sobota, 12 listopada 2022

Przegląd tradycjonalistyczny #5

Przegląd tradycjonalistyczny (5) | Piotr Błaszkowski, Kamil Klimczak

wtorek, 8 listopada 2022

COUNTERREVOLUTION: Pope Francis, Joe Biden Losing Control

Let's review: Archbishop Charles Chaput blasted any priest who would dare give communion to Joe Biden – a “Catholic” who, according to Chaput, is not in communion with the Catholic Church.

poniedziałek, 7 listopada 2022

Spór między rozumem i wiarą

Prelekcja prof. dr. hab. Artura Andrzejuka z cykli wykładów Akademii Andegavenum poświęconych tożsamości Europy i jej umysłowemu dziedzictwu (filozofia średniowieczna).
Toplista Tradycji Katolickiej
Powered By Blogger