sobota, 18 stycznia 2020

Jasełka – 11.01.2020 (zdjęcia + video) - Gdynia/FSSPX
Jak co roku, w pierwszych dniach stycznia odbyło się przedstawienie Jasełek. Z tego powodu 11 stycznia Msza odprawiona została o 9.30. Była to Msza św. śpiewana ku czci Matki Bożej w sobotę. Teksty Mszy św. były dobrym przypomnieniem wydarzeń Bożego Narodzenia. W lekcji zawarte były słowa listu św. Pawła do Tytusa, które ukazują błogosławieństwo jakie przyniósł Jezus Chrystus: „Najmilszy: Okazała się dobroć i łaskawość Boga, Zbawiciela naszego: zbawił On nas nie dla uczynków sprawiedliwych, których dokonaliśmy, ale z miłosierdzia Swego przez obmycie odrodzenia i odnowienia w Duchu Świętym. Zesłał Go nam obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy łaską Jego usprawiedliwieni, stali się według nadziei dziedzicami żywota wiecznego: w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.”

Ewangelia z kolei przeniosła nas do Betlejem, ukazując nam ich gotowość by pójść do Jezusa: „Mówili pasterze jeden do drugiego: «Pójdźmy aż do Betlejem i zobaczmy to, co się stało, o czym oznajmił nam Pan». I spiesząc się przybyli, i znaleźli Maryję i Józefa oraz Dzieciątko złożone w żłobie. A ujrzawszy, zrozumieli słowa, które im oznajmione były o tym Dzieciątku.”
Po Mszy św. gdy aktorzy przygotowali się do przedstawienia ks. Krzysztof wygłosił comiesięczną konferencję duchową, w której mowa była o konieczności i korzyściach, wynikających z samozaparcia. 

Ks. Przeor przez przykłady postępowania Jezusa w względem dusz, zawartych w Ewangeliach, wykazał, że to sposób postępowania Boga względem dusz. To doświadczenie są szansą na duchowy postęp, zgodnie z nauką Jezusa: „Jeśli ziarno nie obumrze zostanie samo, a jeśli obumrze wyda owoce.”
Po konferencji duchowej wierni udali się do sali wykładowej na przedstawienie scen z Bożego Narodzenia. Najmłodszy z aktorów miał 5 miesięcy! Po udanym przedstawieniu i po śpiewie na bis, wierni przeszli do kosztowania różnych smakołyków. Podczas korzystania z przysmaków niespodziewanie zjawili się kaszubscy kolędnicy. Grupa kolędników składała się z następujących postaci: Szandara (Policjant) pilnuje porządku. Bòcón (Bocian) szuka domu, podrzuca dzieci. Kòza (Koza) szuka jedzenia. Smierc (Śmierć) straszy. Púrtk (Diabeł) psoci. Kòminiôrz (Kominiarz) brudzi wszystkich, na szczęście. Gwiôzdka (Gwiazdor) jest zmęczony wędrówką i sprawdza czy dzieci umieją się przeżegnać.

Następnie odbył się wspólny śpiew kolęd, również mniej znanych. 


całość na: https://gdynia.fsspx.pl/2020/01/15/jaselka-11-01-2020-zdjecia-video/


Toplista Tradycji Katolickiej
Powered By Blogger