sobota, 9 grudnia 2023

Dr Marta Moldovan-Cywińska Kilka słów o mężczyznach

#literature #męskość #kobiecość #cywińska #martacywinska #tu-kultura
#filozofia #mężczyzna #mężczyźni

piątek, 8 grudnia 2023

Ostro jak brzytwa, czyli rzecz o książkach: Święty Atanazy - obrońca wiary

8 XII Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny

...Kościół Wschodni ustalił tylko jeden typ ikonograficzny w X w. Obraz przedstawia spotkanie św. Joachima ze św. Anną przy Złotej Bramie w Jerozolimie. W tym bowiem momencie według tradycji wschodniej miał nastąpić moment poczęcia Maryi. Ikonografia zachodnia jest bogatsza i bardziej różnorodna. Do najdawniejszych typów Niepokalanej (XV w.) należy Niewiasta z Apokalipsy, "obleczona w słońce". Od czasów Lourdes powstał nowy typ. Ostatnio bardzo często spotyka się także Niepokalaną z Fatimy. Dokoła obrazu Niepokalanej często umieszczano symbole biblijne: zamknięty ogród, lilię, zwierciadło bez skazy, cedr, arkę Noego...
żródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/12-08a.php3

środa, 6 grudnia 2023

Przegląd tradycjonalistyczny #57 - Kamil Klimczak, Piotr Błaszkowski

Wolter niepoznany. Ukryte strony oświeceniowego humanizmu (1750-1800)

Panuje powszechne przekonanie, że francuskich filozofów osiemnastowiecznych popychała do działania wielka troska o bliźnich – zarówno współziomków, jak i braci-ludzi bez względu na ich narodowość. Ten stan ducha i umysłu, przysparzający im chwały, doskonale współgrał z ideałami tolerancji, równości i wolności, które z uporem umieli promować i uświetniać, co również wobec nich budzi podziw. Właśnie w takim świetle zazwyczaj ukazują ich podręczniki na wszystkich poziomach nauczania, tematy maturalne, retoryka socjo-polityczna i wszystko, co we Francji sprzyja kształtowaniu opinii społecznej.
Czy tak rzeczywiście było? Kiedy konsekwentnie zaczynamy badać ich twórczość, odsłania się przed nami nieco inny obraz. Pogarda czy nienawiść wyzierają z ich pism niezwykle często, są zatem wpisane w ich mentalność i w sposób decydujący ukierunkowują ich myślenie, jednak na ten aspekt zazwyczaj spuszcza się zasłonę milczenia. Jeśli chcemy lepiej poznać tych pisarzy, którzy często wydają się atrakcyjni, i uchwycić autentyczną esencję ich myśli filantropijnej, należy więc koniecznie zwrócić uwagę na te dwa kluczowe elementy składowe ich ekosystemu kulturowego: nienawiść i pogardę. (…)
Dodajmy, że niniejsze dzieło w żadnym razie nie aspiruje do ukazania pełnego portretu Woltera. Cechy powszechnie znane w przypadku tej postaci, które tworzą legion, w ogóle się tutaj nie pojawiają. Natomiast Czytelnik znajdzie to, co dotychczas jest niepoznane – a nie chodzi tutaj o rzecz bagatelną. Trudno powiedzieć, czy znawcy Woltera o tym nie wiedzą, czy też darują sobie rozpisywanie się na ten temat, ze względów najwyraźniej enigmatycznych. (Fragment z Wprowadzenia)
Xavier Martin (ur. 1945), profesor emeritus Uniwersytetu w Angers, historyk prawa i idei politycznych, autor kilkunastu książek poświęconych francuskiemu oświeceniu, z czego Wolter niepoznany oraz Rewolucja francuska a natura ludzka (w przygotowaniu) ukazują się po raz pierwszy w polskim przekładzie. źródło i kupno na: https://andegavenum.pl/produkt/wolter-niepoznany/ ; foto: Voltaire wyrzeźbiony przez Jeana-Antoine’a Houdona w 1778 roku. W zbiorach National Gallery of Art, wikipedia.

wtorek, 5 grudnia 2023

Wolter, Oświecenie i Kościół – Rewolucja Francuska cz. 2 | prof. Piotr Tylus

Prelekcja prof. dr. hab. Piotra Tylusa z cykli wykładów Instytutu Andegavenum poświęconych tożsamości Europy i jej umysłowemu dziedzictwu.
© Instytut Dziedzictwa Europejskiego Andegavenum 2022 andegavenum.pl

poniedziałek, 4 grudnia 2023

Błogosławiony Szymon. Chłopiec z Trydentu

W książce Błogosławiony Szymon – chłopiec z Trydentu poznajemy historie młodego chrześcijanina, który zginął męczeńską śmiercią za wiarę. Co znajdziemy w książce Błogosławiony Szymon – chłopiec z Trydentu? Książka Błogosławiony Szymon – chłopiec z Trydentu ukazuje przed czytelnikiem okrucieństwo żydowskich mordów rytualnych. Książka, którą właśnie przeczytaliście, podsumowuje dzieło ks. Diviny. Kiedy w 1935 roku anonimowy Civis sięgnął po pióro ku czci świętego Szymona, mógł mieć nadzieję, że w Kościele zapanował wreszcie pokój. Być może, ty również, cierpliwy Czytelniku podczas lektury będziesz miał wrażenie powrotu do czasów minionych i ujrzysz oczyma duszy na ulicach miasta Soboru tłum świeckich i duchownych, który podczas uroczystej procesji w 1955 roku oddawał cześć niebiańskiemu patrono- wi w pokoju uświadomiwszy nam, że społeczeństwo jest nadał głęboko chrześcijańskie.(…)
Dzięki swoje wyjątkowej znajomości tekstów żydowskich Toaff podkreślał, że “rytualne i oczyszczające znaczenia krwi w kulturze żydowskiej” istnie- je pomimo biblijnego zakazu; a także wyjaśniał, że relacja dotycząca rytu- ału, który doprowadził do śmierci Szymona, przedstawiona przez winnych podczas składania zeznań, doskonale pasuje do przerażającego rytualne- go zniekształcenia Wieczerzy Paschalnej i że użyte przez nich żydowskie słowa miały znaczenie, które umknęło sędziom i notariuszom-biskupom, ale które nie umknęły tym, którzy, jak Toaff, mają pełną świadomość znaczenia wyrażeń żydowskich. W skrócie: to niemożliwe, by sędziowie przypisali oskarżonym wypowiadanie pojęć rytualnych, których znacze- nia sami do końca nie rozumieli. Można powiedzieć, że Pasque di sangue Ariela Toaffa to ostateczne dowód, z historiograficznego punktu widze- nia podczas debaty dotyczącej zabójstwa małego Szymona w Trydencie w 1475 roku. Wydawnictwo 3DOM za: https://www.tu-kultura.pl/atelier-wychowania/edukacja-wychowanie/blogoslawiony-szymon-chlopiec-z-trydentu/

niedziela, 3 grudnia 2023

Symbilika wieńca adwentowego

foto fb: Marek Kasperski
Toplista Tradycji Katolickiej
Powered By Blogger