpiewania Różańca

By dowiedzieć się o religijności dawnych Polaków warto czasami zajrzeć do relacji obcokrajowców. To co się działo dla naszych przodków często było oczywiste – nikt więc o tym nie pisał. Obcy opisywali to, co było dla nich odmienną praktyką. Wielu rzeczy – zwłaszcza powszechnych zwyczajów nie znajdziemy. Tym bardziej wszelkie wzmianki cieszą.
Niewątpliwie do takich informacji należy relacja o tym jaki był staropolski sposób śpiewania Różańca. Jej autorem jest Gaspard de Tende. Jego Relacja historyczna o Polsce wydana w ubiegłym roku przez Muzeum Pałac w Wilanowie w tłumaczeniu Tomasza Falkowskiego z wprowadzeniem Macieja Foryckiego sama w sobie warta jest polecenia i uważana była w swych czasach za źródło wiarygodne, skoro niejedno z niej powtórzono w Historii Polski Bernarda O’Connora.  Trudno się dziwić, skoro doktor O’Connor w Rzeczypospolitej był niecały rok, a skutkiem tego powstała Historia stanowi w wilanowskim wydaniu opasły tom, zaś Relacja jest prawie trzy razy chudsza, mimo, że jej autor przez wiele lat przebywał w Polsce. Przybył bowiem na początku lat sześćdziesiątych, by dość szybko zostać skarbnikiem, sekretarzem i najbliższym doradcą Ludwiki Marii, a po jej śmierci dworzaninem Jana Kazimierza, z którym wrócił do swej ojczyzny. Po pięciu jednak latach powrócił jako sekretarz posła francuskiego i spędził u nas lat kilkanaście. Autor Relacji dobrze więc znał dawną Polskę. Ponadto był zainteresowany sprawami religii, skoro wydał tłumaczenia kazań św. Augustyna. Podejrzewany jest nawet o skłanianie się ku jansenizmowi. Nie ulega więc wątpliwości, że nasz informator był zainteresowany poruszaną sprawą i jego relacja jest w wysokim stopniu wiarygodna:

„Wszędzie , a zwłaszcza w parafiach, podczas sumy śpiewa się coś po polsku. Każdego dnia odmawia się w tym języku różaniec we wszystkich kościołach dominikańskich, w czym uczestniczą ludzie  – po jednej stronie mężczyźni, po drugiej kobiety; mężczyźni, i tylko oni. śpiewają Ave Maria, a kobiety, również same, śpiewają Sancta Maria.

 http://podawnemu.art.pl/staropolski-sposob-spiewania-rozanca/

niedziela, 1 marca 2015

Modlitwa o dobrego męża, o dobrą żonę do św. Józefa

 
 (koronowany obraz św. Józefa z Sanktuarium
Świętego Józefa – kościół oo. karmelitów na
Wzgórzu św. Wojciecha w Poznaniu)

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie
eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj
nas.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad
nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj
się nad nami.
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad
nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się
nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Józefie,
Przesławny potomku Dawida,
Światło Patriarchów,
Oblubieńcze Bogarodzicy,
Przeczysty stróżu Dziewicy,
Żywicielu Syna Bożego,
Troskliwy Obrońco Chrystusa,
Głowo Najświętszej Rodziny,
Józefie najsprawiedliwszy,
Józefie najczystszy,
Józefie najroztropniejszy,
Józefie najmężniejszy,
Józefie najposłuszniejszy,
Józefie najwierniejszy,
Zwierciadło cierpliwości,
Miłośniku ubóstwa,
Wzorze pracujących,
Ozdobo życia rodzinnego,
Opiekunie dziewic,
Podporo rodzin,
Pociecho nieszczęśliwych,
Nadziejo chorych,
Patronie umierających,
Postrachu duchów piekielnych,
Opiekunie Kościoła świętego,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy
świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy
świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy
świata, zmiłuj się nad nami.
W. Ustanowił go panem domu swego.
O. I zarządcą wszystkich posiadłości
swoich.
Módlmy się: Boże, Ty w niewysłowionej
Opatrzności wybrałeś świętego Józefa
na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki
Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając
mu na ziemi cześć jako opiekunowi,
zasłużyli na jego orędownictwo w
niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.


1. 1-9 marca (część błagalna)
Modlitwa o dobrego męża – wersja
dla szukających


Święty Józefie, Oblubieńcze Bogarodzicy!
Na progu dojrzałego i samodzielnego
życia zwracam się do Ciebie o pomoc w
podjęciu trudnej decyzji małżeństwa i
wyboru odpowiedniego męża.
Świadomość, że sama Najświętsza
Maryja Panna - Matka Syna Bożego,
znalazła w Tobie najlepszego towarzysza
życia i wiernego Oblubieńca, sprowadza
mnie dziś w tej sprawie do Ciebie. Proszę
Cię o łaskę dobrego męża, wiernego
towarzysza życia, z którym mogłabym się
związać węzłem sakramentalnej łaski,
założyć rodzinę Bogiem silną, dzielić losy
w powodzeniu i niedoli, we wzajemnym
zrozumieniu, szacunku, miłości i
poświęceniu oraz budować szczęście życia
rodzinnego na zasadach Ewangelii. Amen.


Modlitwa o dobrego męża – wersja
dla wiernych wspomagających
modlitwą


Święty Józefie, Oblubieńcze Bogarodzicy!
Na progu dojrzałego i samodzielnego
życia zwracają się do Cibie młode
niewiasty o pomoc w podjęciu trudnej
decyzji małżeństwa i wyboru
odpowiedniego męża. Świadomość, że
sama Najświętsza Maryja Panna -
Matka Syna Bożego, znalazła w Tobie
najlepszego towarzysza życia i wiernego
Oblubieńca, sprowadza nas dziś w tej
sprawie do Ciebie. Prosimy Cię o łaskę
dobrego męża dla nich, wiernego
towarzysza życia, z którym mogłyby się
związać węzłem sakramentalnej łaski,
założyć rodzinę Bogiem silną, dzielić losy
w powodzeniu i niedoli, we wzajemnym
zrozumieniu, szacunku, miłości i
poświęceniu oraz budować szczęście życia
rodzinnego na zasadach Ewangelii. Amen.
W. Święty Józefie
O. Daj nam wiele świętych rodzin!


Modlitwa o dobrą żonę – wersja dla
szukających


Święty Józefie, przeczysty Oblubieńcze
Bogarodzicy Maryi, Bóg uczynił Cię
najszczęśliwszym małżonkiem, dając Ci
za towarzyszkę życia Najświętszą i
Niepokalaną Dziewicę, Matkę samego
Boga. Przez piękno i świętość Twojego
życia stałeś się Patronem wszystkich
małżonków. Proszę Cię o szczęśliwy
wybór i łaskę dobrej, wiernej, roztropnej i
świętej żony, której mógłbym powierzyć
moje życie i złączyć się z nią mocą łaski
sakramentalnej małżeństwa. Uproś jej
mądrość życia, szerokość serca,
pobożność, aby promieniowała dobrocią i
kształtowała życie rodziny według
zamysłu Przedwiecznego. Amen.


Modlitwa o dobrą żonę – wersja dla
wiernych wspomagających modlitwą


Święty Józefie, przeczysty Oblubieńcze
Bogarodzicy Maryi, Bóg -uczynił Cię
najszczęśliwszym małżonkiem, dając Ci
za towarzyszkę życia Najświętszą i
Niepokalaną Dziewicę, Matkę samego
Boga. Przez piękno i świętość Twojego
życia stałeś się Patronem wszystkich
małżonków. Prosimy Cię o szczęśliwy
wybór i łaskę dobrej, wiernej, roztropnej i
świętej żony dla młodych mężczyzn,
której mogliby powierzyć swoje życie i
złączyć się z nią mocą łaski
sakramentalnej małżeństwa. Uproś jej
mądrość życia, szerokość serca,
pobożność, aby promieniowała dobrocią i
kształtowała życie rodziny według
zamysłu Przedwiecznego. Amen.
W. Święty Józefie
O. Daj nam wiele świętych rodzin!
 

2. 10-18 marca
(część dziękczynna)


Prefacja o św. Józefie
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne
i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie
Tobie składali dziękczynienie. Panie, ojcze
święty, wszechmogący i wieczny Boże. I
abyśmy składali należne uwielbienie,
błogosławili Cię i wysławiali obchodząc
uroczystość świętego Józefa. Jako męża
sprawiedliwego dałeś go Bogurodzicy za
Oblubieńca, a jako wiernego i roztropnego
sługę postawiłeś nad swoją Rodziną, aby
rozciągnął ojcowską opiekę nad poczętym z
Ducha Świętego Jednorodzonym Synem
Twoim, Jezusem Chrystusem, Panem
naszym. Przez Jego Twój majestat chwalą
Aniołowie, wielbią błogosławione Duchy, z
lękiem oddają część Potęgi. Niebiosa i Moce
Niebios oraz błogosławieni Serafini we
wspólnej wysławiają radości. Dozwól,
prosimy, aby nasze głosy przyłączyły się do
nich uwielbieniu wołając.
W. Święty Józefie
O. Dziękujemy Ci za wiele świętych
rodzin!
Toplista Tradycji Katolickiej
Powered By Blogger