sobota, 23 lutego 2019

Ilu księży odprawia Mszę w dawnym rycie? Znamy statystyki

Opublikowano szacunkowe dane dotyczące liczby księży odprawiających tradycyjną Mszę świętą. Według Christiana Marquanta z francuskiego stowarzyszenia liturgicznego „Paix liturgique” obecnie Mszę w rycie gregoriańskim na świecie odprawia 4500-5000 księży. To co najmniej 1,1 procent katolickich duchownych, a niewykluczone, że więcej.

 Ilu księży odprawia Mszę w dawnym rycie? Znamy statystyki


Według Christiana Marquanta wśród tych duchownych najliczniejszą grupę stanowi 3 tysiące lub więcej księży diecezjalnych działających na podstawie ogłoszonego przez Benedykta XVI motu proprtio Summorum Pontificum.

Do tego dochodzi około 760 duchownych z Bractwa świętego Piusa X i powiązanych z nim organizacji, a także około 600 księży ze wspólnot wcześniej określanych jako Ecclesia Dei.
Należy wspomnieć także około 130 kapłanów z jeszcze innych tradycyjnych organizacji religijnych, niezwiązanych ani z Ecclesia Dei, ani z FSSPX. To między innymi mnisi z Fontgombault.

Jak zauważa Marquant oznacza to że co najmniej 1,1 procent katolickich duchownych ze świata odprawia Mszę łacińską. Odsetek ten okazałby się jeszcze wyższy, gdyby uwzględnić tylko duchownych rytu łacińskiego oraz wykluczyć nieaktywnych już księży.

Według członka stowarzyszenia „Paix liturgique”, nie jest to mało, zważywszy na trudności, z jakimi w ostatnich dziesięcioleciach zmagali się duchowni przywiązani do tradycyjnej Mszy.

Trudno nie zgodzić się z tą opinią. Choć bowiem odsetek jest niewielki, to Msza łacińska cieszy się sporym zainteresowaniem ludzi młodych. To z nich brać się będą w znacznej mierze przyszli księża. Wzrost zainteresowania Mszą trydencką odnotowujemy również w Polsce.

Źródło: rorate-caeli.blogspot.com

mjend

piątek, 22 lutego 2019

Feliks Koneczny “Cywilizacja żydowska”


Opinia czytelników: “Książka, która z pewnością nie spodoba się miłośnikom poprawności politycznej. Jest to dzieło analizujące cywilizację żydowską na podstawie jej historii oraz ksiąg liturgicznych a także innych, które się wykształciły z czasem, a stały się bardzo ważne dla Żydów. Wnioski płynące z analizy stawiają Żydów w nie zawsze najlepszym świetle, ale należy pamiętać o tym, że badania prowadzone były na solidnych źródłach, które są święte dla samych Żydów oraz, że książka była pisana w pierwszej połowie ubiegłego stulecia, a zatem kiedy jeszcze nie istniała polityczna poprawność. Czyni to pozycję tym bardziej cenną, jako, że mało jest dzisiaj krytycznego spojrzenia na Naród Wybrany, za to dużo autocenzury w badaniach naukowych na jego temat.”

Na fotografi: prof. Feliks Koneczny

środa, 20 lutego 2019

wtorek, 19 lutego 2019

Akcja “Gdańsk wolny od pedofilii”

 

Dnia 14 lutego zaczęła się akcja Gdańsk “Gdańsk wolny od pedofilii” o czym poinformował na konferencji prasowej działacz prolifer, koordynator na woj. pomorskie Maciej Wiewiórka. Konferencja nie bez przyczyny odbyła się przed gmachem Rady Miasta Gdańsk, tej samej, która zasłynęła wprowadzeniem diabolicznych programów in-vitro i deprawacji dzieci pod nazwą “modelu na rzecz równego traktowania”. Formalnie jest to tzw. edukacja typu B czyli wariant progresywny i demoralizujący, obecnie funkcjonujący na tzw. zachodzie, i wprowadzony przez agendę WHO. Jak wspomniał prolifer mamy już do czynienia z próbami pozbawienia wolności rodziców co do wychowania swych dzieci, o czym świadczy list vice-prezydenta do dyrektorów szkół.

Po konferencji po mieście Gdańsku zaczął jeździć samochód z plakatami anty-homoseksualnymi wraz z megafonem. Tego samego miasta, splugawionego przez dwa sodomskie pochody “równości”, pod patronatem ex-prezydenta Pawła Adamowicza, na który zjechała “tęczowa szarańcza” z całej Europy.
Akcja będzie trwała do ok. 1 marca.

inf. własna

cześć na: https://www.youtube.com/watch?v=lLTzksNMFv4

 https://wrealu24.pl/akcja-gdansk-wolny-od-pedofilii/

poniedziałek, 18 lutego 2019

Mszał Rzymski z 1935 r. ponownie w sprzedaży
 

Mszał Rzymski (wyd. 1935 r.)opracowany przez ks. dr Gerarda Szmyda, doktora teologii, społecznika, kapelana Wojska Polskiego, Związku Obrońców Lwowa i harcerzy lwowskich, honorowego kanonika kapituły wojskowej i autora licznych dzieł teologicznych, m.in. „Liturgii katolickiej” – najlepszego podręcznika liturgiki, jaki ukazał się w Polsce przed II Wojną Światową. Jak pisze we wstępie ks. Szmyd, Mszalik został opracowany przez niego jako odpowiedź na apel papieża Piusa X, zawarty w jego wezwaniu i zadaniu: „Instaurare omnia in Christo”.

Jest on przeznaczony do uczestniczenia w Najświętszej Ofierze we wszystkie niedziele i święta I i II klasy oraz w dni powszednie. Zawiera pełny tekst łaciński i polski Mszy św. na wymienione dni, ważniejsze „Modlitwy różne” oraz Kolekty, Sekrety i Modlitwy świętych po Komunii św., a także „Msze za zmarłych”. Zawiera także komentarze opisujące gesty wykonywane przez kapłana, subdiakona, ministrantów i wiernych, co pozwala łatwiej zorientować się w przebiegu liturgii. Wykorzystany tekst polski Pisma św. pochodzi z przekładu ks. Jakuba Wujka. Ponadto w Mszaliku znajdziemy teksty pieśni, litanie, modlitwy, pytania pomocne do rachunku sumienia, obrzędy sakramentu małżeństwa i alfabetyczny spis świętych.
Wydawnictwo 3DOM


niedziela, 17 lutego 2019

Sanctus, sanctus, sanctus – Święty, święty, święty


 


Sanctus, sanctus, sanctus  (łac. święty) – zaśpiewacie w niedzielę na Tradycyjnej Mszy św.
Jest to aklamacja w części drugiej liturgii łacińskiej mszy wiernych, wykonywana po prefacji.
łac. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis.
pl. Święty, Święty, Święty Pan, Bóg Zastępów. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości.
Tekst nawiązuje do Iz 6,3.
Obecnie w rzymskokatolickiej posoborowej liturgii Mszy św. Sanctus łączy się z Benedictus:

łac. Benedictus, qui venit in nomine Domini.
pl. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie.
po czym powtarza się: Hosanna na wysokości.
Całość śpiewa się po prefacji jako tzw. Święty.
Trzykrotne powtórzenie swój początek ma w księdze Izajasza, gdyż w kulturze semickiej nie ma stopniowania, ale też jest to nawiązanie do Trójcy Świętej.

Ciekawostką jest występowanie słowa “Sabaoth” → Pan zastępów. Jest ono rzeczownikiem pochodzenia hebraiskiego –  bhā’ō, liczba mnoga ṣabhā. Słowo to używane jest niemal wyłącznie w połączeniu z Boskim imieniem jako tytułem majestatu: ” Pan Zastępów” lub “Pan Bóg Zastępów”.  Wbrew modernistom, o potrzebie “archologizacji” liturgii, właśnie w rycie tradycyjnym śpiewa się dokładnie tak jak robili to Apostołowie.

Toplista Tradycji Katolickiej
Powered By Blogger