środa, 29 maja 2019

Różańce publiczne AD 2019


BIAŁYSTOK, Rynek Kościuszki, 11 czerwca (wtorek), godz. 19:00

GDAŃSK, ul. Wały Jagiellońskie 1, przed budynkiem Rady Miasta, 13 czerwca (czwartek), godz. 17:00

GNIEZNO, pod pomnikiem Bożej Opatrzności, ul. Warszawska, 2 czerwca (niedziela), godz. 16:00

ŁOMŻA, Stary Rynek, 1 czerwca (sobota), godz. 17:00 (o odnowienie elit Polski, Europy i świata) 

POZNAŃ, wejście do Szpitala Klinicznego im. K. Marcinkowskiego, 15 czerwca (sobota), godz. 16:00 (pokutny za grzech aborcji) 

SANOK, Plac św. Michała pod pomnikiem św. Michała Archanioła, 15 czerwca (sobota), godz. 16:00

TARNÓW, Plac Katedralny przy Rynku, 12 czerwca (środa), godz. 15:00

WARSZAWA, Krakowskie Przedmieście 64, pod figurą Matki Bożej Passawskiej, przy kaplicy Res Sacra Miser, 7 czerwca (piątek), godz. 19:00 (WYJĄTKOWO: pokutny za publiczną promocję grzechu sodomskiego w przeddzień tzw. Parady Równości)

WARSZAWA, pod Szpitalem im. Orłowskiego, 9 czerwca (niedziela), godz. 19:00 (w podzięce Niepokalanej za łaskę zaprzestania zabijania dzieci poczętych w tym szpitalu oraz z prośbą o łaskę wytrwania w tej decyzji przez personel szpitala)

WARSZAWA, pod Szpitalem Bielańskim, 23 czerwca (niedziela), godz. 19:00 (pokutny za grzech aborcji)

WYSZKÓW, pod pomnikiem Chrystusa Króla, ul. Daszyńskiego, 2 czerwca (niedziela), godz. 19:15

źródło: pch24.pl

niedziela, 26 maja 2019

PIĄTA NIEDZIELA PO WIELKIEJNOCY

 


PIĄTA NIEDZIELA PO WIELKIEJNOCY

Liturgia w dalszym ciągu sławi Chrystusa zmartwychwstałego i zachęca nas. abyśmy w tym tygodniu, w którym przypadają Dni Krzyżowe, łączyli się jeszcze ściślej z modłami Kościoła. Uwolnieni od grzechu przez moc Krwi Chrystusowej (Int., All., Kom.), musimy teraz wprowadzać w życie prawo doskonałej wolności, zawarte w Jego Ewangelii (Ep.). Prosimy więc Boga, od którego wszelkie dobro pochodzi, (Kol.), abyśmy mocą zasług Chrystuso­wych otrzymali udział w Jego nowym życiu.

Dalszy ciąg Ewangelii według św. Jana, 16, 23-30
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach. Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach, ale całkiem otwarcie oznajmię wam o Ojcu. W owym dniu będziecie prosić w imię moje, i nie mówię, że Ja będę musiał prosić Ojca za wami. Albowiem Ojciec sam was miłuje, bo wyście Mnie umiłowali i uwierzyli, że wyszedłem od Boga. Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca. Rzekli uczniowie Jego: Patrz! Teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz żadnej przypowieści. Teraz wiemy, że wszystko wiesz i nie trzeba, aby Cię kto pytał. Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś.

Ofertorium Ps. 65, 8-9 i 20
Benedicite, gentes, Dóminum Deum nostrum, et obaudite vo­cem laudis ejus : qui pósuit animam meam ad vitam, et non dedit commoveri pedes meos: benedictus Dóminus, qui non amovit deprecatiónem meam et misericórdiam suam a me, alleluia.

Błogosławcie narody Pana Boga naszego, i sławcie gło­śno chwałę Jego : ożywił on duszę moją, a nie dał się za­chwiać nodze mojej : błogo­sławiony Bóg, który nie od­rzucił modlitwy mojej i mi­łosierdzia swego ode mnie, Alleluja.

msza.net
https://wrealu24.pl/piata-niedziela-po-wielkiejnocy/
Toplista Tradycji Katolickiej
Powered By Blogger