niedziela, 15 lutego 2009

NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT I MSZA ŚWIĘTA

Ostatnie dni obfitują w niezwykłe wydarzenia. My, zwolennicy Mszy św. skodyfikowanej przez Piusa V, zastanawiamy się zapewne, co z tego wynika. Zastanawiają wypowiedzi hierarchów, tak tych najwyższych, kardynałów, biskupów, ceremoniarza Ojca świętego, samego Papieża, Żydów, prasy, telewizji.

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne zmiany mogą nastąpić w związku z tym wszystkim, redakcja "Katolika Tradycji" postanowiła wydać broszurę w podziękowaniu Bogu za unieważnienie ekskomuniki wobec czterech biskupów Bractwa św. Piusa X. Bractwo od lat, od chwili swojego powstania, pragnie otaczać szczególną czcią skarb Kościoła Katolickiego, jakim jest Ciało Pańskie i Ofiara Mszy Świętej. My, wierni, pragniemy również, w miarę naszych skromnych sił, dołączyć się do tej walki. Broszura będzie dostępna gratis na naszej internetowej stronie w formacie pdf i tekstowym. LINK: http://katoliktradycji2008.googlepages.com/

W zamęcie i szumie medialnym nie chcemy nigdy stracić z oczu naszego celu, powodu naszej walki. A jest nim nie osobista satysfakcja, nie pouczanie wszystkich razem i każdego z osobna, nie "szukanie dziury w całym", ale służba Najświętszemu Sakramentowi.

Dziś wielki nacisk jest kładziony na czytanie Pisma Świętego, na to "żywe Słowo Boże", które uczy nas mądrości. W Kościele odzywają się znów głosy, nie tylko ze strony zgromadzeń "Tradycji", że liturgii słowa nie wolno sprawować jakby w oderwaniu od przedziwnej Tajemnicy, jaką jest Przeistoczenie.

"Kto kocha Jezusa, przebywa z Jezusem, a Jezus przebywa z nim... Jeśli kto mnie miłuje... Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy, mieszkanie u niego uczynimy (J 14,23). Św. Filip Nereusz, kiedy miał przyjmować Komunię św. jako Wiatyk, ujrzawszy, że wchodzą z Najświętszym Sakramentem, zawołał: oto moja miłość, oto moja miłość! Niechże więcej każdy z nas mówi w obecności Najświętszego Sakramentu: oto moja miłość, oto przedmiot miłości mojej w moim życiu i całej mojej wieczności". Św. Alfons Maria Liguori, Nawiedzenia Przenajświętszego Sakramentu, Lublin 2002.

Nasza walka jest walką o Kanon Rzymski, o adorację i skromność w liturgii. Nie jest walką o władzę, o przyznanie nam racji, o osobiste korzyści. Dopóki o tym będziemy pamiętać, zawsze będzie prawdziwe zapewnienie Matki Bożej, że na końcu Jej Niepokalane Serce zatriumfuje. Ten triumf wówczas będzie nasz.
Toplista Tradycji Katolickiej
Powered By Blogger