sobota, 13 stycznia 2024

Ks. Marcin Rosa: Zamęt w Kościele a Bractwo Kapłańskie św. Piusa X.

Kazanie wygłoszone przez ks. Marcina Rosę, w dniu 06.01.2024 w kaplicy pw. św. Melchiora Grodzieckiego w Bielsku - Białej. O Lutrze i kardynale Ratzingerze. O dwóch drogach - synodalnej i trydenckiej, kryzysie w Kosciele i roli Bractwa św. Piusa X.

piątek, 12 stycznia 2024

Powstanie w Wandei | Rewolucja Francuska cz. 5 | prof. Piotr Tylus

Prelekcja prof. dr. hab. Piotra Tylusa z cykli wykładów Instytutu Andegavenum poświęconych tożsamości Europy i jej umysłowemu dziedzictwu.

wtorek, 9 stycznia 2024

Przegląd tradycjonalistyczny #63 - Kamil Klimczak, Piotr Błaszkowski

Człowiek pomiędzy Bogiem a zwierzęciem. Spotkania z Akwinatą nr 27 / ks. Piotr Dzierżak FSSPX

#akwinata #filozofia #dusza
Co nowego do nauki o człowieku wnosi Objawienie? Po czym widać że człowiek ma duszę? Co udało się poznać starożytnym filozofom na ten temat? ks. Piotr Dzierżak FSSPX

poniedziałek, 8 stycznia 2024

Logos - pomiędzy Ewangelią a filozofią. Spotkania z Akwinatą nr 26 / ks. Piotr Dzierżak FSSPX

#logos #ewangelia #akwinata
Jak pojęcie logosu kształtowało się w greckiej filozofii? Skąd się ono wzięło w Piśmie Św.? ks. Piotr Dzierżak FSSPX

niedziela, 7 stycznia 2024

Jak akty budują cnoty/ ks. Piotr Dzierżak FSSPX

#szkoła #wychowanie #akwinata
Łaska buduje na naturze - jak naturalne cnoty stanowią fundament dla nadprzyrodzonych? ks. Piotr Dzierżak FSSPX
Toplista Tradycji Katolickiej
Powered By Blogger