sobota, 24 czerwca 2023

Z kalendarza liturgicznego: 24 czerwca - Narodzenie św. Jana Chrzciciela

Sześć miesięcy przed Bożym Narodzeniem Kościół obchodzi Narodzenie świętego Przesłańca Zbawiciela. Święto to jest zapowiedzią Tajemnicy Wcielenia i uczestniczy w jej radościach. Zasadniczo Kościół obchodzi dzień śmierci świętych jako dzień ich narodzin dla nieba. W stosunku do św. Jana odstępuje od tej zasady, ponieważ został on uświęcony w łonie matki (graduał). Jeszcze przed urodzeniem zostało oznajmione przez Anioła jego powołanie i jego imię (ant. na wejście, lekcja). Cudowne okoliczności jego narodzenia (ewangelia) były zewnętrznym znakiem jego wyjątkowej roli w dziejach Odkupienia. Według słów samego Zbawiciela «między narodzonymi z niewiasty nie było większego od Jana Chrzciciela». Jego imię wymienia się w kanonie Mszy św. po przeistoczeniu.

A beloved poem Sister Mary Wilhelmina wrote and would frequently recite around the Abbey +

środa, 21 czerwca 2023

poniedziałek, 19 czerwca 2023

Struktura duszy - Spotkania z Akwinatą nr 18

#filozofia #duch #Arystoteles
Czy dusza ma strukturę? Czym jest dusza? Jak ją widział Arystoteles? Kolejny wykład ks. Piotra Dzierżaka FSSPX

niedziela, 18 czerwca 2023

Ordinations to the Priesthood - FSSPX - 06/16/23

St. Thomas Aquinas Seminary - Dillwyn, VA, USA Society of St. Pius X
To be ordained to the Diaconate: Rev. Mr. Longinus Kim Rev. Mr. Niall O’hAimheirgin Rev. Mr. Dominic Rosario Rev. Mr. Joseph Brauner Rev. Mr. Andrew Simones Br. Justin OSB To be ordained to the Priesthood: Rev. Mr. Joseph Budds Rev. Mr. Gregory Pfeiffer The schedule of all the events of the ordinations weekend 2023 can be found at: https://stas.org/en/news-events/calendar/ordinations-priesthood-and-diaconate-june-16-2023-64744

10 Reasons to Attend the Latin Mass

#DrTaylorMarshall #DrTaylorMarshallPodcast #Christianity
Toplista Tradycji Katolickiej
Powered By Blogger