czwartek, 11 maja 2023

Z kalendarza liturgicznego: 11 maja - śś. Filipa i Jakuba Apostołów

Św. Filip pochodził z Betsajdy Galilejskiej, podobnie jak Piotr i Andrzej. Ewangelia św. Jana zawiera opis powołania go przez Pana Jezusa, rozmowę ze Zbawicielem przed rozmnożeniem chleba, jego interwencję na rzecz pogan i rozmowę w Wieczerniku. Według tradycji św. Filip głosił Ewangelię w Azji Mniejszej i poniósł śmierć męczeńską we Frygii.
Św. Jakub, zwany Młodszym, był kuzynem Chrystusa Pana. Po zesłaniu Ducha Świętego został biskupem Jerozolimy i cieszył się wielkim autorytetem w pierwszych latach Kościoła. Napisał jeden list należący do ksiąg objawionych Nowego Testamentu. Około roku 62 został przez Żydów strącony z krużganku świątyni i dobity uderzeniem maczugi. Relikwie obu Apostołów spoczywają w kościele Dwunastu Apostołów.

środa, 10 maja 2023

Jak Arystoteles odnalazł Boga - Spotkania z Akwinatą nr 15

#arystoteles #filozofia
Jak wielki starożytny myśliciel doszedł do pojęcia Pierwszego Poruszyciela? Czy nazywał Go Bogiem? Jak go sobie wyobrażał? ks. Piotr Dzierżak FSSPX

wtorek, 9 maja 2023

poniedziałek, 8 maja 2023

Chińska pieśń do Matki Boskiej - 中國歌曲獻給天主之母 - Chinese song to the Mother of God

幾年前,我們從耶路撒冷的一位中國神父那裡學到了這首歌。他第一次唱給我們聽時,他的嗓子都碎了,淚流滿面。他當時告訴我們,“世界不知道我們基督徒在中國遭受了多少苦難。”受到這次聚會的啟發,我們錄製並發行了這首優美的聖母頌,目的是一方面為因信仰而受到迫害的華人兄弟祈禱,另一方面也為數以百萬計的尚未接受聖母信仰的人祈禱。福音之光。
We learned this song a few years ago from a Chinese priest in Jerusalem. The first time he sang it to us, his voice broke and he burst into tears. He told us then, "The world has no idea how much we Christians are suffering in China." Inspired by this meeting, we recorded and published this beautiful Marian song with the intention of praying, on the one hand, for our Chinese brothers persecuted for their faith, and on the other hand, for so many millions of them who have not yet received the light of the Gospel.
Kilka lat temu nauczyliśmy się tej pieśni od chińskiego księdza w Jerozolimie. Gdy śpiewał ją nam po raz pierwszy, nagle głos mu się załamał i zalał się łzami. Powiedział nam wtedy: "Świat nie ma pojęcia, jak bardzo my, chrześcijanie, cierpimy w Chinach". Zainspirowani tym spotkaniem nagraliśmy i opublikowaliśmy tę piękną pieśń maryjną z intencją modlitwy, z jednej strony za naszych chińskich braci prześladowanych z powodu swojej wiary, a z drugiej strony za tak wiele milionów z nich, którzy jeszcze nie otrzymali światła Ewangelii.

Św. Tomasz z Akwinu - 5 DOWODÓW NA ISTNIENIE BOGA

#ryngraf #tomizm

niedziela, 7 maja 2023

Jesus and the Jewish Roots of the Eucharist by Brant Pitre (Summary+Review) with @TheJewishCatholic

#eucharist #realpresence #catholicbookreview In this video Daniel and I discuss the book "Jesus and the Jewish Roots of the Eucharist: Unlocking the Secrets of the Last Supper" by Dr. Brant Pitre (@CatholicProductions)
Toplista Tradycji Katolickiej
Powered By Blogger