środa, 24 października 2007

Zaproszenie na Mszę Świętą

Każdy z nas szuka szczęścia, a przyjaciel pragnie dla przyjaciela tego, co najlepsze... podaruj więc swoim przyjaciołom największy skarb, zapoznaj ich z Boskim Przyjacielem, Tym, który zawsze pozostaje wierny i jest najlepszym z możliwych przyjaciół. W tym smutnym i hałaśliwym świecie wieczna lampka pali się również dla Ciebie, chociaż może nawet o tym nie myślisz. Przyjdź zaczerpnąć ciszy. A może zostaniesz na dłużej? Msza Trydencka nie jest wcale tak skomplikowana, wystarczy być, patrzeć, słuchać. Reszta dokona się sama, przez słowa modlitwy, którą in persona Christi wymawia kapłan.

Kimkolwiek jesteś, skądkolwiek byś nie przychodził, nawet jeśli Twoje życie wydaje się dalekie od ideału, pamiętaj o tym małym czerwonym światełku. Nie obawiaj się słów sceptyków.

zdjęcie: konsekracja ołtarza, który jest symbolem tak Krzyża, jak samego Chrystusa. Pięć ogni symbolizuje pięć ran Chrystusa.

Przyjdź na Mszę Świętą Wszechczasów

do źródeł Łask

Tam, gdzie płynie Chrystusowa Krew

tam, gdzie Niebo łączy się z ziemią w uwielbieniu

tam gdzie Chrystus, Boski, Najwyższy Kapłan, składa czystą ofiarę Przebłagania za grzechy

Uwielbienia, Dziękczynienia

Gdzie prosi za nami

Gdzie Niepokalane Serce Maryi, Pośredniczki Wszystkich Łask, modli się za nas

Przyjdź na

MISTYCZNE ODNOWIENIE KALWARII


Przyjdź na Mszę, której należne prawa potwierdził Papież Benedykt XVI w Motu Proprio Summorum Pontificum

NOWE ZAWSZE WIERNI, NOWOŚCI TE DEUM

+

P
ojawił się nowy numer czasopisma "Zawsze Wierni". Zwracamy uwagę na wartościowe artykuły dostępne na internecie oraz na dodatek maryjny "Miles Immaculatae". Ten ostatni będzie się ukazywał we wszystkie maryjne miesiące, to jest w grudniu, maju, sierpniu i październiku właśnie.

«Zawsze wierni» nr 10/2007 (101)

«100. rocznica encykliki Pascendi Dominici gregis»

 • ks. Karol Stehlin FSSPX: Obudź się!
 • TEMAT NUMERU Mateusz D’Amico: Modernizm w encyklice Pascendi
 • TEMAT NUMERU Ryszard Mozgol: Korzenie modernistycznych błędów
 • TEMAT NUMERU Adam Wielomski: Herezja Alfreda Loisy’ego
 • Fakty, analizy, komentarze Dokument o historycznym znaczeniu
 • Fakty, analizy, komentarze Wiadomości
 • Życie duchowe Kilka słów o Różańcu świętym
 • Życie duchowe bp Józef Sebastian Pelczar: Jak współdziałać z łaską
 • Kartka z kalendarza Październik
 • List z Bajerza ks. Edward Wesołek FSSPX: „Nagich przyodziać”
+

Nowości w TE DEUM: naszą uwagę zwraca kilka cennych pozycji. Przede wszystkim dwie maryjne książki księdza Karola Stehlina, które winno się czytać jako całość, chociaż mówią o dwóch aspektach tej samej tajemnicy, jaką jest wielkość Najświętszej Dziewicy, Bożej Matki, Niepokalanie Poczętej.Kim jesteś, o Niepokalana? to pierwsza z nich, a na stronie wydawnictwa została opisana następująco:

"Fascynująca, choć niełatwa w odbiorze książka wprowadza czytelnika w tajemnicę Maryi, stopniowo odkrywaną przez wielkich świętych Kościoła. Podążając śladami doskonałych przewodników, jak św. Bernard, św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, a wreszcie męczennik Oświęcimia, „Szaleniec Niepokalanej”, o. Maksymilian Maria Kolbe, uświadamiamy sobie coraz jaśniej, że im więcej wiemy o Najświętszej Dziewicy, tym bardziej winniśmy uznać, że nie znamy Jej wcale."

 • cena: 19.90
 • wyd. Te Deum - książki, 2007
 • ss. 224, format A5, miękka oprawa
 • ISBN 978-83-89345-59-2

 • Niepokalana, nasz ideał
 • cena: 19.90
 • wyd. Te Deum - książki, 2007
 • ss. 200, format A5, miękka oprawa
 • ISBN 978-83-89345-62-2

"Niniejsza książka ma na celu ukazanie wielkiego znaczenia ruchu Rycerstwa Niepokalanej szczególnie w naszych czasach. Aby tego dokonać, musimy pozwolić, by Założyciel Niepokalanowa osobiście do nas przemówił. Z zaskakującą prostotą budzi on w każdej duszy, która pozwala się prowadzić jego nauczaniu, skłonność ku wielkiemu ideałowi, jaki uosabia Niepokalana. Ukazuje Jej znaczenie w życiu pojedynczych osób, w życiu społecznym, w życiu Kościoła i całego świata. Odkrywamy, że jest on niezmordowanym obrońcą katolickiej Tradycji, a śmiertelnym wrogiem liberalizmu i modernizmu, tych plag dzisiejszego świata i Kościoła. Jego dzieło jest zapowiedzią wszystkich tych ruchów, które w wieku wieszczącym wszem i wobec tryumf nieprzyjaciół Boga, pozostają niezmiennie wierne naszemu Panu i Jego Świętej Matce, a w ten sposób skutecznie zabiegają o dobro dusz. (fragment Wstępu)"Wszelkie środki, wszelkie najnowsze wynalazki winny służyć sprawie uświęcenia dusz przez Niepokalaną.

św. Maksymilian Maria Kolbe


CYTATY ZE ŚWIĘTEGO


"RÓŻANIEC NALEŻAŁ DO ULUBIONYCH MODLITW ŚW. MAKSYMILIANA. TOWARZYSZYŁ MU NA WSZYSTKICH ETAPACH ŻYCIA, ZWŁASZCZA W PRZECIWNOŚCIACH, JAK SAM NIE OMIESZKAŁ WYZNAĆ: "TRUDNOŚCI PIĘTRZYŁY SIĘ NIE DO PRZEZWYCIĘŻENIA. DUŻOM WTEDY ODMÓWIŁ RÓŻAŃCÓW"

Modlitwa jest najważniejszą naszą czynnością.

Modlitwa to zapoznany, a jednak najpotężniejszy środek do przywrócenia pokoju w duszach, do dania im szczęścia, zbliżenia ich do miłości Bożej. Modlitwa odradza świat. Modlitwa jest warunkiem nieodzownym odrodzenia i życia każdej duszy.

Módlmy się i my, módlmy się dobrze, módlmy się wiele i ustnie i myślnie, a doświadczymy na sobie, jak Niepokalana coraz bardziej opanowywać będzie duszę naszą, jak coraz bardziej pod każdym względem będziemy się stawali Jej, jak znikać będą winy i słabnąć wady, jak łagodnie i potężnie zbliżać się będziemy coraz bardziej do Boga.

Miłosna modlitwa zlewa światło do umysłu i daje hart woli.
Modlitwa jest najbardziej potrzebna, by kruszyć mury serc.

Trzeba się dużo modlić. Nie potrzeba dużo słów, bo na to nie zawsze mamy czas. Każdą pracę skrapiać modlitwą.

Otóż modlitwa, modlitwa gorąca i serdeczna do Matki Bożej, chociażby tym króciutkim westchnieniem "Maryja", a Ona zrozumie, o co nam chodzi, Ona da siły...

Pan Bóg nie mierzy modlitwy na metry i jej wartość wcale nie zależy od ilości odmawianych różańców czy koronek. Istotę modlitwy stanowi wzniesienie myśli i duszy do Boga.

Napoleon powiedział: by wygrać wojnę, potrzeba trzech rzeczy: pieniędzy, pieniędzy, pieniędzy. By zdobyć niebo, świętość potrzeba też trzech rzeczy - modlitwy, modlitwy, modlitwy. Od jakości modlitwy zależy wszystko.

Modlitwą wszystko (prawdziwie pożyteczne) na pewno otrzymasz. Ale natrętnie, stale módl się; z coraz większą żarliwością. A Pan Bóg przez cię będzie cuda wykonywał.


Katolik Tradycji numer 10


W NUMERZE:

 1. MSZA TRYDENCKA. POWRÓT PRZEGRANEJ CYWILIZACJI

 2. MOTU PROPRIO - artykuł i kilka refleksji Przełożonego Generalnego FSSPX z okazji jego wizyty kanonicznej w Polsce.

 3. Święty Papież Pius X

 4. O literaturze ascetycznej słów kilka

 5. KRZYŻ - modlitwa świętego Tomasza


Katolik Tradycji numer 10 - plik word, (google documents)

okładka do zapisania

Katolik Tradycji numer 10 - tekst pdf- KTnr10.pdf, okładka KTnr10okladka2.pdf

Więcej plików poprzednich numerów w Archiwum

Toplista Tradycji Katolickiej
Powered By Blogger