piątek, 6 stycznia 2017

Relikwie Relikwie Trzech Mędrców

 
 
Relikwie Trzech Króli spoczywają w katedrze pw. św. Piotra i Najświętszej Maryi Panny w Kolonii. Zdjęcie: STADT KOELN/

Artykuł opublikowany na stronie: http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/173743,upadli-na-twarz-i-zlozyli-mu-poklon.html
(..) Relikwie Relikwie Trzech Mędrców miała odnaleźć cesarzowa św. Helena. Przesłane do nowego Rzymu budowanego przez cesarza Konstantyna pozostawały tam do czasu, aż św. Eustorgiusz, biskup Mediolanu (344-355), chwalony przez potomnych jako wielki obrońca wiary, otrzymał je od cesarza i umieścił w swojej katedrze. W 1163 r. Fryderyk I Barbarossa napadł na Mediolan i za namową arcybiskupa Kolonii Reinalda von Dassel zrabował relikwie i z wielką pompą – przez Burgundię – dokonał ich retranslacji do Kolonii, gdzie złożył je w specjalnej kaplicy ówczesnej katedry. Z czasem przeniesiono je do nowo budowanej katedry pw. św. Piotra i Najświętszej Maryi Panny. Spoczywają w olbrzymim, przebogatym, potrójnym sarkofagu-relikwiarzu imitującym trójnawową bazylikę, będącym arcydziełem średniowiecznej sztuki złotniczej. Mikołaj z Verdun, a później i jego uczniowie pracowali nad nim łącznie 30 lat (1190-1220). Relikwiarz (długość 220 cm, szerokość 110 cm, wysokość 155 cm) pokryty jest ponad tysiącem szlachetnych kamieni i pereł oraz emaliowanymi medalionami, z których wiele pochodzi z czasów rzymskich, o czym świadczą ich pogańskie motywy (np. głowa Meduzy czy postacie tancerek). Relikwiarz otoczony jest też 74 figurami z pozłacanego srebra. Ponad trzysta kamei na relikwiarzu stanowi największy zbiór tej biżuterii na świecie. Warto dodać, że Kolonia po Rzymie i Composteli stała się wtedy trzecim najważniejszym miejscem pielgrzymkowym w Europie. Kult – jak podkreślano – Trzech Króli z Kolonii był w cesarstwie usilnie propagowany, a cesarze po koronacji w Akwizgranie pielgrzymowali już nie do Rzymu, ale do Kolonii. Do jeszcze większego wzrostu popularności kultu Trzech Króli – również w Polsce – i rozwoju wielu wspaniałych tradycji z ich świętem związanych przyczyniło się walnie dzieło niemieckiego karmelity Jana z Hildesheim – „Historia Trium Regnum” [XIV w.].(...)

Artykuł opublikowany na stronie: http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/173743,upadli-na-twarz-i-zlozyli-mu-poklon.html

czwartek, 5 stycznia 2017

 "Mędrcy świata monarchowie"polska kolęda, której źródła sięgają XVII wieku. Treść kolędy nawiązuje do wydarzenia z dzieciństwa Jezusa Chrystus, opisanego przez świętego Mateusza (Mt 2:1-12).
Słowa jej napisał Stefan Bortkiewicz, melodię – ks. Zygmunt Odelgiewicz (1820-1899).


Mędrcy świata, monarchowie,
gdzie śpiesznie dążycie?
Powiedzcież nam Trzej Królowie,
chcecie widzieć Dziecię?
Ono w żłobie nie ma tronu,
i berła nie dzierży,
a proroctwo jego zgonu,
już się w świecie szerzy.

Mędrcy świata, złość okrutna,
Dziecię prześladuje,
wieść okropna, wieść to smutna,
Herod spiski knuje.
Nic monarchów nie odstrasza,
do Betlejem spieszą,
gwiazda zbawcę im ogłasza,
nadzieją się cieszą.

Przed Maryją stoją społem,
Niosą Panu dary.
Przed Jezusem biją czołem,
składają ofiary.
Trzykroć szczęśliwi królowie,
Któż wam nie zazdrości?
Cóż my damy, kto nam powie,
pałając z miłości.

 http://teksciory.interia.pl/koledy-medrcy-swiata-monarchowie-tekst-piosenki,t,471899.html

K+M+B 2017

Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko (14 IX 1947 - 19 X 1984) , zamordowany z nienawiści do Kościoła przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa.

C†M†Bsymbol wypisywany z okazji uroczystości Objawienia Pańskiego, popularnie zwanego Trzech Króli, który pojawia się na drzwiach mieszkań. Oznacza błogosławieństwo dla domu i jego ochronę przed złem.
Powstanie napisu jest nawiązaniem do pierwszych liter łacińskiego zdania Christus mansionem benedicat (Niech Chrystus błogosławi temu domowi)[1][2]. Ks. prof. Jacek Nowak, kierownik sekcji liturgiki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i równocześnie konsultor i sekretarz Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski wyjaśnia, że symboliczny skrót C†M†B może być także kojarzony z trzema wydarzeniami, z którymi w religii chrześcijańskiej związana jest Epifania: wizytą i pokłonem mędrców w Betlejem – oddawane łacińskim +Cogito+ („poznaję”), weselem w Kanie Galilejskiej – łac. +Matrimonium+ oraz z chrztem – (łac.) +Baptesimus+. Teolog zwracał także uwagę, że identyczne litery zaczynają też wyrażenie Christus Multorum Benefactor (Chrystus dobroczyńcą wielu). Od IX wieku skrót bywa także łączony z inicjałami trzech imion, które wówczas przypisano trzem mędrcom: Casper (Kacper), Melchior i Baltazar[2]. Z tego powodu czasem wpisywana jest wersja K+M+B[1].

W wieku XVIII upowszechnił się w Kościele katolickim w dzień Objawienia Pańskiego, oprócz święcenia złota i kadzidła, także zwyczaj święcenia kredy, którą to kredą oznaczano drzwi wejściowe domów katolickich[1]. W zwyczaju tym można również dopatrywać się analogii i kontynuacji tradycji ze Starego Testamentu (Wj 12,1n), gdzie nakazano znaczyć domy krwią baranka, aby uniknąć potępienia i kary bożej.
„Obrzędy błogosławieństw” opublikowane przez Komisję ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski określają, że o ile symbolu na drzwiach nie wykonał ministrant podczas wizyty duszpasterskiej między 27 grudnia a 5 stycznia, to znak może nakreślić wierny po liturgii święta Objawienia Pańskiego, by w ten sposób przekazać błogosławieństwo wyrażone przez kapłana który święcił kredę i kadzidło[3].

Należy tylko pamiętać o tym, że wciąż musi to być napis C M B (od: Christus mansionem benedicat i krzyżyki w środku liter) albo J M J (od: Jezus, Maryja, Józef, czyli Święta Rodzina[3][4]; tego drugiego symbolu używa się bardzo rzadko)[4]
 https://pl.wikipedia.org/wiki/C%E2%80%A0M%E2%80%A0B

Uzupełniamy: litera C (od Kacpra) przekształciła się w  pisane "K", zgodnie z wymową łacińskiego  "C" w języku polskim.
Redakcja

środa, 4 stycznia 2017

Senat ustanowił rok 2017 Rokiem Koronacji Matki Bożej Częstochowskiej

 
Data publikacji: 2016-11-04 14:00 Data aktualizacji: 2016-11-04 14:22:00
- Podjęta dziś uchwała o ustanowieniu roku 2017 Rokiem Koronacji Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Korony Polskiej w 300.rocznicę tego wydarzenia jest wydarzeniem bezprecedensowym w historii Jasnej Góry, wielką radością i ogromnym wyzwaniem – powiedział o. Marian Waligóra, przeor klasztoru. Delegacja Paulinów obecna była na dzisiejszym głosowaniu w Senacie.

- Chcemy zmierzyć się z historią i odczytać jej znaczenie w czasach, w których żyjemy - podkreśla jasnogórski przeor. Dodaje, że z wdzięcznością przyjmuje uchwałę Senatu RP, który dostrzega „dorobek tego miejsca w historii całej naszej ziemi, wielkie znaczenie Jasnej Góry jako miejsca naszej historii i ośrodka kultu religijnego dla całego Kościoła i wszystkich katolików”.

W dokumencie senatorowie zauważają, że obrzęd z 8 września 1717 r. przypominał koronację królów Polski i stanowił niejako dopełnienie aktu króla Jana Kazimierza, który po cudownej obronie Jasnej Góry w roku 1655 w czasie „potopu szwedzkiego”, 1 kwietnia 1656 r. w katedrze lwowskiej obrał Najświętszą Dziewicę Królową i Patronką Królestwa Polskiego. Decyzją Stolicy Apostolskiej, po raz pierwszy poza Rzymem, pozwolono na koronację papieskimi diademami i używanie tytułu Królowej Korony Polskiej.

W głosowaniu udział wzięło 86 senatorów. Za przyjęciem uchwały o ustanowieniu roku 2017 Rokiem Koronacji Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Korony Polskiej w 300.rocznicę tego wydarzenia głosowało 74 z nich.
Jak podają źródła historyczne, uroczystość zjednoczyła w przygotowaniu i akcie koronacyjnym: króla Augusta II, Posłów i Senatorów Rzeczypospolitej, duchowieństwo i szlachtę; była ogólnonarodową manifestacją wiary.

Koronacja stała się okazją do wielkiego dziękczynienia Matce Bożej Jasnogórskiej za Jej opiekę nad polskim narodem, wpisała się w ciąg bezprecedensowych wydarzeń, związanych z czcią oddawaną Matce Bożej w Rzeczypospolitej. Ten akt państwowy uznający Maryję Królową Polski był punktem odniesienia dla zrywów narodowych, kształtowania się idei wolności i niepodległości w XIX i XX wieku.

Dzisiejsza uchwała Senatu RP jest bardzo ważnym elementem obchodów Roku Jubileuszowego, bo, jak zauważa przeor Jasnej Góry, decyzja Izby Wyższej polskiego parlamentu jest włączeniem całej Polski w to świętowanie i „dodaniem mu blasku”. - Ta uchwała dodaje obchodom jubileuszowym blasku, bo przypomina nam, że znaczenie Jasnej Góry wykracza poza element religijny czy duchowy, który dla nas jest oczywiście najważniejszy, ale pozwala zauważyć, że znaczenie tego miejsca dotyka historii całej Polski a Jasna Góra jest wpleciona w dzieje naszej Ojczyzny – powiedział o. Waligóra.

Przeor częstochowskiego klasztoru za senatorami jest przekonany, że przywołanie historycznego wydarzenia z roku 1717 i z tej okazji ustanowienie Roku 300-lecia Koronacji Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze będzie znaczącym wkładem w propagowanie patriotycznej i religijnej tradycji Rzeczypospolitej, będzie lekcją polskiego dziedzictwa i argumentem edukacyjnym dla młodego pokolenia.

KAI, kra
Toplista Tradycji Katolickiej
Powered By Blogger