czwartek, 19 października 2023

Przegląd tradycjonalistyczny #49 - Kamil Klimczak, Piotr Błaszkowski

Jak wychować dzieci po katolicku?

Wprowadzenie do serii opartej o książkę o. Jacka Woronieckiego "Wychowanie człowieka".

środa, 18 października 2023

18 października - św. Łukasza, Ewangelisty

św. Łukasz, poganin z pochodzenia, był lekarzem. Po przyjęciu chrześcijaństwa stał się współpracownikiem św. Pawła i towarzyszem jego podróży misyjnych. Napisał Ewangelię i Dzieje Apostolskie. Jemu zawdzięczamy prawie wszystkie wiadomości o dzieciństwie Pana Jezusa. W Ewangelii swojej przedstawił Chrystusa jako lekarza dusz i ciał. Przekazał nam przypowieść o synu marnotrawnym, o odpuszczeniu grzechów Marii Magdalenie i skruszonemu łotrowi. Dante nazwał św. Łukasza «historykiem łagodności Chrystusowej»: Według Tradycji św. Łukasz poniósł śmierć męczeńską w Achai. Symbolem jego jest wół, ponieważ zaczyna swą Ewangelię opisem ofiary Starego Testamentu.
Toplista Tradycji Katolickiej
Powered By Blogger