piątek, 10 listopada 2023

Państwo laickie państwem diabelskim

Jesteśmy świadkami detronizacji Chrystusa Króla we współczesnych państwach. Tym bardziej trzeba nam więc wracać do prawdziwej, królewskiej czci, należnej Zbawicielowi. Naukę na ten temat wykłada papież Pius XI w encyklice "Quas primas".
ks. Marcin Leszczynowicz

środa, 8 listopada 2023

Przegląd tradycjonalistyczny #52 - Kamil Klimczak, Piotr Błaszkowski

Pius IX i Paweł VI: dwie wizje społeczeństwa | prof. Marcin Karas

Prelekcja prof. dr. hab. Marcina Karasa z cykli wykładów Akademii Andegavenum poświęconych tożsamości Europy i jej umysłowemu dziedzictwu.
© Instytut Dziedzictwa Europejskiego Andegavenum 2023 andegavenum.pl

wtorek, 7 listopada 2023

Czy papież może być heretykiem?

#wielomski #adamwielomski

poniedziałek, 6 listopada 2023

Kościół niemiecki wobec narodowego socjalizmu w Rzeszy | prof. Grzegorz Kucharczyk

Prelekcja prof. dr. hab. Grzegorza Kucharczyka z cykli wykładów Akademii Andegavenum poświęconych tożsamości Europy i jej umysłowemu dziedzictwu.
Toplista Tradycji Katolickiej
Powered By Blogger