piątek, 30 stycznia 2015

polecamy stronę www.patres.pl

Ks. dr Przemysław Szewczyk jest jednym z najlepszych znawców pism Atanazego w Polsce. Nakładem Wydawnictwa WAM ukazały się jego przekłady tak ważnych dzieł jak „Mowy przeciw arianom”, „O dekretach Soboru Nicejskiego”, „O wypowiedzi Dionizego” i „O synodach w Rimini i Seleucji”. Na język polski przełożony został także krótki, ale niezwykle piękny i ważny tekst Atanazego – „List do Drakontiosa” – który opatrzony komentarzem ks. dr. Przemysława Szewczyka i ilustracjami Zuzanny Rataj wydało Łodzkie Wydawnictwo Archidiecezjalne. Niedużych rozmiarów i objętości książeczka (78 stron) nosi tytuł „Drakontios. Patrystyczny esej o kapłaństwie” i rozprowadzana jest przez Stowarzyszenie „Dom Wschodni – Domus Orientalis” jako cegiełka na rozwój portalu Patres.pl. W ten sposób Drakontios cały czas służy już nie tylko Atanazemu, ale także innym Ojcom, których poznanie umożliwia portal. Wszystkich czytelników i sympatyków portalu patres.pl zapraszamy do zamawiania „Drakontiosa” i wspierania portalu poświęconego Ojcom. Koszt jednego egzemplarza książki wynosi 20 PLN + koszty wysyłki.

Poniżej jeden z cudownych 'kwiatów" Ojców Kościoła.

Atanazy pisał do Drakontiosa:
"Znamy przecież zarówno biskupów, którzy poszczą, jak i mnichów, którzy się obżerają. Znamy też biskupów, którzy nie piją wina, i mnichów którzy piją. Znamy biskupów, którzy czynią znaki, i mnichów, którzy nie czynią. Wielu spośród biskupów nie ożeniło się, a mnisi zostawali ojcami dzieci. Zarówno bowiem biskupom jak i mnichom – że tak się wyrażę – zdarza się być ojcami dzieci z powodu posiadania zdrowego potomstwa. Natomiast znamy także duchownych znoszących głód i poszczących mnichów. Możliwe to jest bowiem i w tej sytuacji, a i w tamtej nie jest zabronione. Jednak w każdym położeniu trzeba się zmagać, bo i wieniec chwały przyznawany jest nie za stanowiska, ale za czyny".
Urocze, prawda?

 http://patres.pl/
Toplista Tradycji Katolickiej
Powered By Blogger