niedziela, 25 stycznia 2009

Wycofanie ekskomuniki

21 stycznia 2009 roku, w dzień jednej z największych świętych męczennic Kościoła Katolickiego, św. Agnieszki Rzymianki, Ojciec Święty Benedykt XVI zniósł ekskomunikę, którą nałożono uprzednio na konsekrowanych przez Arcybiskupa Lefebvre'a biskupów. Oto komunikat Przełożonego Generalnego Bractwa św. Piusa X, który widnieje na stronach Bractwa, m.in. na stronie polskiej (www.piusx.org.pl).


Komunikat prasowy Przełożonego Generalnego Bractwa Św. Piusa XEkskomuniki biskupów konsekrowanych przez JE abpa Marcelego Lefebvre'a 30 czerwca 1988 r., zadeklarowane przez Kongregację Biskupów 1 lipca tego samego roku - ekskomuniki, których ważność zawsze kwestionowaliśmy - zostały wycofane dekretem wydanym na polecenie papieża Benedykta XVI i ogłoszonym przez tę samą kongregację 21 stycznia 2009 r.


Wyrażamy naszą synowską wdzięczność Ojcu Świętemu za ten gest, z którego korzyść odniesie nie tylko samo Bractwo Św. Piusa X, ale i cały Kościół. Pragniemy coraz skuteczniej pomagać papieżowi w przezwyciężaniu bezprecedensowego kryzysu wstrząsającego katolickim światem, kryzysu, który Jan Paweł II określił jako stan "milczącej apostazji".


Wyrażając wdzięczność Ojcu Świętemu oraz tym wszystkim, którzy dopomogli mu w wykonaniu tego odważnego gestu, z zadowoleniem przyjmujemy również fakt, iż dekret z 21 stycznia br. mówi o konieczności "rozmów" ze Stolicą Apostolską - rozmów, które umożliwią Bractwu Św. Piusa X wyjaśnienie fundamentalnych kwestii doktrynalnych, które uważa ono za przyczynę obecnych problemów Kościoła.


Mamy niezłomną nadzieję, że w tej nowej atmosferze będziemy wkrótce świadkami uznania praw katolickiej Tradycji.

Menzingen, 24 stycznia 2009


+ Bernard Fellay
Dziękujmy Panu Bogu za to historyczne wydarzenie... i Niepokalanej, oraz wszystkim świętym Kościoła Katolickiego.
Toplista Tradycji Katolickiej
Powered By Blogger