poniedziałek, 10 października 2011

Komunikat prasowy Domu Generalnego Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa XW dniu 7 października 2011 r., w Albano, we Włoszech odbyło się spotkanie wszystkich osób odpowiedzialnych za Bractwo Św. Piusa X, w czasie którego Przełożony Generalny, JE Biskup Bernard Fellay, przedstawił treść Preambuły Doktrynalnej, wręczonej mu przez kardynała Williama Levadę, prefekta Kongregacji Nauki Wiary, w Watykanie, ...14 września w trakcie ostatniego spotkania.
W tym dniu, dwadzieścia osiem osób z Bractwa Św. Piusa X obecnych na posiedzeniu - rektorów seminarium, przełożonych dystryktów z całego świata - okazało głęboką jedność w woli zachowania wiary w całej jej integralności i jej pełni, wierni lekcji, jaką za wzorem św. Pawła pozostawił im abp Marcel Lefebvre: tradidi quod et accepi (1 Kor 15, 3) – «przekazałem to, co przejąłem». Po tym spotkaniu roboczym studium Preambuły Doktrynalnej, której treść pozostaje poufna, prowadzić się będzie dalej na szczeblu Rady Generalnej Bractwa św. Piusa X. Pogłębiona analiza, którą przeprowadzą Przełożony Generalny i jego obaj Asystenci, księża Niklaus Pfluger i Alain-Marc Nély, pozwoli przedstawić po upływie właściwego czasu odpowiedź na rzymskie propozycje.

Albano, 7 października 2011 r.
Toplista Tradycji Katolickiej
Powered By Blogger