sobota, 9 lutego 2013

Tradycja w Białymstoku: jest oficjalny statut

Wielokrotnie, czy to w rozmowach prywatnych czy publikacjach pojawia się zgadnienie jakiejś dziwnej wrogość hierarchii kościelnej w Polsce do Tradycji Katolickiej (w innych krajach zmiana pokoleniowa przyniosła większą otwartość biskupów). Trudno omawiać teraz to zagadnienie poza postawieniem kilku tez: ignorancja, swoista "autokefalia" z JPII jako ikoną trwania bez widzenia Kościoła w szerszym, uniwersalnym kontekście, zamykanie się w oblężonej twierdzy przed rosnącą apostazją co czyni nawet "tradycjonalistyczne nowinki" podejrzanymi, bo "mają konotacje  schizmatycke". Może doświadczenia pokoleniowe "dzieci oaz" gdzie gitara jako forma duszpasterstwa - również przy ołtarzu - jest dobra na wszystko. Może wygoda, że trzeba powtarzać łacinę, w Rzymskim Kościele, a przecież "po co zmieniać to co sprawdzone". A może, co gorsza, biskupi są pojętnymi dziećmi soboru, zatrzymanymi gdzieś w połowie "soborowej drogi" w sielskiej polskiej specyfice. Może właśnie są dziećmi rewolucji dogmatycznej w Kościele wyznający soborowe błędy. Tym bardziej więc cieszą zmiany jakie zaszły w Białymstoku, gdzie Dusz pasterstwo Wiernych Tradycji Łacińskiej dostało oficjalny statut i osobny kościół. Jeśli nawet przygarnięcie przez lokalnych biskupów dwóch księży z IDP w prowincjonalnych i peryferyjnych miastach - Białystok, Świnoujście - ma charakter "skanalizowania tradycjonalistycznej fanaberii" jesteśmy pewni, że owoce - niezależnie od intencji - będą błogosławione.

Red.
poniżej info za: http://www.nowyruchliturgiczny.pl/

Dnia 2 lutego 2013 roku metropolita białostocki ksiądz biskup Edward Ozorowski oficjalnie erygował "Duszpasterstwo Wiernych Tradycji Łacińskiej korzystających z nadzwyczajnej formy Rytu Rzymskiego" oraz nadał mu statut. Ewenementem na skalę całej Polski jest przyznanie Duszpasterstwu do wyłącznego użytku osobnego kościoła, który pełnił dotychczas funkcję kościoła filialnego. Duszpasterzem jest mianowany ksiądz Grzegorz Śniadoch z Instytutu Dobrego Pasterza.

Strona Duszpasterstwa: http://www.tradycjakatolicka.pl/
Profil Duszpasterstwa na Facebook: http://www.facebook.com/tradycjawbialymstoku

STATUT DUSZPASTERSTWA WIERNYCH TRADYCJI ŁACIŃSKIEJ
W ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ korzystających z nadzwyczajnej formy Rytu Rzymskiego
z siedzibą przy kościele filialnym pw. Imienia NMP i św. Stanisława BM przy ul. Szkolnej
w parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Białymstoku

§1
Duszpasterstwo Tradycji Łacińskiej, zwane dalej Duszpasterstwem, jest odpowiedzią na wolę Ojca Świętego Benedykta XVI, wyrażoną w motu proprio Summorum Pontificum, które jest podstawą funkcjonowania Duszpasterstwa.
§2
Wierni korzystający z Duszpasterstwa przyjmują bez zastrzeżeń integralne nauczanie Kościoła, pielęgnując wszystko, co jest istotne dla zachowania jego jedności (por. kan. 209 §1 KPK), uczestnicząc w wyznawaniu tej samej wiary katolickiej, przyjmowaniu sakramentów świętych i posłusznym uznawaniu zwierzchnictwa kościelnego (por. kan. 205 KPK)
§3
Duszpasterstwo Tradycji Łacińskiej w znaczeniu kanonicznym podlega bezpośrednio Arcybiskupowi Metropolicie Białostockiemu.
§4
Duszpasterstwo gromadzi wiernych Archidiecezji Białostockiej, którzy pragną uczestniczyć w liturgii sprawowanej wg nadzwyczajnej formy Rytu Rzymskiego, z zachowaniem wszystkich norm prawnych obowiązujących w Kościele Katolickim.
§5
Odpowiedzialnym za funkcjonowanie Duszpasterstwa jest kapłan, zwany dalej Duszpasterzem, którego mianuje Arcybiskup Metropolita Białostocki.
§6
Duszpasterzowi w sprawowaniu liturgii i w pracy duszpasterskiej mogą pomagać inni kapłani, zawsze jednak za zgodą Arcybiskupa Metropolity Białostockiego. Winni oni być przygotowani do sprawowania obrzędów wg nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego.
§7
Duszpasterstwo nie sprawuje zasadniczo funkcji parafialnych i przynależy terytorialnie do rzymskokatolickiej parafii p.w. św. Andrzej Boboli w Białymstoku, dlatego formalnościami i zapisami metrykalnymi związanymi z udzielaniem sakramentów w kościele filialnym p.w. Imienia NMP i św. Stanisława BM, zajmuje się Proboszcz tej parafii. Szczegółowe zasady współpracy Duszpasterstwa z Parafią określi odrębna umowa. W przypadku posługi sakramentalnej wobec wiernych należących do innych parafii Archidiecezji Białostockiej, mają zastosowanie przepisy prawa powszechnego i partykularnego Archidiecezji.
§8
Duszpasterstwo w swoim posługiwaniu realizuje program duszpasterski przyjęty w Archidiecezji Białostockiej. Może również prowadzić, dostosowaną do potrzeb duchowych swoich członków, szczególną formację duchową, liturgiczną i intelektualną.
§9
Formacja duchowa i liturgiczna w Duszpasterstwie obejmuje także przygotowanie do godnego uczestnictwa w liturgii Mszy świętej oraz innych sakramentów, promowanie tradycyjnych form pobożności, pielgrzymek, śpiewu gregoriańskiego oraz troskę o obiekty sztuki liturgicznej i sakralnej. W szczególności realizuje się to przez organizowanie rekolekcji, spotkań i wykładów poświęconych zasadom życia i duchowości katolickiej.
§10
Formacja intelektualna w Duszpasterstwie odbywa się poprzez zapoznanie się ze skutecznymi formami promowania i obrony katolickich zasad w życiu osobistym i społecznym, krzewienie kultury chrześcijańskiej, organizowanie tematycznych spotkań dyskusyjnych, odczytów i wykładów, udział w konferencjach i seminariach, których przedmiotem są zagadnienia związane z nauczaniem Kościoła, jego historią i liturgią oraz aktualne problemy z dziedziny moralności chrześcijańskiej.
§11
Duszpasterstwo może współpracować z kanonicznie erygowanymi instytutami, stowarzyszeniami i ruchami kościelnymi, zwłaszcza z tymi, które za cel swojej działalności uznają kultywowanie tradycji kościelnej i nadzwyczajnej formy Rytu Rzymskiego.
§12
Decyzję o zawieszeniu, rozwiązaniu lub przeniesieniu działalności Duszpasterstwa podejmuje Arcybiskup Metropolita Białostocki.

Niniejszy Status zatwierdzam w Święto Ofiarowania Pańskiego, tj. 2 lutego 2013 r. na okres trzech lat. Duszpasterzom i wiernym, korzystającym z Duszpasterstwa Tradycji Łacińskiej udzielam pasterskiego błogosławieństwa i powierzam opiece Matki Bożej Pani Miłosierdzia.

+ Edward Ozorowski,
Arcybiskup Metropolita Białostocki

piątek, 8 lutego 2013

"Będę z wami, aż do skończenia świata"

W tej ciemnej duchowej nocy kiedy władcy świata zdają się tryumfować, niszcząc porządek nadprzyrodzony i przyrodzony, wierzymy głęboko, że bramy piekielne nie przemogą Kościoła.


Kościół oo. Bernardynów w Krakowie, 7 II 2013

czwartek, 7 lutego 2013

Było sobie sióstr 5...

To nie początek bajki, chyba że jest to opowieść o "bajkowym" życiu w jakie teraz zarzywają siostry Martin w Niebie. 5 z nich  wstąpiło do klasztoru, 4 do karmelitanek i 1 do wizytek. Ich święta mama nazywała się Maria Zelia  (górny rząd w środku). Siostry zostały ochrzczone jako Maria, Paulina, Leonia, Celina i Teresa.

A teraz zagadka. Która z sióstr została kanonizowaną jako św. ... od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza lub św. ... z Lisieux zwana również Małym Kwiatkiem?
Podpowiadamy: odpowiedz znajdziecie w oczach jednej z sióstr. Już w wieku 24 lat była gotowa odejść do swego Oblubieńca.
Red.

środa, 6 lutego 2013

Słaba płeć? W Chrystusie słabość się wzmacnia.

Katolik musi być gotowy na męczeństwo. Krwawe lub duchowe. Jeśli będzie wola Tego co sam się nie oszczędził.
Trzy Siostry zakonne - i rodzone - Misjonarki Serca Maryi, brutalnie torturowane i zamordowane przez komunistyczną milicję tylko dlatego, że były katolickimi zakonnicami, o świcie 27 września 1936 w Lloret de Mar, w Hiszpanii
za: http://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn#!/CruzadadeMariaImaculada
Toplista Tradycji Katolickiej
Powered By Blogger