sobota, 7 lipca 2007

MOTU PROPRIO - komentarz Bractwa

Komunikat prasowy Przełożonego Generalnego Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa XPrzez Motu Proprio Summorum Pontificum, Ojciec Święty Benedykt XVI zwrócił należne prawa Mszy Trydenckiej, jasno oświadczając, że Mszał Rzymski ustanowiony przez świętego Piusa V nigdy nie został zniesiony. Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X cieszy się widząc, że Kościół odnajduje w ten sposób swoją liturgiczną Tradycję, ofiarując kapłanom i wiernym, którzy do tej pory byli jej pozbawieni, możliwość wolnego dostępu do skarbu Mszy tradycyjnej, na chwałę Boga, dla dobra Kościoła i zbawienia dusz. Dla tego wielkiego dobra duchowego, Bractwo Kapłańskie świętego Piusa X wyraża Ojcu Świętemu swoją żywą wdzięczność.


List, który towarzyszy Motu Proprio, nie ukrywa jednak pozostających jeszcze trudności. Bractwo świętego Piusa X wyraża życzenie, aby przyjazny klimat, wprowadzony przez nowe decyzje Stolicy Apostolskiej, pozwolił - po wycofaniu dekretu o ekskomunice, która dotyczy wciąż Biskupów Bractwa - spokojniej rozmawiać o trudnościach w zagadnieniach doktrynalnych.


Lex orandi, lex credendi, prawo liturgii jest prawem wiary. Wierne duchowi naszego założyciela, Arcybiskupa Marcela Lefebvre, Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X pozostaje tak samo przywiązane do liturgii tradycyjnej, jak do nierozerwalnie z nią związanej wiary, która była wyznawana « zawsze, wszędzie i przez wszystkich ».


Menzingen, 7 lipca 2007


Bp Bernard Fellay

czwartek, 5 lipca 2007

O PRZYJĘCIU MOTU PROPRIO WE FRANCJI

Jeszcze go nie ma, a już słychać protesty, szczególnie we Francji... czego się boją francuscy biskupi? Odpowiedź nie jest jednoznaczna...

Editorial n° 177

Ta Msza, której się boją, Ksiądz Régis de Cacqueray


Fideliter 177


W chwili, kiedy te słowa piszę, słynne już Motu proprio jest podobne do Arlésienne Alphonsa Daudeta : wciąż się o nim mówi, ale nigdy się go nie widziało.


Mimo tego, zwykła zapowiedź tego dokumentu (« Publikacja Motu proprio będzie mieć miejsce », oświadczył ponownie kardynał Bertone) spowodowała poruszenie wśród biskupów we Francji.


Henri Tincq pisze w Le Monde, mieszając prawdę z nieprawdą :


«Jest to postanowienie, którego obawia się większość francuskich katolików, z episkopatem na czele.»


Tincq opowiada bajki o katolikach: sondaże pokazują, że większość chce pozwolenia na Mszę Tradycyjną. Ale mówi prawdę o biskupach: perspektywa Motu proprio wywołuje u nich panikę.


Nowe deklaracje dołączyć można do zbioru „kwiatków” księdza Beaumont podanych w naszym ostatnim numerze. Oto kardynał Barbarin wyznaje w La Croix:


« Celem Papieża nie jest sianie nieporządku w naszych parafiach i diecezjach – chociaż istnieje takie prawdziwe ryzyko, co wyjaśnialiśmy w Rzymie. Benedykt XVI był pod wielkim wrażeniem tego, co mu powiedział kardynał Ricard.»


A Mgr Vingt-Trois odpowiada w le Figaro:


« Róbcie to, co ja, poczekajcie! W Kościele przyszłość jest często daleka. (…) W każdym razie diecezja Paryża nie potrzebuje Motu proprio. »


Dlaczego więc tak się boją? Oficjalnie dlatego, że uważają to pozwolenie za atak (poważny atak) na Sobór Watykański II. A przecież, ściśle mówiąc, historycznie, to Msza Trydencka jest „Mszą Soboru Watykańskiego II”.


To ją wszyscy biskupi (obrządku łacińskiego) odprawiali codziennie podczas Soboru. Dlaczego i w jaki sposób w oczach francuskich biskupów ponowne wprowadzenie tej Mszy miałoby być niebezpieczeństwem dla słynnych « osiągnięć Soboru » ? W istocie biskupi nie mówiąc o tym zawsze jasno, czują niewyraźnie, że sytuacja zmieniła się radykalnie od czasu końca lat 60-tych.


I dlatego też gwałtownie reagują, przez desperackie próby ograniczenia tej rosnącej wolności.


Jean Madiran w swojej deklaracji o Mszy ze stycznia 1970 tak o tym pisał:


« Prawodawstwo lat 1965-1969 zostało przygotowane przez ukrytą demineralizację, przez pewnego rodzaju niezauważalną utratę substancji, przez utratę duszy. (…) Utracono znaczenie i duchową rzeczywistość katolickich rytów. Było rzeczą nieuniknioną i w sumie normalną, że ci, którzy już nimi nie żyli w duszy, zaakceptują z lekkim sercem tego, że się ich tego pozbawi. »


Jeśli Msza Trydencka została tak szybko porzucona po 1969 roku to dlatego, że większość kapłanów już nie kochała swojej Mszy. Mgr Lefebvre to głęboko odczuł, dokładnie mówiąc podczas słynnego «marzenia z Dakaru» : odnowienie Kościoła musi się dokonać przez odnowienie kapłaństwa, a to polega przede wszystkim na « skierowaniu i urzeczywistnieniu życia kapłana przez to, co jest istotą i jego racją bytu: przez Najświętszą Ofiarę Mszy ».


(...) Uwolnienie Mszy, o ile się dokona, stanowi silny motyw do nadziei. Kapłani, którzy będą ją odprawiali, uczynią to w duchu położenia kresu ogromnemu kryzysowi tożsamości kapłańskiej, którego są ofiarami.


W tym sensie francuscy biskupi istotnie nie bez powodu się obawiają: nie mogą się już oprzeć na głosie ludu, aby usprawiedliwić swój opór. Jeśli zaś chodzi o kler, zdał sobie on sprawę, że jego przełożeni sprzeciwiają się pragnieniom Ojca Świętego.


Pozostaje następny, decydujący etap, polegający na tym, aby wszyscy, po odkryciu Mszy, zdali sobie sprawę, że odpowiada jej teologia, którą również należy „przywołać do życia”.


Ksiądz Régis de Cacqueray †


Przełożony Dystryktu FrancjiKARDYNAŁ TARSICIO BERTONE O MOTU PROPRIO

Kardynał Bertone zapowiada rychłą publikację Motu Proprio o Mszy Trydenckiej


(za.:: DICI ::. )


Podsumowanie : 3 czerwca kardynał Tarcisio Bertone oświadczył dziennikowi Konferencji włoskich biskupów, Avvenire, że na publikację Motu Proprio dotyczącego uwolnienia Mszy Trydenckiej "nie trzeba będzie długo czekać "...


3 czerwca kardynał Tarcisio Bertone oświadczył dziennikowi Avvenire, że na publikację Motu Proprio dotyczącego uwolnienia Mszy Trydenckiej « nie trzeba będzie długo czekać », gdyż Ojciec Święty jest « osobiście zainteresowany » jego publikacją. Kardinal dodał też, że Benedykt XVI wyjaśni jego znaczenie « w dołączonym liście, mając nadzieję na spokojne przyjęcie » tekstu. Publikacja Motu Proprio « będzie miała miejsce », potwierdził już w wypowiedzi dla Figaro Magazine sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej 1 kwietnia, podkreślając, że sam Papież wyjaśni wówczas « powody i kontekst swojej decyzji ».

(...)

(źródło : Avvenire/ESM/apic)

dnia : 16/6/2007

Toplista Tradycji Katolickiej
Powered By Blogger