piątek, 28 stycznia 2011

Kronika Przeoratu w Gdyni

Kronika działalności Bractwa

w Gdyni i Polsce północnej (2008–2010)


Niniejsza Kronika jest kontynuacją opracowania „Kronika powrotu Tradycji katolickiej do Trójmiasta i Polski północnej (19942007)”, Gdynia, 2009.

13 października 2007 r. JE bp Bernard Fellay konsekrował kościół pw. Niepokalanego Serca NMP w Gdyni, który stał się nowym ośrodkiem działalności Bractwa na tych terenach. 30.10.2007 r. wierni kościoła napisali list dziękczynny do biskupa.

Gorliwość wiernych spowodowała, że Przełożony Generalny postanowił otworzyć tu przeorat, co zostało zrealizowane 22 sierpnia 2009 r. Ale do tego czasu trzeba było jeszcze przetrwać burzę medialną...

Konflikt z powodu oświadczenia abpa T. Gocłowskiego (8.019.06.2008)


Kronika wydarzeń została podana przez Agnieszkę Maliszewską w artykule „Konflikt w Trójmieście” („Zawsze Wierni”, marzec 2008).

Wierni z gdyńskiego kościoła chcieli zaprosić jak najwięcej osób na rekolekcje Rycerstwa Niepokalanej, które w styczniu 2008 r. miał prowadzić ks. Karol Stehlin, przełożony Bractwa Św. Piusa X w Europie Wschodniej. Ich zamiarem było też zawiadomienie innych katolików o możliwości uczestnictwa w jedynej jak dotychczas w Trójmieście Mszy Wszechczasów. Przeprowadzono więc akcję informacyjną. „To była skromna akcja, zaledwie 20 plakatów i 50 biuletynów rozdanych na ulicach. W Trójmieście obecni jesteśmy od 10 lat, ale dopiero teraz dzięki datkom wiernych, głównie Polonii amerykańskiej, udało nam się zbudować kościół. Na nasze msze przychodzi średnio 50 osób” – mówił Piotr Błaszkowski, jeden z wiernych uczęszczających do kościoła Bractwa w Gdyni, do „Gazety Wyborczej – Trójmiasto”.

Reakcja była niespodziewaną: w niedzielę 13 stycznia odczytano w kościołach archidiecezji gdańskiej oświadczenie metropolity gdańskiego abpa Tadeusza Gocłowskiego datowane na 8 stycznia 2008 r., ostrzegające przed Bractwem Kapłańskim Św. Piusa X w Gdyni. W oświadczeniu tym arcybiskup oskarżył Bractwo o schizmę, a abpa Marcelego Lefebvre’a o odrzucenie nauczania Soboru Watykańskiego II i zerwanie łączności z Kościołem.

Po oświadczeniu arcybiskupa jak na zamówienie posypały się publikacje prasowe oskarżające Bractwo o schizmę. Pierwsza z nich pojawiła się już 15 stycznia w gazecie „Polska Dziennik Bałtycki” – był to artykuł Karoliny Kulaszewicz opatrzony znamiennym tytułem: „Odłączeni od Kościoła zapraszają do kościoła”. W tekście tym zacytowano po prostu słowa metropolity gdańskiego i dodano nieprzychylny Bractwu komentarz dominikanina o. Grzegorza Kluza, specjalisty od sekt i nowych ruchów religijnych. O. Kluz, podobnie jak abp Gocłowski, straszył, że uczestnictwo w Mszach odprawianych przez księży Bractwa grozi wyłączeniem z Kościoła. Podał też nieprawdziwą informację, że członkowie Bractwa zostali ekskomunikowani przez papieża. Ks. Karol Stehlin zdecydował się udzielić obszernej odpowiedzi na ten właśnie artykuł, jak również na oświadczenie abpa Gocłowskiego.

Ciekawe, ale 17 stycznia pojawił się na jednym z forum internetowym list o. Grzegorza Kluza OP, który odcina się jakoby miał coś wspólnego z artykułem w „Dzienniku Bałtyckim”:

W związku z pojawieniem się mojego nazwiska w prasie i korespondencji, oświadczam, że:

1. od lipca 2007 mieszkam w Lublinie – nie znam więc treści publikacji w Dzienniku Bałtyckim – do dnia dzisiejszego jej nie poznałem.

2. nie autoryzowałem żadnej wypowiedzi do żadnego czasopisma nt. Bractwa Św. Piusa X.

3. być może wypowiedź zaczerpnięto z rozmowy telefonicznej, których wiele prowadzę – powołanie się na takową świadczy jedynie o autorze artykułu...

pozdrawiam serdecznie, szczęść Boże!

o. Grzegorz Kluz OP”.

Tego samego dnia 15 stycznia w forum publicystów salon24.pl ukazał się ciekawy komentarz Adama Wielomskiego „Bunt Abp Gocłowskiego przeciw papieżowi?”

16 stycznia w dziale „Opinie” „Dziennika Bałtyckiego” ukazał się wywiad z ks. Karlem Stehlinem pod tytułem „Ekumenizm spowodował kryzys” autorstwa Beaty Jajkowskiej.

Wydrukowano również list czytelnika „Nie straszyć lefebrystami“: „Ksiądz biskup, zanim był wydał tego typu komunikat, mógł sprawdzić dokumenty kościelne (bo nie zakładam złej woli ekscelencji), które wyraźnie mówią, iż można uczestniczyć w mszach św. sprawowanych przez kapłanów bractwa św. Piusa X, a nawet spełnić tym samym niedzielny obowiązek”.

18 stycznia Piotr Błaszkowski wystąpił w TVP Gdańsk w nadawanym o godz. 18.30 programie „Panorama”, omawiającym główne tematy tygodnia. Jego adwersarzem był ks. Filip Krauze z gdańskiej kurii, doktor teologii fundamentalnej. Znamienne, że był on ubrany w przepisową sutannę i reprezentował otwartą postawę, którą widać u niektórych młodych księży. Miłym zaskoczeniem były więc słowa uznania dla misjonarskiej działalności abpa Marcelego Lefebvre’a. Później było już trochę gorzej: ks. Krauze powtórzył tezę, że Bractwo Św. Piusa X znajduje się poza Kościołem. P. Blaszkowski ripostował, że na zapowiadanej konferencji prasowej zostaną zacytowane dokumenty i wypowiedzi hierarchów kościelnych, stwierdzające rzecz zgoła przeciwną. Cały program trwał ok. 9 minut.

Tego samego dnia ks. K. Stehlin napisał listy do abpa T. Gocłowskiego oraz do redaktora naczelnego „Polska Dziennik Bałtycki” Macieja Wośki.

Ks. Karol Stehlin w liście do pasterza archidiecezji gdańskiej tak określił cel swojego wystąpienia: „Przede wszystkim chciałbym stanowczo zaprotestować przeciwko błędnym i niesprawiedliwym tezom zawartym w oświadczeniu Waszej Ekscelencji”. Przypomniał, że abp M. Lefebvre ani nie odrzucił całego nauczania soboru, ani też nigdy nie negował władzy papieskiej.

17 stycznia 2008 r. ogólnopolskie i lokalne media zostały zaproszone na konferencję prasową, która miała się odbyć w sobotę 19 stycznia o godz. 14.00 w kościele Bractwa w Gdyni. Podczas konferencji prasowej w obecności licznych przedstawicieli mediów (byli obecni dziennikarze Radia Gdańsk, „Dziennika Bałtyckiego”, TVN 24, telewizji „Superstacja” oraz lokalnej TVP Gdańsk, redakcja „Panoramy”) ks. Karol udzielił odpowiedzi na zarzuty abpa T. Gocłowskiego zawarte w jego oświadczeniu, a powtórzone przez K. Kulaszewicz w jej artykule. Ks. Karol przedstawił treść listów do arcybiskupa oraz do redaktora naczelnego gazety „Polska Dziennik Bałtycki” Macieja Wośki. Podczas konferencji prasowej dziennikarze usłyszeli o głębokim kryzysie w Kościele katolickim, o miłości abpa Lefebvre’a do Kościoła, w imię której zdecydował się na wystąpienie przeciw niektórym soborowym dokumentom.

O godzinie 18.00 przyjechała ekipa telewizyjna Polsatu, która sfilmowała odprawianą właśnie Mszę św. Po niej ks. Karol udzielił wywiadu. Również wierni zostali poproszeni o wypowiedz.

Informacje o konferencji ukazały się na licznych portalach internetowych, m.in. konserwatyzm.pl, fidelitas.pl, adalbertus.net. 19 stycznia w TVP Gdańsk, w wydaniu „Panoramy” o 18.30, jako główną wiadomość podano informację o konferencji. W TVP Info o godzinie 21.45 konferencja prasowa ks. Stehlina stała się głównym newsem dnia: zamieszczono wypowiedzi przełożonego Bractwa oraz księdza z archidiecezji gdańskiej. Poziom relacji obniżył niestety chaotyczny komentarz redaktora. 20 stycznia o godzinie 18.50 o Bractwie mówiono w nadanym w „Wiadomościach” reportażu TV Polsat, zredagowanym ostatecznie przez red. Agnieszkę Mosór. W programie tym nie wspomniano jednak o kluczowych dla całej sprawy dokumentach watykańskich, a tylko nadal oskarżano Bractwo o pozostawanie poza Kościołem. 21 stycznia informację o podobnym charakterze jak TVP Info zamieścił „Teleekspres”.

W datowanej na 19 stycznia 2008 r. odpowiedzi na list ks. Stehlina metropolita gdański nazwał los Bractwa „tragedią” – polega ona zdaniem abpa Gocłowskiego na tym, że abp Lefebvre sam jeden stanął przeciw wszystkim. Metropolita gdański podkreślił, że uważa, iż Bractwo jest poza Kościołem, ponieważ „selektywnie traktuje dokumenty Soboru Watykańskiego II”. Arcybiskup przywołał też przykład Bractwa Św. Piotra, które według niego „nie stwarza problemów” takich jak Bractwo Św. Piusa X.

21 stycznia ukazał się również artykuł Beaty Jajkowskiej „Bractwo czuje się skrzywdzone”. Była to relacja z sobotniej konferencji prasowej w Gdyni, podczas której ks. Karol Stehlin odnosił się do zarzutów abpa T. Gocłowskiego.

22 stycznia redaktor naczelny „Dziennika Bałtyckiego” w swej odpowiedzi, zasłaniając się prawem prasowym, pisze, że ocena sytuacji kanonicznej Bractwa stanowi część sporu, którego gazeta nie może rozwikłać, więc ma prawo do subiektywnej opinii na ten temat.

23 stycznia „Gazeta Wyborcza – Trójmiasto” w artykule „Zamieszanie w duszach” autorstwa Macieja Sandeckiego zaprezentowała stanowiska obu stron konfliktu: abp. Tadeusza Gocłowskiego i Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X. W artykule przytoczono wypowiedź sekretarza prasowego metropolity gdańskiego ks. Witolda Bocka.

26 stycznia 2008 r. w Radiu Gdańsk o godz. 7.45 nadano audycję poświęconą oświadczeniu metropolity. W audycji zachowano obiektywizm, przypominając m.in. sprawę wiernych z Hawajów, którzy przyjęli bierzmowanie od biskupa Bractwa i zostali za to ekskomunikowani przez tamtejszego ordynariusza. Ekskomunikę tę anulowała Stolica Apostolska, uznając, że nie było ku niej dostatecznych powodów.

Tego samego dnia w niedzielnym kazaniu w katedrze Oliwskiej metropolita znowu w ostrych słowach zaatakował Bractwo.

31 stycznia ks. Karol Stehlin wysłał także drugi list do metropolity gdańskiego. Według arcybiskupa, jak zauważył ks. Stehlin w odpowiedzi z 31 stycznia 2008 r., „we wspólnocie Kościoła jest tylko ten, kto bezkrytycznie akceptuje wszystkie tezy zawarte w dokumentach Soboru Watykańskiego II”. „Dlaczego Ekscelencja nie stwierdzi, że we wspólnocie Kościoła jest ten, kto bez zastrzeżeń akceptuje całe, integralnie ujęte, nauczanie Urzędu Nauczycielskiego Kościoła?” – pytał ks. Stehlin, zaznaczając, że abp Lefebvre miał obowiązek krytykować sobór, selektywnie traktujący dotychczasowe Magisterium Kościoła.

2 lutego w tygodniku „Najwyższy Czas!” i 7 marca w prawica.net ukazał się artykuł Aleksandra Majewskiego „Abp Gocłowski wbrew Papieżowi”.

Ks. Stehlin w odpowiedzi dla „Dziennika Bałtyckiego” z 6 lutego zaznaczył, że nawet uwzględniając prawo do subiektywnego komentarza artykuł zawiera liczne nieścisłości, szczególnie dotyczące statusu kanonicznego księży i wiernych Bractwa, a także uznawania przez abp. Lefebvre’a dokumentów II Soboru Watykańskiego i władzy papieskiej. Dlatego zgodnie z prawem prasowym ks. Stehlin ponownie zażądał sprostowania.

Tego samego 6 lutego ks. Karol Stehlin otrzymał odpowiedź od arcybiskupa T. Gocłowskiego, w której wyrażony oczywisty brak woli podjąć dyskusję merytoryczną: „Dziękuję za list z dnia 31 stycznia br. w którym wiele razy cytujesz różne ważne dokumenty Kościoła, których nie kwestionujemy. I nie na ten temat chcemy wymieniać naszą korespondencję. Dramatem jest to, że pozostajesz poza jurysdykcją Kościoła Katolickiego, nie uznając autorytetu Ojca Świętego”.

22 lutego otrzymana kolejna odpowiedź „Dziennika Bałtyckiego” ze zdecydowaną odmową publikacji sprostowania.

W marcu 2008 r. w publikowanych przez Wyższą Szkołę Komunikacji Społecznej w Gdyni „Zeszytach gdyńskich Nr 3“ ukazał się naukowy artykuł „Bractwo Kapłańskie św. Piusa X w Gdyni“. Autorem jest ks. Adam Romejko, doktor teologii Uniwersytetu w Innsbrucku (Austria) i politologii na Uniwersytecie Gdańskim, badacz zagadnień polonijnych, autor książki „Życie religijne w Gdyni“. W artykule zostało obszernie przedstawiona „sprawa oświadczenia Gocłowskiego“, omówiony status kanoniczny Bractwa i jej działalność w Trójmieście. Podstawą artykułu była rozmowa, prowadzona przez autora z ks. Karolem w Gdyni 10 lutego 2008 r.

19 kwietnia wierni z metropolii gdańskiej piszą list skargę do JE ks. Dario Kardynała Castrillona Hoyos przedstawiając opisane wyżej wypadki. List posiada załączone tłumaczenie w języku francuskim. 21 kwietnia list jest wysłany pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, niestety, odpowiedzi nie było.

26 kwietnia Tadeusz Gocłowski zakończył sprawowanie urzędu arcybiskupa metropolita gdańskiego, który pełnił od 1992 roku. 17 kwietnia Ojciec Święty Benedykt XVI mianował abpa Sławoja Leszka Głódzia Metropolitą Gdańskim. Swoją nową posługę abp metropolita objął podczas uroczystego ingresu do bazyliki archikatedralnej w Gdańsku Oliwie 26 kwietnia 2008 r.

Z tej okazji ks. Karol w „Słowie duszpasterza“ („Biuletyn informacyjny”, 05.2008, Nr 6) przypomina wiernym „dokładne stanowisko, jakie Bractwo Kapłańskie Św. Piusa X zajmuje wobec wszystkich ordynariuszy miejsc, gdzie funkcjonują nasze kościoły, kaplice, przeoraty, szkoły”.

9 maja w „Rzeczpospolitej” została podana relacja o liście wiernych do kardynała D. Castrillona Hoyos. Abp Gocłowski podtrzymuje swoje stanowisko, cedując całą sprawę na swego następcę.

9 czerwca ks. Karol Stehlin pisze list do nowego arcybiskupa gdańskiego, ale odpowiedzi nieotrzymuje.Inne wydarzenia w Gdyni w 2008 r.


Już sam fakt otwarcia nowego kościoła i potrzeba bronić swą pozycję publicznie pobudziło większą aktywność wiernych. Oświadczenie abpa Gocłowskiego (nawet z ukazaniem miejsca: „W Gdyni-Karwinach obok marketu TESCO”) przyciągało wiernych z całego Trójmiasta. Większość odwiedzało kościół z ciekawości, ale wiele zostało. Podczas niedzielnej Mszy św. bywa już ok. 70-80 wiernych.

Okres do czasu stałego zamieszkania kapłana jest z jednej strony kontynuacją wspólnego starania się o nowy kościół wiernych na „wzór sopocki”, z drugiej strony nabiera z wolna typowej dla Bractwa pracy przy przeoracie. Wierni dalej byli podporą dla kapłana, ale już w pewnych formalnych ramach.

Podstawą był plan „Podział obowiązków” przedstawiony jesienią 2007 r. na specjalnym spotkaniu zwiernymi. Wyznaczono następujące obowiązki:

Kościół:

- udoskonalenie obecnej ministrantury i szkolenie przyszłych ministrantów,

- przygotowanie pieśni, ogłoszenie ich na tablicy, prowadzenie śpiewu podczas liturgii,

- prowadzenie Różańca, Godzinek, modlitw podczas czuwania,

- sprzątanie kościoła, przedsionka, pomieszczeń pod kościołem,

- dostarczenie i przygotowanie kwiatów na ołtarzu,

- znalezienie organisty (to się udało tylko w następnym roku).

Apostolat:

- prowadzenie księgarni wydawnictwa „Te Deum” (kontakt z Warszawą, dostarczanie książek i czasopism, rozliczenie etc.),

- reklama i relacja z Mass-mediami (akcje ulotkowe i plakaty, inserat w czasopismach, kontakty z dziennikarzami),

- tablica ogłoszeń wewnątrz i zewnątrz.

Przyszły przeorat:

- sekretariat: odbieranie telefonu, przyjęcie i prowadzenie interesowanych, biuletyn, aktualizacja strony internetowej, korespondencja.

- sprzątanie i pranie oraz gotowanie posiłków dla kapłanów na weekendy.

Ten prosty bo oparty na naturalnych możliwościach wiernych plan sprawdził się i funkcjonował do czasu osiedlenia się na stałe kapłana i brata zakonnego. To co w kaplicy w Sopocie wykonywała 1-2 osoby zostało rozłożone na zespół.

Już od roku 2007 udało się skompletować 5 ministrantów, tak aby w niedzielę była odprawiana Msza śpiewana w pełnej obsadzie. Od 2009 r. udoskonalono ministranturę oraz udało się podnieść liczbę czynnych ministrantów tak, by była możliwość zastępstwa. Prawdziwym „przełomem liturgicznym i estetycznym” był zakup uszytych specjalnie sutanelli dla wszystkich ministrantów.

Już w grudniu 2007 r. ukazał się pierwszy numer „Biuletynu informacyjnego“. W Biuletynie co miesiąc jest publikowane „Słowo duszpasterza“ autorstwa ks. Karola, pozostałe teksty, kalendarz, ogłoszenia przygotowują i biuletyn drukują wierni samodzielnie.


Należy też wspomnieć o regularnym wydawaniu przez kilkoro wiernych tradycjonalistycznego czasopisma „Katolik Tradycji” z jego stronami internetowymi: http://sites.google.com/site/katoliktradycji2009/Home

oraz http://katoliktradycjionline.blogspot.com. Na początku 2008 r. wydano nr 13 by w Adwencie 2010 r. dojść aż do nr 30. Kolegium redakcyjne wydaje je własnym sumptem w formie internetowo-papierowej (od 33 do 100 egz.). Po przybyciu ks. Edmunda do Gdyni znalazło ono zachętę z jego strony do dystrybucji w przeoracie. Sekretarzem redakcji niezmiennie jest Piotr Błaszkowski.

18-20 stycznia ks. Karol w Gdyni prowadził rekolekcje Rycerstwa Niepokalanej i przyjął do Rycerstwa kilka nowych członków. Już pisaliśmy o akcji informacyjnej, która przyczyniła się do reakcji ze strony arcybiskupa.

7-9 marca ks. Anzelm Ettelt prowadził rekolekcje wielkopostne „O cnotach”.

30.05-1.06 ks. Karol prowadził rekolekcje maryjne na temat „150-lecie objawień N. M. Panny w Lourdes” (I część). 6-8.06 została wygłoszona II część rekolekcji. Podczas tych rekolekcji przy kościele gdyńskim został stworzony ogólnopolski sekretariat Rycerstwa Niepokalanej. Głównym zadaniem Sekretariatu jest kolportaż biuletynu Rycerstwa Niepokalanej Tradycyjnej Obserwancji „Niepokalana zwycięży!” (wydawany od października 2007 r. w Warszawie, pierwsze dwa numery miały tytuł „Miles Immaculatae”).

Ks. Karol 30 maja napisał List do Rycerzy Niepokalanej, zachęcając „włączyć się konkretnie do walki o zdobycie dusz, innymi słowy, podejmować obowiązek apostolstwa”. Sekretariat RN w Gdyni działał do końca 2009 r.

7 czerwca ks. Karol pobłogosławił zawarcie nowego małżeństwa. Był to pierwszy ślub w nowym kościele gdyńskim.

4-15 sierpnia, jak w każdym roku, wierni z Trójmiasta brali udział w pielgrzymce Tradycji Warszawa-Częstochowa.

We wrześniu 2008 r. wydawnictwo „Te Deum” wydało książkę księdza Edwarda Wesołka pt. „¡Viva Cristo Rey! Zefiryn Giménez Malla (1861–1936)”. „Niech żyje Chrystus Król!” – z tymi słowami jako męczennik za wiarę katolicką oddał życie podczas wojny domowej w Hiszpanii Cygan Zefiryn Giménez Malla.

Ks. Edward, były duszpasterz Cyganów w Polsce, jest wielkim czcicielem tego błogosławionego. Jeszcze w 1994 r. przetłumaczył na język polski biografię bł. Zefiryna „Prawdziwy Kalo” autorstwa Don Mario Riboldi (La Voce, Mediolan). Ks. Edward od maja 2000 r. jest redaktorem naczelnym miesięcznika Bractwa „Zawsze Wierni”, od stycznia 2004 r. prowadzi rubrykę „List z Bajerza”.

We wrześniowym „Słowie duszpasterza” (Biuletyn informacyjny Nr 10) ks. Karol oznajmił: „Od początku września każda nasza placówka duszpasterska w Polsce (kościół albo kaplica) ma wyznaczonego na cały rok swojego odpowiedzialnego za nią duszpasterza. Oznacza to, że we wszystkich sprawach dotyczących porządku i funkcjonowania tej placówki należy się zwracać się do odpowiedzialnego za nią duszpasterza… Przez najbliższe dwanaście miesięcy (tj. od początku września 2008 r. do końca sierpnia 2009 r.) ja będę miał zaszczyt sprawować, pośród innych obowiązków, także posługę duszpasterza odpowiedzialnego za nasz kościół w Gdyni… Podczas mojej ewentualnej nieobecności będzie zazwyczaj przyjeżdżał do Gdyni Ks. Edward Wesołek. W zakres jego obowiązków będzie wchodziło: odprawianie Mszy Świętej, sprawowanie sakramentów, czasem głoszenie wykładów oraz prowadzenie takich spraw wewnętrznych jak kierownictwo i poradnictwo duchowe dla osób które o to poproszą. Aby ułatwić Wam kontakt z kapłanem, wprowadzam od początku września regularne kapłańskie dyżury. Kapłan będzie do Waszej dyspozycji w każdą sobotę po wieczornej Mszy Świętej (z wyjątkiem pierwszych sobót miesiąca) od 19.00 – 20.00 oraz w każdą niedzielę od 8.00 – 9.00 rano… W każdą niedzielę, gdy ja będę wśród Was, natychmiast po Mszy Świętej odbędzie się katecheza dla dorosłych”.

29 września dwaj bracia zakonni Bractwa składają swoje pierwsze śluby: br. Wojciech w Zaitzkofen (Bawaria) i br. Maria Maksymilian w Flavigny (Francja).

25 października ks. Edward odprawił egzekwie z okazji pogrzebu jednej z najgorliwszych wiernych kościoła gdyńskiego.

25-27 października wierni Tradycji z całej Polski uczestniczyli w międzynarodowej pielgrzymce Bractwa do Lourdes.

31.10–3.11.2008 r. w Gdyni ks. Karol głosił kolejne rekolekcje maryjne, tym czasem na temat „Objawienia N. M. Panny w Lourdes, La Salette i Fatimie”.

11 listopada została opublikowana informacja Polskiej Agencji Prasowej o zdjęciu obrazu Jana Pawła II z ołtarza w Gdyni Dąbrowej. Wierni z kościoła Bractwa stojącego w tej dzielnice nie byli związani z tą historią.

Na początku grudnia 2008 r. w Polsce odbyła się wizyta kanoniczna pierwszego asystenta i zastępcy Przełożonego Generalnego Bractwa, ks. Niklausa Pflugera. 5 grudnia ks. N. Pfluger odwiedził kościół w Gdyni i wygłosił wykład dla wiernych.

19-21 grudnia ks. Anzelm Ettelt prowadził rekolekcje adwentowe „O cnotach” (ciąg dalszy).


Działalność Bractwa w Polsce północnej w 2008 r.


W Kronice 2007 roku pisaliśmy o początku apostolatu Bractwa na Zachodniopomorskim. Była to pierwsza Msza św. i wykład ks. Karola Stehlina w Połczynie Zdroju 29.07.2007 r. i pierwszy wykład w Gorzowie Wielkopolskim 5.11.2007 r.

Już w 2007 roku wierni z Połczyna stworzyli stronę internetową „Semper Fidelis” (http://piusxpolczynzdroj.site50.net).

2 marca 2008 r. w Połczynie Zdroju, w Centrum Kultury (ul. Wojska Polskiego 54) odbyła się druga Msza św. ks. Karola i został wygłoszony wykład „Powrót do tradycyjnej (łacińskiej) Mszy świętej”. Jeden z inicjatorów tego apostolatu wstąpił do przedseminarium Bractwa w Warszawie, a ks. Raivo Kokis (pracujący w przeoracie warszawskim od sierpnia 2005 r.) w Połczynie Zdroju kilka razy odprawił Mszę św.

21 kwietnia wizyta ks. Karola została opisana w gazecie powiatowej „Wieści świdwińskie”.

7 lipca 2007 r. papież Benedykt XVI ogłosił motu proprio „Summorum Pontificum”, zezwalający na odprawianie tradycyjnej Mszy św. Msza św. w tzw. „nadzwyczajnej formie” zaczęła się po woli rozpowszechnić też w Polsce. Dużo wiernych przez takie Mszy trafili do kaplic Bractwa, ale w niektórych miejscach spowodowało to niepotrzebną „konkurencję”.

Już 16.09.2007 została wprowadzona tradycyjna Msza św. w Toruniu, w kościele pw. św. Jakuba Apostoła. Od grudnia 2007 r. grupa wiernych w Koszalinie również zaczęła walkę o Mszę św. w rycie tradycyjnym. Tylko dzięki presji medialnej w „Głosie Koszalińskim” i groźbom złożenia skargi w Watykanie udało się uzyskać pozwolenie: 1 czerwca 2008 r. w kościele pw. św. Józefa, Oblubieńca NMP w Koszalinie została odprawiona pierwsza Msza św. w „nadzwyczajnej formie”. Msza św. odprawiana tylko raz w miesiącu, więc wierni uczęszczali też na Msze Bractwa w Połczynie Zdroju. Później ks. R. Kokis zaczął regularnie raz w miesiącu zamiast Połczyna odwiedzać Koszalin, niestety, nieudało się znaleźć stałego pomieszczenia dla kaplicy.

(Później w Polsce północnej grupom wiernych udało się uzyskać odprawianie regularnej Mszy św. również w Gdańsku Brzeźnie (od 20.09.2009), w Bydgoszczy, Bytowie, Gorzowie Wielkopolskim, Klebarku Wielkim koło Olsztyna (od 23.05.2010).)

3 marca 2008 r. ks. Karol odprawił pierwszą Mszę św. w Gorzowie Wielkopolskim, w hotelu „Gorzów”, ul. Walczaka 20. Został wygłoszony wykład „Powrót do tradycyjnej (łacińskiej) Mszy świętej”.

6 marca został zorganizowany wykład ks. Karola w Uniwersytecie im. M. Kopernika w Toruniu.

26 maja w gazecie powiatowej „Wieści świdwińskie” ukazał się następny artykuł na temat Mszy św. tradycyjnej.

15 czerwca po raz kolejny do Połczyna przybył ksiądz Karol Stehlin, by odprawić Mszę Wszechczasów. Po Mszy św., która odbyła się w Centrum Kultury, ksiądz wygłosił wykład na temat „Msza Trydencka? Po łacinie? Dlaczego?”. 25 czerwca spotkanie zostało znowu opisane w „Wieściach świdwińskich”.

Następnego dnia, 16 czerwca ks. Karol odprawił drugą Mszę św. w Gorzowie Wielkopolskim, w hotelu „Gorzów”, oraz wygłosił wykład „Kryzys w Kościele w świetle objawień Matki Bożej w Fatimie”.

Najbardziej aktywnymi okazali się wierni ze Szczecina. W październiku została stworzona strona internetowa http://szczecin.piusx.org.pl.

15 października 2008 r. była odprawiona pierwsza Msza św. Wszechczasów w Szczecinie. Ks. Karol w Zamku Książąt Pomorskich, ul. Korsarzy 34, odprawił Mszę św. i wygłosił konferencję „Kryzys w Kościele – środki zaradcze”. Impreza 4 listopada została opisana na stronie szczecin.piusx.org.pl, w artykule „Refleksje po Mszy Świętej Wszechczasów”.

19-21 grudnia ks. Karol w kaplicy toruńskiej wygłosił rekolekcje adwentowe na temat „O roli sakramentów świętych w naszym życiu”.

21 grudnia w Szczecinie odbyła się druga Msza św., tym czasem w Sale Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego (ZSRG), ul. Kolumba 86. Temat wykładu ks. Karola: „Tradycyjna Msza Święta – najdroższy skarb”. Do tej imprezy został wydrukowany i rozpowszechniony piękny plakat-zaproszenie. Relacja z Mszy św. opublikowana w portale www.prawica.net.Rok 2009 w Gdyni


18 stycznia JE biskup Bernard Tissier de Mallerais w kościele warszawskim udziela sakramentu Bierzmowania. Została bierzmowana jedna wierna z Gdyni.

21 stycznia 2009 r. dekretem Kongregacji Biskupów zostały wycofane niesprawiedliwe ekskomuniki czterech biskupów Bractwa konsekrowanych przez JE abpa M. Lefebvre‘a w 1988 r. Ten akt Stolicy apostolskiej był przez długi czas komentowany w mediach całego świata i Polski. 26 stycznia ukazała się krótka relacja na ten temat w „Dzienniku Bałtyckim”: „Lefebryści są już legalni”.

28 stycznia w kościele gdyńskim odbył się pierwszy pogrzeb: na cmentarzu w Sopocie został pochowany wierny Jan Narloch.

17 lutego „Rzeczpospolita” opublikowała artykuł Sławomira Cenckiewicza „Nadchodzi prawdziwa wiosna Kościoła” o stosunkach Bractwa z Rzymem.

27.02-1.03 ks. Jan Jenkins wygłosił w Gdyni rekolekcje wielkopostne na temat „Nasze nadprzyrodzone przeznaczenie”.

14 lutego kościół w Gdyni po raz pierwszy odwiedza ks. Edmund Naujokaitis. Od 21 stycznia br. rezyduje on w przeoracie warszawskim.

14 marca ks. Raivo Kokis prowadzi pierwszą pielgrzymkę wiernych z Gdyni do Kalwarii Wejherowskiej. Od tego czasu tradycją wielkopostną dla wiernych z Gdyni stało się odprawianie Drogi Krzyżowej w Wejherowie.

19 kwietnia ks. Karol Stehlin w kościele gdyńskim ogłasza decyzję Przełożonego generalnego Bractwa otworzyć w Gdyni nowy przeorat – już drugi w Polsce. W majowym „Biuletynu informacyjnym” ks. Karol pisze: „W dniu 22 sierpnia 2009 roku, to jest w uroczystość patronalną naszego kościoła, planowane jest otwarcie przeoratu w Gdyni” i objaśnia funkcję i duchową ważność przeoratu.

W specjalnym Liście do wiernych (25.04.2009) ksiądz Karol pisze: „W dniu 22 VIII 2009 r. odbędzie się uroczyste otwarcie nowego przeoratu pw. Niepokalanego Serca N.M.P. w Gdyni. Obowiązki przeora obejmie ks. Edmundas Naujokaitis, któremu będą w pracach duszpasterskich towarzyszyli: drugi kapłan i jeden brat zakonny. Wszyscy trzej będą na stałe mieszkać w nowym przeoracie”.

W maju ustalono, że współpracownikami ks. Edmunda będą:

- ks. Edward Wesołek. Będzie nadal rezydował w domu rekolekcyjnym w Bajerzu i opiekował się kaplicą w Toruniu.

- ks. Raivo Kokis. Zmieni miejsce zamieszkania z przeoratu warszawskiego do Gdyni i będzie odpowiedzialny za nową kaplicę w Szczecinie. Też będzie opiekował się grupami wiernych w Koszalinie i Gorzowie Wielkopolskim oraz będzie nadal jeździł do Rygi i Tallina.

- br. Wojciech. Będzie mieszkał w Gdyni i będzie odpowiedzialny za zakrystię oraz za rozbudowanie przeoratu i kościoła.

Krótko o mieszkańcach przeoratu (o ks. Edwardzie Wesołku już pisaliśmy w Kronice 1994–2007 r.):

Ks. Edmundas Naujokaitis (ur. 1974) jest Litwinem, pochodzi z Kowna. Przez 3 lata studiował architekturę w Wilnie. W 2002 r. kończył seminarium Bractwa w Zaitzkofen i został wyświęcony na księdza. W okresach 07-09.2002 i 08.2003-01.2009 pracował w przeoracie w Kownie, był redaktorem czasopisma Bractwa „Pulkim ant kelių” i prowadził wydawnictwo „Už Tradiciją”. Regularnie jeździ do seminarium greckokatolickiego Bractwa św. Jozafata we Lwowie, gdzie wykłada teologię dogmatyczną i moralną. Pomagał ks. Bösigerowi w kaplicach Bractwa w Mińsku, w Moskwie i w Sankt Petersburgu. 09.2002-08.2003 i 01-08.2009 był pomocnikiem ks. K. Stehlina w przeoracie warszawskim, nauczył się języka polskiego, był odpowiedzialny za kaplice w Rzeszowie i Tuchowie. Od maju pomaga ks. Karolowi w prowadzeniu rekolekcji ignacjańskich.

Ks. Raivo Koķis (ur. 1976), Łotysz z Preiļi. Pracował jako organista w parafiach południowej (katolickiej) Łotwy. 1994–1999 studiował w seminarium w Rydze. Przeszedł do seminarium Bractwa w Zaitzkofen. Jako diakon pracował w gimnazjum Bractwa w Diestedde (Niemcy). Po wyświęceniu na kapłana w 2004 r. został współpracownikiem w przeoracie w Monachium. Od sierpnia 2005 r. pracuje w przeoracie warszawskim, był odpowiedzialny za kaplice w Chorzowie, Wrocławiu, Rzeszowie, Tuchowie, Krakowie.

Br. Wojciech (Jakubowski) (ur. 1973) z Jasionki koło Rzeszowa. Nauczył się zawodu murarza i technika budowlanego, pracował w Polsce i w Anglii, pomagał w renowacji pałacu w Bajerzu. W 2006 roku wstąpił do postulatu w Zaitzkofen. Po obłóczynach we wrześniu 2007 r. rozpoczął nowicjat i 29.09.2008 złożył pierwszą profesję jako brat Bractwa.

8-10 maja ks. Karol w Gdyni poprowadził rekolekcje maryjne na temat „Niepokalana, nasza nadzieja w kryzysie Kościoła”.

17 czerwca www.rodzinakatolicka.pl publikuje artykuł P. Błaszkowskiego „Perspektywy pełnej łączności Bractwa Św. Piusa X ze Stolicą Apostolską”. To wykład wygłoszony przez autora na II Spotkaniu Pokolenia Summorum Pontificum w Zakroczymiu 12.06.2009.

25 lipca – pożegnanie z ks. Anzelmem Etteltem w Gdyni. Ksiądz Anzelm, przez wiele lat odpowiedzialny za kaplicę w Sopocie, został przeniesiony do Madrytu. Specjalnie na tą okazję przygotowano prezentacje slajdów, będącą historią pracy ks. Anzelma w Polsce, a szczególnie w Trójmieście. Zdjęcia pożegnalne i płytkę ze slajdami wysłano później do Hiszpanii.

1 sierpnia w Gdyni neoprezbiter ks. Łukasz Szydłowski (wyświęcony w Zaitzkofen 27.06) odprawił swą Mszę św. poprymicyjną i udzielił wiernym prymicyjnego błogosławieństwa.

22 sierpnia 2009 r., w święto Niepokalanego Serca NMP ks. Karol Stehlin, przełożony Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X w Polsce i Europie środkowo-wschodniej, dokonał uroczystego otwarcia przeoratu w Gdyni. Z tej okazji w kościele gdyńskim została odprawiona uroczysta Msza św. z diakonem (ks. Edmund) i subdiakonem (ks. Edward). Ks. Raivo grał na organach. W uroczystości brali udział 45 wiernych. W następną niedzielę we Mszy św. uczestniczyło ponad 70 wiernych, w dniach powszednich w kościele można zliczyć od 5 do 20 wiernych.

29 sierpnia ks. Edmund przeprowadził się do Gdyni. Ks. Raivo zamieszkał tu w końcu września, br. Wojciech w październiku. Jeszcze w sierpniu został zakupiony samochód Peugeot Partner, we wrześniu zakończona instalacja oświetlenia i wodociągów, pokoje wyposażone w brakujące meble.

Do tej pory cała opieka nad budynkiem przeoratu i kościoła była w rękach wiernych. Wierni ofiarowali swój czas i środki do zakupienia mebli, do obsadzenia ogródku koło kościoła przepięknymi kwiatami i krzewkami, do sprzątania wszystkich pomieszczeń, do zakupywania kwiatów na ołtarzu, do gotowania posiłków kapłanom. Bez takiej stałej pomocy i ofiarności wiernych nie było by możliwe i dalsze funkcjonowanie przeoratu.

We wrześniu wprowadzono stały porządek dnia w przeoracie, przeprowadzono ćwiczenia dla ministrantów, przygotowane opisy najważniejszych funkcji liturgicznych, zacięto co druga niedziela głosić katechezę dla dorosłych i dla dzieci. W naukach katechezy, prowadzonych przez kapłana i dwóch wiernych, brali udział 11 dzieci, 3 z nich przygotowano do Bierzmowania. W połowie września zaczęła działać strona internetowa http://gdynia.piusx.org.pl, nowy design został dodany 23.10. Strona działa i jest ciągle odnawiana dzięki pomocy biegłych w informatyce wiernych ze Szczecina i z Gdyni.

9 września wierni z Trójmiasta dostali email od „ex-wiernego” brata dominikanina Jacka z Avrille z wiadomością o przyjęcie przez niego tonsury klerykalnej.

23 września wyszedł „Biuletyn informacyjny” Nr 23, już w odnowionej redakcji. Tego samego dnia ks. Karol prowadzi pierwszy dzień skupienia dla mieszkańców przeoratu, co stanie się stałą tradycją.

2-4 października ks. Karol w Gdyni prowadzi rekolekcje maryjne na temat „Niepokalana – wzorem cnót”.

13 października – druga rocznica konsekracji kościoła w Gdyni. Drugi dzień skupienia, ks. Karol wykonywa uroczyste poświęcenie budynku przeoratu. Ks. Edmund przedstawia projekty rozbudowania kościoła: pomysły zbudować nadstawę ołtarza, grotę Matki Boskiej z Lourdes w podwórku kościoła oraz wieżę-dzwonnicę koło kościoła.

15 listopada trzej wierni z Trójmiasta w kościele warszawskim z rąk JE bpa Alfonso de Galarreta otrzymali sakrament Bierzmowania.

W listopadzie przeorat w Gdyni odwiedzili seminarzyści z Bractwa św. Jozafata we Lwowie: Witalij Kupeckij i Pawlo Konarskij. W dniach 12-16 listopada ks. Edmund poprowadzi dla nich rekolekcje.

17 listopada do Gdyni przyjechał JE bp Alfonso de Galarreta. W czasie Mszy św. śpiewanej on udzielił seminarzystom ukraińskim święceń subdiakonatu, a w następnym dniu święceń diakonatu. Na tą uroczystość do Gdyni przyjechali 6 kapłanów Bractwa św. Jozafata z o. Wasylem Kowpakiem na czele, 8 sióstr bazylianek i kilkanaście wiernych. Wieczorem kapłani celebrowali w kościele Liturgię św. według obrządku bizantyjskiego. Ks. biskup czytał duchownym z Ukrainy wykład o rozmowach naszego Bractwa z Rzymem.

19-20 grudnia ks. Edmund w Gdyni poprowadził rekolekcje adwentowe na temat: „Sąd Boży w wieczności i przygotowanie do niego przez sąd spowiedzi świętej”.

23 grudnia została wydrukowana książeczka „Kronika powrotu Tradycji katolickiej do Trójmiasta i Polski północnej (1994–2007)” nakładem 100 egz. To mały hołd pamięci i wdzięczności wszystkim kapłanom i wiernym Bractwa, którzy przyczynili się do powstania naszego przeoratu.

27 grudnia w sali wykładowej przeoratu dzieci wystąpili w tradycyjnych jasełkach Bożego Narodzenia. Wszyscy zebrani śpiewali kolędy nie tylko w języku polskim, ale i po łacinie, po kaszubsku i nawet po litewsku.

W grudniu Szczecin i Gdynię odwiedzili grupa polskich seminarzystów oraz brat postulant z Zaitzkofen. Wspólnie z mieszkańcami gdyńskiego przeoratu odwiedzili Żukowo i Kartuzy. W Żukowie seminarzyści pomagali miejscowym kapłanom ratować cenne ornaty z muzeum parafialnego, który został zalany wodą.

29.12.2009–3.01.2010 w przeoracie gdyńskim odbył się obóz zimowy dla dziewcząt. W programie obozu były wspólne modlitwy, wykłady prowadzone przez ks. Karola, zajęcia plastyczne, zwiedzanie Starego Miasta w Gdańsku, wyjazd nad morze itp. W obozie brali udział aż 25 dziewcząt z całej Polski.


Rok 2009 w kaplicach Polski północnej


15 lutego 2009 r. w Szczecinie, w sali Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego (ZSRG), ks. Stehlin po raz kolejny odprawił Mszę św. i wygłosił wykład na temat „Ekumenizm grzechem przeciw miłości”. 22 lutego Polskie Radio Szczecin wyemitowała wywiad z ks. Karolem, na stronie internetowej Radia ukazał się artykuł „Przełożony polskich lefebrystów w Szczecinie”. Refleksje o wykładzie opublikowano również w portalu www.konserwatyzm.pl.

Tego samego 15 lutego w Gorzowie Wielkopolskim, w sali Grodzkiego Domu Kultury, ul. Wał Okrężny 36/37, miała miejsce Msza św. ks. Karola i wykład „Msza Święta – najdroższy skarb”.

27-29 marca ks. Jan Jenkins w Toruniu wygłosił rekolekcje wielkopostne na temat „Nasze nadprzyrodzone przeznaczenie”.

29 marca – kolejna wizyta ks. Karola w Szczecinie (Msza św. i wykład „Kryzys w Kościele w świetle objawień Matki Bożej w Fatimie”) oraz w Gorzowie Wielkopolskim (wykład na temat „Liberalizm – największy wróg Kościoła”).

26 kwietnia, po kolejnej Mszy św. w Szczecinie, ks. Stehlin wygłosił wykład „Arcybiskup Lefebvre”.

W drugiej połowie 2009 r. mała grupa sedewakantystów (wiernych, którzy na początku popierali działalność Bractwa, ale potem zaczęli negować prawowitość ostatnich papieży) spróbowała spopularyzować swoje idee na Zachodniopomorskim. 18 czerwca w Szczecinie pojawił się ks. R. Trytek, który wygłosił wykład na temat „Katolicki Tradycjonalizm bez kompromisu”. 11 listopada odbyła się Msza ks. Trytka w Koszalinie. W listopadzie ukazał się pierwszy (i ostatni) numer „Atanazium” – biuletynu wydawanego przez „Środowisko Wiernych Tradycji Katolickiej na Pomorzu Zachodnim”. Na szczęście, sedewakantyzm w tych terenach nie znalazł poparcia.

W maju 2009 r. w Szczecinie po raz pierwszy udzielono I Komunii św.

31 maja ks. Jan Jenkins w Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim odprawiał Mszę św. i wygłosił wykład „O wychowaniu katolickim”.


2 sierpnia ks. Łukasz Szydłowski odprawił Mszę św. poprymicyjną w kaplice Bractwa w Toruniu.

12 września ks. Edward Wesołek na zaproszenie władz gminy poświęcił tablicę pamiątkową, wybudowaną z okazji 600-lecia istnienia wsi Bajerze. Relacja o tej imprezie ukazała się w stronie internetowej urzędu gminy Kijewo Królewskie.

20 września 2009 r. została stworzona baza dla stałego apostolatu Bractwa na Pomorzu Zachodnim: ks. Karol Stehlin uroczyście poświęcił tymczasową kaplicę pw. św. Wojciecha, mieszczącą się przy ul. Monte Cassino 30 (w pobliżu budynku Telewizji Polskiej). To sala w budynku, w którym przed II wojną światową mieścił się konsulat Rzeczpospolitej Polskiej. Po Mszy św. ks. Karol wygłosił wykład.

4 października do Szczecina po raz pierwszy przyjechał ks. Raivo Kokis z Gdyni, który został stałym duszpasterzem kaplicy. Wierni z własnej inicjatywy zakupili najpotrzebniejszy sprzęt dla zakrystii, z jednej parafii dostali konfesjonał, zbudowano ołtarz, zorganizowano śpiew podczas nabożeństw oraz szkolenie ministrantów. Zostało wynajęte mieszkanie dla przenocowania kapłana. W Rydze z inicjatywy ks. Raivo w następnym roku będzie zaczęto malowanie obrazów nadstawy ołtarzowej dla kaplicy.

W listopadzie rozpoczęte regularne coniedzielne celebracje w nowej kaplice. 8 listopada kaplicę po raz pierwszy odwiedził ks. Edmund. Od tej pory we Mszy św. niedzielnej regularnie uczęszcza 30-40 wiernych. Kazania i wykłady są publikowane na szczecińskiej stronie internetowej.

18 listopada JE bp Alfonso de Galarreta konsekrował nowy ołtarz w kaplice pw. Chrystusa Króla w Bajerzu.

30 grudnia ks. R. Kokis, odwiedzając wiernych w okolicach Koszalina, ochrzcił dziecko.


Rok 2010 w przeoracie gdyńskim


19 stycznia ks. Raivo Kokis zaczął prowadzenie ćwiczeń śpiewu chorału gregoriańskiego dla wiernych w kościele gdyńskim. Od tego czasu spotkania koła śpiewu odbywają się dwa razy w miesiącu, w których biorą udział ok. 10 osób. Uczestnicy koła swym śpiewem upiększają wielu uroczystości. Pod nieobecność ks. Raivo muzykalna część liturgii w Gdyni jest prowadzona przez organistę.

30 stycznia w kościele Gdyńskim miał miejsce chrzest dziecka. Została przygotowana książeczka z obrządkiem Chrztu św.

8 lutego na zaproszenie jednego z wiernych nasz kościół odwiedził znany meblarz Zbigniew Żurawski („Meble Gdańskie”). On zgodził się wybudować nadstawę ołtarzową. Już w marcu rozpoczęto projektowanie ołtarza i rzeźby „Tron Łaski”. Cała idea została inspirowana przez wizję siostry Łucji z Fatimy w klasztorze w Tuy w 1929 r.

10 lutego architekt Radosław Ziejka zgodził się wykonać projekt groty Matki Bożej Lourdskiej, dzwonnicy koło kościoła oraz schodów w zakrystii.

W okresie pomiędzy styczniem a marcem 2010 r., w czasie kolęd, kapłani przeoratu odwiedzili 18 domów wiernych w Trójmieście i okolicach.

21 stycznia po Mszy św. dla wiernych po raz pierwszy został pokazany film (na temat spotkań ekumenicznych).

12-14 marca ks. Karol w Gdyni poprowadzi rekolekcje wielkopostne na temat „Stworzyciel i stworzenie”. Jedna z uczestnicy zgodziła się finansować budowanie groty lourdskiej.

20 marca ks. Edmund poprowadził drugą pielgrzymkę do Kalwarii Wejherowskiej. W drodze krzyżowej brało udział ponad 30 osób.

W dniu 25 marca 2010 r., w święto Zwiastowania N.M.P. i w 19 rocznicę śmierci abpa Marcela Lefebvre’a, zakończyliśmy „Krucjatę Dwunastu Milionów Różańców”. Jej intencją był triumf Niepokalanego Serca N.M.P. nad wszystkimi wrogami Chrystusa Pana, religii katolickiej i chrześcijańskiego porządku społecznego. W Polsce odmówiono 99.057 różańców, w tym 14.620 w przeoracie gdyńskim.

3 kwietnia miał miejsce kolejny chrzest w kościele w Gdyni.

5-7 kwietnia przeorat gdyński wizytuje drugi asystent Przełożonego Generalnego Bractwa ks. Alain Nely. 5.04 wygłosił on wykład dla wiernych na temat rozmów Bractwa z Rzymem (ok. 30 słuchaczy). Ks. Nely odwiedził Gdańsk, a następnego dnia Pelplin, Bajerze i Toruń.

29 kwietnia została podpisana umowa z p. Zbigniewem Żurawskim co do projektowania i wykonania nadstawy ołtarza i „Tronu Łaski”. W czerwcowym „Słowie duszpasterza” („Biuletyn informacyjny” Nr 31) ks. Edmund ogłosił wiernym projekty rozbudowy i upiększenia kościoła w Gdyni.

7-9 maja ks. Jan Jenkins w Gdyni głosi rekolekcje maryjne na temat: „Najświętsza Maryja Panna a dzieło odkupienia”.

15 maja odbyła się pierwsza piesza pielgrzymka z przeoratu w Gdyni do Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Gdańsku - Matemblewie, prowadzona przez ks. Edmunda. Grupa z 16 pielgrzymów odwiedziła Źródło Maryi w Wielkim Kacku. Przez Trójmiejski Park Krajobrazowy dotarli do sanktuarium, gdzie odbyło się nabożeństwo przy kaplicy Matki Bożej Brzemiennej. Po powrocie do Gdyni ks. Edmund wygłosił wykład „Objawienie Najśw. Maryi Panny z Guadelupe”.

16 maja jedna dziewczyna została przyjęta do I Komunii św.

27 maja została zawarta umowa z architektem R. Ziejką. Architekt przedstawił pierwsze szkice groty lourdskiej, zostało ustalone jej miejsce. Uzgodniono też pozycję schodów w zakrystii. Rozpoczęto proces uzyskania pozwolenia na budowę dzwonnicy.

Na początku czerwca z pomocą swego brata br. Wojciech poprawił bruk za kościołem, zakończył zewnętrzne schody do zakrystii.

3 czerwca została po raz pierwszy poprowadzona uroczysta procesja Bożego Ciała. Zbudowano dodatkowy ołtarz koło ściany przeoratu i drugi ołtarz po drugiej stronie ulicy Wiczlińskiej, na terenie firmy „Polservice Development”. Wcześniej pytano o pozwolenie postawienia ołtarza koło domu jednego z sąsiadów przy ul. Wiczlińskiej. Niestety, sąsiad, były kościelny w parafii Niepokalanego Serca N.M.P. na Karwinach, zapytał o zdanie proboszcza. Proboszcz ks. Krzysztof Czaja zapytał u biskupa, który akurat odwiedzał parafię, a biskup osobiście zabronił, żeby nasz sąsiad udzielił takiego pozwolenia!

Podczas Mszy św. po procesji jedna dziewczyna przyjęła I Komunię św.

16-18 czerwca ks. Edmund pomaga nauczycielom gimnazjum i liceum w Józefowie prowadzić pielgrzymkę dla uczniów w Wilnie. W pielgrzymce brały udział dwie dziewczyny z kościoła w Gdyni. We wrześniu dyrektorem szkoły podstawowej Bractwa w Warszawie został jeden z wiernych z Gdańska.

31 lipca do 22 sierpnia wierni z męskiego koła MI w Gdyni organizują stoisko na Jarmarku Dominikańskim w Gdańsku, przy ul. Węglarskiej. Został wybudowany namiot, wywieszono szyldy reklamowe. Zaprojektowano i nakładem 5000 egz. wydrukowano ulotkę o Bractwie św. Piusa X. Sprzedano książki wydawnictwa „Te Deum” i innych wydawnictw katolickich oraz różnych sakramentaliów za ponad 5000 zł. Rozdano ok. 5700 ulotek o Bractwie i o szkołach Bractwa, ok. 200 egz. „Biuletynu informacyjnego”, ok. 200 egz. „Niepokalana zwycięży!”. Ks. Edmund i wierni prowadzili mnóstwo rozmów o kryzysie w Kościele i o działalności Bractwa. Po jarmarku kościół w Gdyni odwiedziło ok. 10 nowych wiernych.

4-15 sierpnia wierni z Trójmiasta brali udział w pielgrzymce Tradycji na trasie Warszawa-Częstochowa.

8 sierpnia w kościele gdyńskim po raz pierwszy odprawiono uroczyste nieszpory. Nieszpory ku czci Niepokalanego Serca N.M.P. prowadził ks. Edmund, śpiewało 11 wiernych – uczestników koła śpiewu gregoriańskiego.

5-9 września ks. Edmund prowadzi pielgrzymkę Tradycji do Wilna i Szydłowa. 19 pielgrzymów (w tym dwóch z przeoratu w Gdyni) odwiedzili Wigry, Wilno, Troki, Szawle, Cytowiany, Szydłowo, Kowno i Sejny. Swoje wrażenia pielgrzymi opisali w listopadowym numerze „Zawsze Wierni” oraz w specjalnej wkładce do grudniowego numeru ZW.

W połowie września został wykonany projekt groty lourdskiej. Zakończony gliniany model Ukrzyżowanego dla „Tronu Łaski”. 25 października zakończony konstrukcyjny projekt schodów w zakrystii. W październiku br. Wojciech wyposażył nową kaplicę w krypcie pod kościołem i zaczął montowanie mebli w nowej zakrystii pod kościołem.

5 października JE bp Tissier de Mallerais w kościele warszawskim udzielił sakramentu bierzmowania jednemu z wiernych z Gdyni.

15-17 października ks. Karol prowadzi w Gdyni rekolekcje maryjne „Wszystkich Łask Pośredniczka”.

21 listopada p. Tadeusz Kunda, autor książek „Strzeżcie się fałszywych proroków”, „Spór o Boże Imię”, „Bogarodzica zawsze Dziewica” w przeoracie gdyńskim wygłosił wykład na temat „Obrona czystości nauki Kościoła przed doktrynami sekt”. Prawie 40 wiernych słuchało bardzo ciekawego opowiadania o możliwościach skutecznej obrony wiary katolickiej w kontaktach ze świadkami Jehowy.

26-28 listopada ks. Łukasz Szydłowski poprowadzi w Gdyni rekolekcje adwentowe.

6 grudnia kościół w Gdyni został tymczasowo zamknięty, Msza św. była odprawiana w krypcie. Br. Wojciech z pomocnikami przygotowali prezbiterium kościoła do montażu nadstawy ołtarza. 20 grudnia p. Żurawski zaczął montowanie nadstawy, ale niestety pojawiły się trudności, które nie pozwoliły zakończyć pracy do świąt Bożego Narodzenia.

Pracę wznowiono 8 stycznia 2011 r. Do 11 stycznia postawiono nadstawę ołtarza i nad prezbiterium zawieszono „Tron Łaski”. Zamontowano część oświetlenia prezbiterium.

12 stycznia ks. Karol Stehlin poświęcił nadstawę ołtarza, Ukrzyżowanego i figurę Matki Boskiej Fatimskiej oraz odprawił uroczystą Mszę św. W swoim kazaniu przedstawił wiernym symbolikę rzeźb ołtarza i podziękował wykonawcom tego dzieła: p. Zbigniewowi Żurawskiemu (projekt, organizacja pracy, konstrukcja ołtarza, rzeźba ornamentów), p. Agnieszce Sikorskiej (prace pozłotnicze, polichromia) oraz p. Wiesławowi Zabawie (rzeźba „Tronu Łaski”).


Rok 2010 w kaplicach Polski północnej


9-10 stycznia 2010 r. ks. Karol w nowej kaplice w Szczecinie poprowadził dni skupienia na temat „Msza Święta – najdroższy skarb”.

26 stycznia ks. Karol w Toruniu, w Książnice Kopernikańskiej, wygłosił wykład „Ekumenizm grzechem przeciw miłości”.

15-20 lutego miały miejsce kolejne rekolekcje ignacjańskie w Bajerzu. Ks. Karol i ks. Edmund uczyli prowadzenia takich rekolekcji trzech kapłanów z Bractwa św. Jozafata we Lwowie.

19-21 lutego ks. Karol prowadzi rekolekcje wielkopostne w Toruniu na temat „Stworzyciel i stworzenie”.

19-21 marca w Szczecinie ks. Jan Jenkins głosił rekolekcje wielkopostne „O naśladowaniu św. Józefa”.

6 kwietnia wizytator ks. Alain Nely z ks. Edmundem odwiedzili dom rekolekcyjny w Bajerzu. Ks. Edward opowiadał o pracy przy renowacji pałacu. Wieczorem ks. Nely w kaplicy toruńskiej odprawił Mszę św. i wygłosił wykład o stosunkach Bractwa z Rzymem (ok. 20 słuchaczy).

24-25 kwietnia w Szczecinie ks. Karol wygłosił dni skupienia na temat „Msza św. – nasz najdroższy skarb” (kontynuacja). 25 kwietnia w Gorzowie Wielkopolskim, w sali Grodzkiego Domu Kultury, ul. Wał Okrężny 36/37 odprawił Mszę św. i wygłosił wykład „Kryzys w Kościele w świetle objawień Fatimskich”. Niestety, do końca roku nie udało się znaleźć pomieszczenia dla stałej kaplicy w Gorzowie. Od października też tymczasowo przerwano odprawianie regularnych Mszy św. w rejonie Koszalina.

5 czerwca ks. Łukasz Szydłowski po raz pierwszy w kaplice szczecińskiej udziela Chrztu św.

9-10 października w Szczecinie ks. Karol poprowadził kolejne rekolekcje Maryjne na temat „Wszystkich Łask Pośredniczka”.

3-5 grudnia w Szczecinie, a 17-19 grudnia w Toruniu ks. Ł. Szydłowski poprowadził rekolekcje adwentowe.


Za http://gdynia.piusx.org.pl

Toplista Tradycji Katolickiej
Powered By Blogger