piątek, 15 maja 2009

EDUKACJA W DOMU - BRACTWO ŚW. PIUSA XW sprawie edukacji domowej

22 kwietnia 2009 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o systemie oświaty, która umożliwia wydanie zgody na nauczanie domowe dyrektorowi każdej szkoły o uprawnieniach szkół publicznych, w tym także oczywiście dyrektorom szkół Bractwa. Oznacza to, że rodzice mieszkający w dowolnym miejscu Polski mogą zapisać dziecko do naszej szkoły i wystąpić z wnioskiem o zgodę na nauczanie domowe.

Istnieją jednak pewne formalne wymagania, a wśród nich konieczność uzyskania do 31 maja br. opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Z tego powodu proszę wszystkich rodziców, zdecydowanych uczyć dzieci w domu w najbliższym roku szkolnym pod opieką naszej szkoły, o jak najpilniejszy kontakt z poradnią właściwą dla miejsca zamieszkania dzieci i ustalenie terminu wizyty w poradni.

Więcej informacji można uzyskać u pani dyrektor naszej szkoły podstawowej pod numerem telefonu: 022 615 96 11.

Toplista Tradycji Katolickiej
Powered By Blogger