poniedziałek, 7 września 2015

Najazd muzułmanów - Europa popełnia samobójstwo

Europa najpierw zdradziła Kościół Katolicki Matkę Naszą, poźniej zaparła się Boga, teraz niszczy cywilizację, którą otrzymała z Grecji i Rzymu.
Abp Hoser: "Europa popełnia samobójstwo. Jeśli się nie przebudzi, przestanie istnieć"
http://wpolityce.pl/spoleczenstwo/229944-abp-hoser-europa-popelnia-samobojstwo-jesli-sie-nie-przebudzi-przestanie-istniec

niedziela, 6 września 2015

Nadejście Antychrysta. – Proroctwo św. Nila

Opublikowano by

Saint Nilus of Sinai (russian Old Believers icon)
Saint Nilus of Sinai (russian Old Believers icon)/en.wikipedia.org
Zdając sobie sprawę, że postać św. Nila jest prawie nieznana dla większej części wiernych Kościoła, — poniżej prezentujemy krótką notkę biograficzną Świętego pochodzącą z Encyklopedii Katolickiej (wydanie z 1911 r. – w j. angielskim):
”  Święty Nil   był   jednym   z  uczniów i żarliwych obrońców Jana Chryzostoma.
Był on żołnierzem pełniącym służbę na dworze cesarskim w Konstantynopolu; — żonatym, miał dwóch synów.
W czasie gdy św. Jan Chryzostom był patriarchą,   —  przed swoim wygnaniem (w latach 398 – 403), —  Nil pobierał u niego nauki w zakresie studiów nad Pismem Świętym  i uczynków pobożności.

Święty Nil pozostawił żonę i jednego syna —  i wraz z drugim synem Theodulosem,   —  wybrał się na górę Synaj,  aby zostać mnichem.
Biskup Eleusy wyświęcił ich obu do stanu duchownego. —  Matka i drugi syn również wybrali życie zakonne w Egipcie.
Przebywając w klasztorze na górze Synaj św. Nil stał się dobrze znaną osobistością w Kościele Wschodnim.
Poprzez swoje pisma i korespondencje odegrał on ważną rolę w historii. Był znany jako teolog, nauczyciel Pisma Św. i pisarz ascetyczny, 
— tak że ludzie wszystkich stanów, — od cesarza począwszy a na niewolniku skończywszy, — słali do niego listy z prośbami o radę.
Treścią jego licznych pism, włączając w to bogaty zbiór listów, — były potępienia   wszelkich   występków,  — w tym szczególnie herezji i pogaństwa oraz nadużyć dyscypliny.
Szeroko omawiał prawa i reguły ascetyzmu ze szczególnym uwzględnieniem maksym dotyczących życia zakonnego.
Nie obawiał się też napominać a nawet grozić ludziom na wysokich stanowiskach, opatom i biskupom, gubernatorom i senatorom, nawet samemu cesarzowi.
Korespondował on z przywódcą Gotów Gainą, — usiłując nawrócić go z Arianizmu.
Energicznie potępił on prześladowanie św. Jana Chryzostoma przez cesarza Arkadiusza i jego dwór.
Świętego Nila trzeba zaliczyć do czołowych pisarzy ascetycznych piątego stulecia.
Jego święto jest obchodzone 12 listopada w bizantyjskim kalendarzu;  — w tym samym dniu jest też czczony w Martyrologium Rzymskim.
Święty Nil prawdopodobnie umarł ok. roku 430, gdyż brak jest dowodów na jego działalność po tej dacie”.
TREŚĆ PROROCTWA
Ludzie po 1900 roku,   — w połowie XX stulecia,   — zmienią się nie do poznania.
Kiedy nadejdzie czas nadejścia Antychrysta,   — cielesne namiętności zaćmią umysły ludzi,   — hańba i bezprawie będzie rosnąć w siłę.
Wtedy to świat będzie się zmieniać nie do poznania.
Wygląd ludzi się zmieni tak, że nie można będzie odróżnić mężczyzn od kobiet, z powodu bezwstydności w ubiorze i uczesaniu.
— Ludzie ci będą okrutni i podobni do dzikich zwierząt z powodu pokus Antychrysta.
Nie   będzie   żądnego szacunku dla rodziców i starszych ludzi, — miłość będzie gasnąć,
— a katoliccy duchowni, biskupi i księża,   —  będą stawać się próżnymi ludźmi,   — zupełnie nie odróżniającymi prawdy od fałszu.
W tym czasie zmieni się moralność i tradycje chrześcijan i Kościoła.
Ludzie porzucą skromność, i zapanuje rozwiązłość.
Kłamstwo i chciwość przybierze wielkie rozmiary,  —  a biada tym co gromadzą skarby.
Żądza, cudzołóstwo, homoseksualizm, tajemne niegodziwości i zbrodnia zapanują w społeczności.
W tym czasie, który nadejdzie, z powodu ogromu tych wielkich zbrodni i rozwiązłości,   — ludzie zostaną pozbawieni łaski Ducha Świętego, jaką otrzymali na Chrzcie świętym, a także wyrzutów sumienia.
Domy Boże będą pozbawione bogobojnych i pobożnych duszpasterzy,
— i biada chrześcijanom jacy pozostaną na świecie w tym czasie.
Wielu   zupełnie   straci   Wiarę,   — ponieważ nie znajdą nikogo, kto by im pokazał światło prawdziwej wiedzy.
Wtedy to będą się oni separować od świata w święte „okopy” w poszukiwaniu ulgi w ich duchowych cierpieniach,   — ale wszędzie będą napotykać przeszkody i ograniczenia.
I   wszystko   to   będzie wynikać z faktu,   — że Antychryst będzie chciał być panem ponad wszystkim i stanie się władcą całego świata, i będzie czynić „cuda” i znaki kłamliwe.
Udzieli   też   nieszczęśliwemu  człowiekowi zdeprawowanej inteligencji tak,
— że   odkryje   on  sposób,  —  w   jaki   jeden   człowiek  będzie mógł prowadzić rozmowę z innym z jednego końca ziemi do drugiego.
W   tym czasie ludzie będą latać jak ptaki i docierać do dna morskiego jak ryby.
I   kiedy  dokonają tego wszystkiego,   — ci nieszczęśliwi ludzie będą wieść życie w wygodach   — nie wiedząc, biedne dusze, — że jest to oszustwo Antychrysta.
I co jest świętokradztwem – Antychryst tak napełni naukę próżnością,
— że zboczy ona z prawdziwej drogi i spowoduje,   — że ludzie stracą wiarę w istnienie Boga i w tajemnicę Trójcy Przenajświętszej.
Wtedy to dobry Bóg zobaczy upadek ludzkiego rodu   — i skróci te dni przez wzgląd na tych niewielu,   — którzy będą zbawieni,
— ponieważ nieprzyjaciel stara się wprowadzić w błąd (jeżeli to możliwe) nawet i wybranych (1)…
Wtedy to miecz kary nagle się ukarze i zgładzi bezbożnika(2) i jego pachołków (3).
———————————————————-
Przypisy: 1) por. Mt 24, 24.; 2) tj. Antychrysta; 3) por. 2 Tes 2, 8.
tł. Mirek S.
Tekst pochodzi z letniego wydania pisma „THE FATIMA CRUSADER” (1996),
ukazał się w „Szczerbcu” nr 8-10 (118-120) z 2001 r.
Źródło: Signum Dei
http://en.wikipedia.org/wiki/Nilus_of_Sinai 
Toplista Tradycji Katolickiej
Powered By Blogger