poniedziałek, 15 czerwca 2009

ZAKROCZYM

Podsumowanie - Zakroczym 2009

W dniach 12-14 czerwca 2009 z Zakroczymiu odbyło się II Spotkania Pokolenia Summorum Pontificum.

Po pierwsze, środowisko wiernych Tradycji Katolickiej nie da się pokonać. Jego determinacja w przywracaniu Mszy Wszechczasów w kościołach diecezjalnych jest wielka. O ile wierni skupieni wokół kaplic i kościołów Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X mogą czuć się wyizolowani, to w pewnym sensie mogą też uważać się za szczęśliwców. Nie muszą być dyplomatami, dokonywać autocenzury, szarpać się w poszukiwaniu ornatów, paramentów, miejsca oraz kapłana chcącego odprawiać Trydentinę. A przed takimi wyzwaniami stoją Ci, którzy chcą, co jest zrozumiałe, pozostać w swoich parafiach. Pragną korzystać z owoców papieskiego motu prioprio Suummorum Pontificium. Mimo niechęci i irytacji biskupów miejsca i poniżającej żebraniny o ołtarze w kościołach. Ale kropla drąży kamień. I tymi kroplami są działania wśród księży diecezjalnych. Resztę zrobi Bóg Wszechmogący.

Piotr Błaszkowski
14 czerwiec AD 2009
Toplista Tradycji Katolickiej
Powered By Blogger