piątek, 25 maja 2018

24 Maj – MARYI PANNY WSPOMOŻYCIELKI WIERNYCH"Maryja jest Orędowniczką i Wspomożycielką dla grzeszników i nieszczęśliwych”. Maryjo, Wspomożenie Wiernych - módl się za nami!

Naród polski – NARÓD WYBRANY

Naród polski – 

NARÓD WYBRANY


Sygnalizowałem w moim artykule zatytułowanym „II RP – Co nam z niej zostało?” z dnia 18.05.2018 r. wątek wybraństwa Narodu Polskiego. Zanim zacznę moją myśl zacytuję fragment swojego wystąpienia na Kongresie dla Społecznego Panowania Chrystusa Gdańsku w dniu 18 VI AD 2016, pt. „Intronizacja Chrystusa Króla, znaki czasu a powrót Tradycji Katolickiej”.

„Znamy te wszystkie objawienia prywatne jak licheńskie, gdzie Matka Boża odnosząc się do czasów przyszłych mówi, że z Polski „pójdą misjonarze na wschód zachód, północ i południe”. Znamy te mistyczne rozmowy Pana Jezusa z latach 30-tych XX w., kiedy rozmawiał ze swymi służebnicami s. Faustyną i Rozalią.
Co raz bardziej przychylam się do tezy, że przez całe dzieje Nasz Król przygotowuje nasz naród Polski do tej kluczowej roli w ekonomii zbawienia świata. Nie stworzyliśmy imperium, tracąc przez grzechy elity, własne państwo. Nie jesteśmy państwem centralnym, a peryferyjnym, nie rozdajemy kart w koncercie mocarstw, nie jesteśmy potęgą gospodarczą, ale też niczego nam nie brakuje. Ale właśnie dlatego uważam, że Pan Jezus, dał nam zupełnie inną rolę, nieustanie nam w tym pomagając. On chce wręcz abyśmy spełnili jego wolę wbrew naszym słabością i grzechom. Zsyłając na nas komunizm, uchronił nas przez jakiś czas przed modernizmem na Zachodzie, a nie dając nam przesytu dobrobytu jak w Niemczech ochronił nas przed ateizmem i zalewem migracji muzułmańskiej. Przez dzieje Boski Pasterz pasie nas rózgą żelazną”.
Od tego czasu dokonała się Intronizacja Chrystusa Króla, przez małostkowość bp. Czaji nazwano Naszego Pana „Panem i Władcą” oraz odbył się różaniec do granic, który rozlał się już po świecie. Konflikt między Polską a liberalną Europą jest w gruncie rzeczy konfliktem ideologicznym między Rewolucją (w swych czterech fazach), a Tradycją średniowieczną.
I najważniejsze, konflikt Polski z żydami, jest w swej nadprzyrodzonej istocie, konfliktem o wybraństwo między byłym, bo bogobójczym narodem, a nowym narodem wybranym, przy końcu czasów. Nawet przysłowiowy „polski kompleks” trzyma nas w cnocie pokory, najbardziej umiłowanej cnocie w oczach Boga.
Widok postępującej duchowej mizerii, przyspieszona apostazja całego pokolenia, pustoszejące kościoły, a na gruncie politycznym przekształcenie „dobrej zmiany” w szabesgojów-idiotów amerykańskiego „neokonserwatyzmu”, realizacja programu migracyjnego zaproponowanego jeszcze przez rząd Tuska (raport Boniego) nie napawa optymizmem, lecz wręcz rodzi przerażenie.
Parafrazując kard. Hlonda, nie będziemy mieli nigdy tyle czołgów co Rosja, nie będziemy bogaci jak Niemcy, ani jak żydzi z ich wpływami. Więc ufności: módlmy się, czyńmy dobro dla Boga. On Jezus Naszym Pasterzem, Królem, On Pan Historii pokieruje naszymi dalszymi losami. Ku wybraństwu.
Piotr Błaszkowski
za: http://prawy.pl/71816-narod-polski-narod-wybrany/


środa, 23 maja 2018

Suche dni letnie - post ścisły.

środa, 23 maja 2018


Suche dni po Zesłaniu Ducha Świętego - post ścisły.


W tę środę, piątek i sobotę, (23, 25 i 26 maja) przypadają w tym roku Suche Dni letnie (po Zesłaniu Ducha Świętego - Zielonych Świątkach). Suche Dni w tradycji Kościoła katolickiego to kwartalne dni postu obejmujące środę, piątek i sobotę, obchodzone na początku każdej z czterech pór roku. Letnie Suche Dni obchodzi się po Zesłaniu Ducha Św. W tym czasie obowiązuje w Kościele katolickim post ścisły (wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ilościowy - trzy posiłki w tym tylko jeden do syta).

Zwyczaj ten sięga do najdawniejszej epoki Kościoła rzymskiego - jest starszy nawet od Adwentu. Po zbójeckim, heretyckim "Soborze Watykańskim II" w "kościele" posoborowym uzależniono datę i sposób obchodu od decyzji poszczególnych ordynariuszy, co sprawiło, że ten prastary i powszechny zwyczaj praktycznie zniknął z obrzędowości post-katolickiej.

za: https://tenetetraditiones.blogspot.com/2018/05/suche-dni-po-zesaniu-ducha-swietego.html?spref=fb

Wykłady ks. Karola Stehlina w Polsce
http://www.piusx.org.pl/komunikaty/2018/122

poniedziałek, 21 maja 2018

Siedem Darów Ducha Świętego Autor: Rzymski Katolik - Pomoce katechetyczne dla tradsów -

WYKŁAD NAUKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 
Św. Robert kard. Bellarmin SI
ROZDZIAŁ XIII O SIEDMIU DARACH DUCHA ŚWIĘTEGO 
 –––––––– 

UCZEŃ. Jakie są Siedem Darów Ducha Świętego? 

NAUCZYCIEL. Są te o których nauczył nas Izajasz Prorok, a są następujące: Mądrość, Rozum, Rada, Moc, Umiejętność, Pobożność, Bojaźń Boża. 

U. Ku czemu służą te dary? 

N. Służą nam za szczeble do doskonałości Chrześcijańskiej. Są bowiem jakby drabiną prowadzącą od przepaści grzechu do szczytu świętości. Prorok liczył te szczeble z góry na dół, bo je widział jako drabinę zstępującą z Nieba na ziemię; lecz my będziemy je liczyć odwrotnie, to jest z dołu do góry, bo mamy podnosić się po tych szczeblach od ziemi do Nieba. Pierwszym przeto dla nas szczeblem jest Bojaźń Boża, która kruszy grzesznika, gdy wspomni, iż ma nieprzyjacielem Boga Wszechmogącego. Drugim szczeblem jest Pobożność; bo kto obawia się kar, którymi Bóg grozi grzesznikom, zaczyna być pobożnym, i pragnie być posłusznym Bogu i służyć Mu, i świętą wolę Jego spełniać we wszystkim. Trzecim szczeblem jest Umiejętność; bo kto pragnie spełniać wolę Bożą, prosi Boga aby go nauczył świętych Przykazań swoich; a Bóg częścią przez kaznodziejów, częścią przez święte książki, częścią przez wewnętrzne natchnienia, naucza go tego wszystkiego, co mu jest do zbawienia potrzebnym. Czwartym szczeblem jest Moc; kto bowiem chce i umie służyć Bogu we wszystkim, znajduje liczne trudności w pokusach świata, ciała i szatana; przeto, Bóg daje mu dar mocy do pokonania tych wszystkich trudności. Piątym szczeblem jest Rada; bo gdy szatan nie może zwyciężyć siłą, używa podstępów i zwodniczymi pozorami dobra, stara się człowieka sprawiedliwego złudzić i do upadku przywieść: lecz Bóg go nie opuszcza, i daje mu dar Rady, który go ochrania od podejść szatańskich, od sideł piekielnych. Szóstym szczeblem jest Rozum; bo skoro człowiek jest już dobrze wyćwiczonym w życiu czynnym i odniósł wiele zwycięstw nad szatanem, Bóg go przyciąga i podnosi do życia Bogomyślnego, i przez dar Rozumu daje mu zgłębiać Tajemnice Wiary. Siódmym szczeblem jest Mądrość, która jest dopełnieniem doskonałości: bo ten jest mądrym, kto zna pierwszą Przyczynę wszechrzeczy, i podług niej urządza wszystkie sprawy swoje; co ten tylko uczynić może, kto łączy w sobie dar Rozumu z doskonałą Miłością; bo przez dar Rozumu poznaje pierwszą Przyczynę, a zaś przez Miłość, do tej pierwszej Przyczyny, która jest także ostatecznym końcem, wszelką rzecz zwraca i odnosi. To połączenie Rozumu z Miłością, zowie się Mądrością, którą św. Bernard nazywa Wiedzą Słodką (sapiens scientia). 
––––––––––– 

Wykład Nauki Chrześcijańskiej, ułożony z rozkazu Klemensa VIII Papieża, przez kardynała Roberta Bellarmina. Na polski język przetłumaczony i w Propagandzie wydany, w Rzymie 1844. Ku większej chwale Bożej, i ku zbawieniu bliźnich przedrukowany, ss. 164-165.
Dar mądrości
Dar rozumu
Dar rady
Dar męstwa
Dar umiejętności
Dar bojaźni Bożej
Dar pobożności

 https://rzymski-katolik.blogspot.com/2013/01/siedem-darow-ducha-swietego.html?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork

niedziela, 20 maja 2018

Toplista Tradycji Katolickiej
Powered By Blogger