sobota, 3 października 2015

„Panie daj nam rodziny katolickie” dodatkowa inwokacja na październik - przed Synodem o rodzinie

W związku z nadchodzącym Synodem o rodzinie …, biskup Fellay zapragnął, abyśmy się jeszcze bardziej zmobilizowali do modlitwy i niejako, wyrywali Niebu te łaski, które chronią Kościół i Jego wiernych w niebezpieczeństwie. Przełożony Generalny, prosi, aby była odmawiana dodatkowo jeszcze jedna inwokacja, w okresie październikowym, po modlitwach o powołania kapłańskie i zakonne o następującej treści: „Panie daj nam rodziny katolickie”. Niech różaniec zatem roznieca w nas wszystkich gorliwość modlitwy, a rodziny, niech tłumnie przychodzą odmawiać różaniec u stóp Najświętszego Sakramentu. Ze względu na to, że pokuta ma szczególną moc wypraszania tego, o co prosimy, Przełożony Generalny zobowiązuje wszystkich członków FSSPX do postu dnia 5 października, to znaczy w dniu rozpoczęcia prac tegoż sławetnego synodu.

z wiadomości parafialnych Gdynia-Bajerze, FSSPX

czwartek, 1 października 2015

Sens chrześcijanskiej monarchii wyryta na kielichu mszalanym.


 + VNCTIO TAM REGVM QVAM VIRTVS MISTICA VATVM OMNIBVS INDVTIS XP(ISTV)M SVNT SIGNA SALVTIS

(Namaszczenie królów, zarówno jak mistyczna cnota proroków, są znakami zbawienia dla wszystkich przyobleczonych w Chrystusa)
Sentencja na kielichu z Trzemeszna (ok. 1180) ozdobionego scenami z ksiąg Samuela i Królewskich.


za: https://www.facebook.com/jacek.bartyzel.7?fref=ts

wtorek, 29 września 2015

ŚWIĘTY FRANCISZEK Z ASYŻU - OSTRZEŻENIE PRZED WIELKIM UCISKIEM.

.
danutadubiel     15/12/2014 12:35
Św. Franciszek z Asyżu
 krótko przed tym jak 
umarł w 1226 roku 
zwołał braci 
ze swojego zakonu
 i ostrzegł ich przed
 wielkim uciskiem,
 któremu Kościół
 zostanie w przyszłości
 poddany.

W proroctwie Franciszek mówił o kimś, kto będzie nie

 — „prawdziwym pasterzem, ale niszczycielem”,
 kto „będzie się starał w przebiegły sposób doprowadzić wielu
 do błędu i śmierci”.

Jak wyraźnie wynika z treści proroctwa, nakreśla ono 

sytuację Kościoła czasów przed powtórnym przyjściem
 Chrystusa Pana.
Wielu ludzi chciałoby może sprzeciwiać się tego typu, 

jakby chcieli to określić, wymysłom – faktem pozostaje jednak, 
jak twierdzi św. Bonawentura, że — „duch proroctwa
 [u św. Franciszka] był tak wielki, że przewidywał on przyszłość,
 odkrywał tajniki serc, znał rzeczy zakryte tak jakby były jawne”.

Przedstawiane tu proroctwo ma poświadczenie w źródłach
sprzed wieków, publikowanych przez poważnych autorów.

Święty Franciszek powiedział swoim braciom:

„Działajcie odważnie, bracia; bądźcie dzielni i ufajcie Panu.
— Czasy wielkich prób i wielkich ucisków szybko nadchodzą;
zamieszanie i waśnie, tak co do rzeczy duchowych jak i doczesnych,
będą rozliczne; miłość wielu oziębnie i niegodziwość złych wzrośnie.

Demony będą miały niezwykłą moc, nieskazitelna czystość naszego zakonu
 i innych [zakonów] zostanie tak bardzo oszpecona, że tylko bardzo niewielu
chrześcijan będzie ze szczerym sercem i doskonałą miłością posłusznych
prawdziwej osobie trzymającej władzę papieską i Kościołowi Rzymskiemu.

W czasie tego ucisku pewien człowiek, niekanonicznie wybrany, 
zostanie podniesiony do godności papieża.

Będzie się on starał w przebiegły sposób doprowadzić wielu
do błędu i śmierci.

Wtedy zwielokrotnią się skandale, nasz zakon będzie podzielony
 i wiele innych zakonów będzie całkowicie zrujnowanych,
ponieważ przystaną na błąd, zamiast się jemu sprzeciwić.

Będzie tak wielka różnorodność opinii i liczne podziały wśród ludzi,
między zakonnikami i duchownymi, że jeśli te dni nie zostałyby
 skrócone,— według słów Ewangelii, — to nawet wybrani
 zostaliby wprowadzeni
 w błąd, jeśliby nie byli w szczególny sposób prowadzeni pośród tak
 wielkiego zamieszania, dzięki niezmierzonemu Bożemu miłosierdziu.

Naszej regule i sposobowi życia niektórzy będą z przemocą
 sprzeciwiać się i straszliwe pokusy na nas przyjdą. —
Ci zaś, którzy pozostaną wierni, otrzymają koronę życia.

Ale biada tym, którzy ufając jedynie swojemu zakonowi, popadną
w letniość, bo nie będą w stanie przetrzymać pokus, które zostały
dopuszczone dla doświadczenia wybranych.

Ci, którzy wytrwają w swojej żarliwości i przylgną do cnoty 
z prawdziwą miłością i zapałem dla prawdy, będą cierpieć 
niesprawiedliwości i prześladowania jako rebelianci i schizmatycy,
 — ponieważ ich prześladowcy, prowadzeni przez złe duchy, 
będą twierdzić, że oddają wielką cześć Bogu poprzez 
rugowanie tego rodzaju zepsutych ludzi z powierzchni ziemi.

Ale Pan będzie ucieczką uciśnionych i uratuje tych wszystkich,
którzy Mu ufają.

I by stać się jak ich Głowa [Jezus Chrystus], oni, wybrani,
będą działać z ufnością i przez swoją śmierć uzyskają dla siebie
życie wieczne;

— decydując się bardziej słuchać Boga niż ludzi, nie będą się
 lękać niczego i będą raczej skłonni zginąć [fizycznie] 
niż zgodzić się na kłamstwa i przewrotność.

Niektórzy kaznodzieje będą milczeć, nie mówiąc prawdy,

 a inni podepczą ją pod swoimi stopami i zaprzeczą jej.

Świętość życia będzie wyśmiewana nawet przez tych, którzy
otwarcie ją wyznają, — dlatego w tych dniach Pan Jezus Chrystus
ześle im nie prawdziwego pasterza, ale niszczyciela”.

(źródło: „Works of the Seraphic Father St. Francis Of Assisi”
 /“Dzieła ojca serafickiego św. Franciszka z Asyżu”,
 wydanie angielskie/, London: R. Washbourne, 1882, strony 248-250
za: https://gloria.tv/media/i7V5qgF7TY8
Toplista Tradycji Katolickiej
Powered By Blogger