sobota, 16 lipca 2022

Pro memoria: śp. Rafał Chmielewski

7 lipca 2022 r., po wielu latach choroby, w wieku 51 lat zmarł wierny Tradycji katolickiej, śp. Rafał Chmielewski.
Jeśli można użyć terminu „pokolenie”, to Zmarłego należy zaliczyć do pierwszego pokolenia powrotu Tradycji katolickiej do Polski. To od tej generacji wszystko się zaczęło i to ona w latach 90. XX wieku – to znaczy w epoce przed Internetem – w kraju Jana Pawła II, w którym był odprawiany konserwatywny novus ordo Missae bez Komunii św. na rękę i w którym kler, a w jeszcze większym stopniu wierni, do Tradycji odnosili się niechętnie, a nawet wrogo – brała czynny udział w organizowaniu kolejnych kaplic.
Śp. Rafał Chmielewski przyjmuje błogosławieństwo od nowo wyświęconego kapłana (Ecône 1998) Rafał Chmielewski na studiach – a studiował na Wydziale Historii Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie pod kierunkiem prof. Romana Wapińskiego napisał pracę magisterską o modernizmie „Tygodnika Powszechnego” w czasach Vaticanum II – poznał Tradycję katolicką, przylgnął do niej całym sercem i pozostał jej wierny do końca życia. Razem z kilkoma podobnie myślącymi kolegami prowadził trudne starania o możliwość odprawiania Mszy św. wszech czasów, stając się jednym z „ojców założycieli” kaplicy w Sopocie (otwartej w 1998 r.), a później przeoratu w Gdyni (2008). W sierpniu 1998 r. był jednym z głównych inicjatorów i aktywnych uczestników obrony krzyża papieskiego na tzw. Żwirowisku na terenie dawnego KL Auschwitz, prowadzonej przez kapłanów Bractwa św. Piusa X (wydarzenia te zostały obszernie opisane w „Zawsze Wierni” nr 4/1998). Przez kilka lat kierował Wydawnictwem Te Deum.
Kaplica w Sopocie (1998)
Mało znana jest działalność Rafała Chmielewskiego w antykomunistycznej młodzieżówce w połowie latach 80. i na początku lat 90. XX wieku – najpierw w Tajnej Organizacji Młodzieży Walczącej (TOMW), później Federacji Młodzieży Walczącej (FMW); był wtedy uczniem X LO w Gdańsku. Będąc z natury skryty, Zmarły niewiele o tym mówił, a przecież było o czym, skoro otrzymał status działacza opozycji antykomunistycznej i został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.
Pikieta przed katedrą w Gdańsku-Oliwie przeciwko wprowadzaniu świeckich szafarzy (11 XII 1994); Rafał Chmielewski drugi od prawej Przyjaciele i znajomi śp. Rafała Chmielewskiego pożegnali Go 12 lipca w gdyńskim kościele pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny odmówionym wspólnie różańcem oraz Mszą św. żałobną i egzekwiami.
Celebrans ks. Raivo Kokis FSSPX, który podobnie jak Zmarły część życia spędził w kraju za „żelazną kurtyną”, podczas kazania cytując słowa Jezusa Chrystusa o prawdzie odniósł je do życia śp. Rafała Chmielewskiego. Zmarły już jako licealista nie godził się na zakłamywanie świata przez funkcjonariuszy reżimu komunistycznego; później sprzeciwiał się fałszowaniu prawdy przez herezję modernizmu – i stąd jego czynne i modlitewne zaangażowanie w powrót katolickiej Tradycji. Podczas swego ostatniego spotkania z ks. Kokisem nie skarżył się na swój los, ale martwił o rodzinę – matkę i siostrę.
Trumnę Zmarłego przyozdobiły kwiaty i biało-czerwona flaga z emblematem FMW. W ręce śp. Rafała Chmielewskiego włożono różaniec oraz stary, używany „od zawsze” modlitewnik. W klapie marynarki widniał znaczek Federacji.
Doczesne szczątki tego pobożnego człowieka pochowano na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku, gdzie spoczęły u boku ojca. Requiescat in pace!
Requiescat in pace... źródło: https://news.fsspx.pl/2022/07/pro-memoria-sp-rafal-chmielewski/
Napis na szarfie: Rafałowi Wierni Tradycji Katolickiej

piątek, 15 lipca 2022

czwartek, 14 lipca 2022

This book from 1932 deserves to get reprinted.

#underratedbook #catholicbookreview "Les ames confiantes" (English: The Trusting Souls) hasn't gotten reprinted since being published in 1932 and translated into German in 1937. In my opinion it is a hidden treasure of Catholic education and edification. There are no free online versions of the book available.
Rating system: 10/10 breathtaking, must read 9/10 really good 8/10 good 7/10 good (maybe not for everyone) 6/10 and less: I try to read good books lol so that rating should not occur My Twitter: https://twitter.com/BiblicalWorm You can contact me here: thebiblicalbookworm@gmail.com Image source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:St_Th%C3%A9r%C3%A8se_de_Lisieux_%2819705630879%29.jpg

środa, 13 lipca 2022

USC Videos: "Spirit of Vatican II Song"

These lyrics just came to me one day. Apologies for the subpar singing, but I wanted to record it while it was still fresh. Here's to 50 years of the Second Vatican Council and an ode to all the changes in the Catholic Church done in the name of the Council which the Council never called for. Brought to you by Unam Sanctam Catholicam. See below for lyrics and chords:
CHORDS: C G Am Em F C G Vatican II, Vatican II The Spirit of Vatican II The Scriptures are no longer true Since Vatican II Tie-dyed vestments and rainbow stoles Liturgical dancing and rock n’ roll Diocesan councils under lay control This is what we’re supposed to extol So let’s dialogue – fruitfully! With pastoral language ambiguously And be creative liturgically To demonstrate our loyalty To Vatican II, Vatican II The Spirit of Vatican II Our theology is brand new Since Vatican II Suit-pants nuns and Marxist priests Bishops moving traditional feasts Communion hosts that are made with yeast When will the outrages cease? “We are church” so they say And throw the parish kneelers away Our seminaries are all gay Catholic schools are in disarray Since Vatican II, Vatican II The Spirit of Vatican II Apologizing to the Jews Since Vatican II Death row inmates must go free Illegal alien amnesty But you can’t receive Communion on your knees It’s modernist hypocrisy It’s time to kiss this junk goodbye Start doing penance and realize The Church didn’t start in nineteen sixty-nine Time to reject Satan’s lies! About Vatican II, Vatican II The Spirit of Vatican II Tradition has been really screwed Since Vatican II Vatican II, Vatican II The Spirit of Vatican II I’m praying for the triumph of truth Since Vatican II www.unamsanctamcatholicam.com http://unamsanctamcatholicam.blogspot... www.facebook.com/UnamSanctamCatholicam

wtorek, 12 lipca 2022

Michael Davies at St. Athanasius, Vienna, Virginia, August 1988

This is the entire lecture, 2 hours and 28 minutes in length. St. Athanasius is the traditional Latin Mass chapel on Leesburg Pike in Vienna, Virginia (suburban Washington DC) associated with the SSPX and preserving exclusively pre-Vatican II Roman Catholic sacraments in the Latin rites. Ut in omnibus glorificatur Deus!

poniedziałek, 11 lipca 2022

Michael Davies - What Happened at Vatican II (2001)

00:00 The Liberal Coup 01:06:05 The Role of the Press 02:09:30 The Protestant Connection 03:19:10 The Liturgical Revolution
Toplista Tradycji Katolickiej
Powered By Blogger