sobota, 7 kwietnia 2018

piątek, 6 kwietnia 2018

Pierwsza od ostatniego soboru Msza pontyfikalna w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny z Lourdes w Warszawie

Pierwsza od ostatniego soboru Msza pontyfikalna

05.04.2018 , dg / pz, Warszawa Ⓒ ℗

Sample Fot. Aleksander Barszczewski /zdjęcia z Kalisza/

W piątek 6 kwietnia 2018 r. o godz. 20:00 w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny z Lourdes w Warszawie ks. dr Jan Sikorski, protonotariusz apostolski, odprawi Mszę świętą pontyfikalną w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Będzie to pierwsza taka Msza w Warszawie od czasu Soboru Watykańskiego II. Zostaną użyte szaty, w których liturgię sprawował kard. Stefan Wyszyński.

Msza pontyfikalna to uroczysta liturgia, celebrowana przez biskupa lub protonotariusza apostolskiego, czyli duchownego, którzy otrzymał specjalny przywilej odprawiania takiej Mszy.
– Właśnie taką uroczystą liturgią chcemy uczcić Zmartwychwstanie Pańskie, celebrując ją w piątek w Oktawie Wielkanocy – mówią organizatorzy.
Podczas Mszy śpiewał będzie zespół dr. Bartosza Izbickiego „Jerycho”.
– Zaśpiewamy wszystko, co podczas takiej Mszy powinno zabrzmieć: wszystkie chorałowe propria mszalne, chorałowe ordinaria. Na pewno zaśpiewamy sekwencję Victimae Paschali laudes, z improwizowaną polifonią oraz kilka polskich pieśni zgodnie z lokalnym zwyczajem – powiedział KAI dr Izbicki.
Ks. Jan Andrzej Sikorski, urodzony 12 listopada 1935 r. w Kaliszu, jest kapłanem archidiecezji warszawskiej. Jest doktorem teologii, specjalizuje się w patrystyce. Przez wiele lat był proboszczem parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP na Kole. Zdobył sobie wówczas ogromne uznanie wiernych, którym dał się poznać jako gorliwy kapłan i wspaniały duszpasterz. W czasie 60 lat kapłaństwa pełnił także funkcje Naczelnego Kapelana Więziennictwa RP oraz ojca duchownego duchowieństwa archidiecezji warszawskiej. Od 1981 r. był duszpasterzem internowanych w więzieniu na Białołęce, a w 1984 r., po męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki został celebransem słynnych Mszy świętych w intencji Ojczyzny. W 2011 r. ks. Sikorski otrzymał z rąk Ojca Świętego Benedykta XVI godność protonotariusza apostolskiego.

 https://ekai.pl/ks-sikorski-odprawi-pierwsza-od-ostatniego-soboru-msze-pontyfikalna/

czwartek, 5 kwietnia 2018

Visitatio Sepulchri
Nawiedzenie Grobu (łac. Visitatio sepulchri) – średniowieczny scenariusz oficjum z okazji Wielkiego Tygodnia, zachowany w antyfonarzu krakowskim, prawdopodobnie z przełomu XII i XIII w.

Powstanie i recepcja

Oficjum przedstawia wydarzenia opisane w Biblii, według której w Niedzielę Wielkanocną trzy Marie (Maria Magdalena, Maria Salome i Maria, żona Kleofasa) udały się do grobu Jezusa Chrystusa, by namaścić ciało, jednak nie odnalazły go w grobie. Przy grobie ukazał się im anioł, informujący, że Chrystus zmartwychwstał. Następnie Marie spotkały spieszących do grobu uczniów Jezusa: Piotra i Jana.
Nawiedzenie Grobu jest najstarszym zachowanym w Polsce zapisem oficjum dramatycznego. W XIII i XIV w. widowisko było często realizowane na terenie całego kraju. Kopie oficjum znajdują się m.in. w księgach liturgicznych z Płocka, Kielc i Wrocławia. Znanych jest także 11 odpisów wykonanych na Śląsku między rokiem 1343 a XV w. W antyfonarzu krakowskim, z którego pochodzi Visitatio sepulchri, znajduje się również scenariusz innego dramatu liturgicznegoProcesji na Niedzielę Palmową

Przebieg oficjum

Oficjum rozgrywa się w różnych częściach kościoła (środek świątyni, droga do zakrystii, chór), wykorzystuje też grób Jezusa, wzniesiony w Wielki Piątek. Scenariusz szczegółowo opisuje przebieg widowiska, m.in. nakazuje ściszenie głosu, określa gest i ruchy.
Widowisko rozpoczyna się odśpiewaniem jutrzni przez chór kanoników. Następnie śpiewający udają się z prezbiterium na środek kościoła. Po odśpiewaniu ostatniego responsorium kantor intonuje antyfonę Maria Magdalena et alia Maria (Maria Magdalenia i druga Maria), pełniącą rolę prologu, wskazującego osoby i czas akcji. Jednocześnie z zakrystii wychodzą trzej ubrani w białe szaty (alby) duchowni, niosący puszki z maściami, którzy odgrywają rolę niewiast. Rozpoczyna się dialog między nimi a chłopcami odgrywającymi aniołów, którzy siedzą przy pustym grobie. Duchowni wchodzą do grobu, okadzają go, śpiewając odpowiednie wersy, i odchodzą do zakrystii. Na tym kończy się scena przybycia trzech Marii.
Następnie odgrywana jest scena przybycia uczniów: Piotra i Jana. Chór odśpiewuje antyfonę Currebant duo simul jako objaśniający akcję prolog. Duchowni grający apostołów wchodzą do grobu, wynoszą całuny i rozpościerają je przed wiernymi. Następuje śpiew antyfony Surrexit Dominus de sepulchro (Powstał Pan z grobu), a po niej hymnu Te deum laudamus, intonowanego przez kantora. Po jego zakończeniu następuje werset zamykający widowisko.

Bibliografia

  • Teresa Michałowska: Średniowiecze. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995, s. 247-249, seria: Wielka Historia Literatury Polskiej. ISBN 83-01-11452-5.
  • za : https://pl.wikipedia.org/wiki/Nawiedzenie_Grobu

środa, 4 kwietnia 2018

Współcześni męczennicy - Mary WagnerUrodziła się w 1974 roku w miejscowości Nanaimo na wyspie Vancouver. Pochodzi z wielodzietnej katolickiej rodziny. Ukończyła anglistykę i romanistykę na Uniwersytecie Kolumbii Brytyjskiej. Od wielu lat jest aktywistką antyaborcyjną.

Od 2000 do 2011 roku co najmniej czterokrotnie skazywana za za bezprawne wkroczenie na teren prywatny (trespassing) oraz naruszanie zasad zwolnienia warunkowego. Po raz kolejny aresztowano ją za wtargnięcie do prywatnej kliniki w listopadzie 2011 roku. Według relacji złożonych do protokołu sądowego, Mary Wagner dostała się do strzeżonej poczekalni jednej z klinik aborcyjnych w Toronto. Na miejscu doprowadziła do płaczu obecne tam pacjentki i osoby im towarzyszące i odmówiła opuszczenia pomieszczenia. Kiedy personel kliniki przeniósł pacjentów do innego pomieszczenia, usiłowała sforsować drzwi żeby dostać się do nich. Kiedy na miejsce przybyła policja, ponownie odmówiła opuszczenia prywatnego terenu. Została zatrzymana na miejscu, a następnie postawiono jej zarzut wkroczenia na teren prywatny oraz dwa zarzuty naruszenia zasad zwolnienia warunkowego. W marcu 2012 roku skazano ją na 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na dwuletni okres próby, orzekając dodatkowo zakaz zbliżania się do klinik aborcyjnych na odległość 100 metrów. We wrześniu 2012 roku wyrok ten złagodzono do 88 dni, jakie odbyła w ramach tymczasowego aresztowania do sprawy.
Jednakże w międzyczasie, w sierpniu 2012 roku ponownie została tymczasowo aresztowana za kolejne wkroczenie na teren prywatny i naruszenie zasad warunkowego zwolnienia[3][4].,.
23 grudnia 2014 roku została ponownie aresztowana i osadzona w więzieniu dla kobiet w Milton koło Toronto po tym, jak weszła do placówki aborcyjnej Bloor West Village w Toronto i rozdawała białe i czerwone róże matkom oczekującym tam na aborcję. Została oskarżona o zakłócenia działalności gospodarczej. Podczas rozprawy w dniu 16 kwietnia 2015 r. Mary Wagner ponownie została skazana[5]. W lipcu została zwolniona z aresztu[6].

12 grudnia 2015 r. ponownie aresztowano ją pod zarzutem naruszenia przestrzeni placówki aborcyjnej[7]. Weszła wtedy do placówki, gdzie rozdawała kobietom białe róże. Wezwana na miejsce policja skuła ją kajdankami[8]. 26 kwietnia 2016 roku została skazana przez sąd na maksymalny wymiar kary – 6 miesięcy więzienia. Ponieważ była tymczasowo aresztowana przez 4 miesiące, sąd zaliczył jej pobyt w areszcie na poczet orzeczonej kary[9].

12 grudnia 2016 r. została zatrzymana po raz kolejny w ośrodku aborcyjnym w Bloor West Village[10]. Osadzona została w areszcie w Milton, gdzie przebywała blisko pół roku. Wyrokiem sądu w Toronto Mary została skazana na 9 miesięcy pozbawienia wolności. Sąd zaliczył jej jednak 6-miesięczny pobyt w areszcie według przelicznika 1,5, tym samym uznając karę za odbytą[11].

Mary Wagner w Polsce

W 2014 roku reżyser Grzegorz Braun ukończył film dokumentalny na podstawie jej biografii pt. Nie o Mary Wagner[12].
Mary Wagner odwiedziła Polskę dwukrotnie - w dniach 3-17 X 2014 i ponownie 22 VII-12 VIII 2016. Przyjechała na zaproszenie Fundacji Pro-prawo do Życia. Odwiedziła kilkanaście miast spotykając się z ludźmi. Wzięła udział w premierze filmu Nie o Mary Wagner.

za:  https://pl.wikipedia.org/wiki/Mary_Wagner

wtorek, 3 kwietnia 2018

Oktawa wielkanocna

 Oktawa Wielkiej Nocy

Niedziela Wielkanocna otwiera okres pięćdziesięciu dni, który pierwotnie nazywano Pięćdziesiątnicą, a dziś Okresem Wielkanocnym. Ponieważ cud Zmartwychwstania jakby nie mieści się w jednym dniu, dlatego też Kościół obchodzi Oktawę Wielkiej Nocy - przez osiem dni bez przerwy wciąż powtarza się tę samą prawdę, że Chrystus Zmartwychwstał. Obchodzi się je jako uroczystości Pańskie, mają więc charakter bardzo uroczysty.

Zwyczaj przedłużania najważniejszych świąt chrześcijańskich na oktawę, czyli na osiem dni jest bardzo dawny. Kościół chce w ten sposób podkreślić rangę i ważność uroczystości. Wszystkie dni oktawy posiadają taki sam walor jak Niedziela Zmartwychwstania. Okres ośmiu dni traktowany jest jak jeden dzień, jako jedno święto, jako dzień najradośniejszy. Dlatego np. w oktawie Wielkanocy nie obowiązuje post w piątek. Teksty liturgiczne i biblijne wszystkich dni oktawy Wielkanocy nawiązują bezpośrednio do wydarzenia zmartwychwstania Jezusa i jego konsekwencji dla nas. Znajdujemy także wyraźne odniesienia do sakramentu chrztu i tego co staje się udziałem każdego ochrzczonego.

Ostatnim dniem oktawy jest Biała Niedziela, nazywana obecnie także Niedzielą Miłosierdzia Bożego. W ten dzień w Rzymie ochrzczeni podczas Wigilii Paschalnej neofici, odziani w białe szaty podarowane im przez gminę chrześcijańską, szli w procesji do kościoła św. Pankracego, by tam uczestniczyć w Mszy św. Jan Paweł II ustanowił ten dzień świętem Miłosierdzia Bożego, którego wielką orędowniczką była św. Faustyna Kowalska.

na podst. źródeł internetowych

Cała oktawa Wielkanocna ma charakter świąteczny. Dawniej nowo ochrzczeni ubrani w białe szaty codziennie brali udział we Mszy świętej. W pierwszy dzień tygodnia stacja odbywa się u grobu św. Piotra, któremu Chrystus ukazał się jako pierwszemu z Apostołów. W lekcji słyszymy jego głos. Jest to świadectwo człowieka, który osobiście obcował z Chrystusem zmartwychwstałym. Uczniom zdążającym do Emaus, sam Chrystus tłumaczył właściwe znaczenie proroctw mesjańskich Starego testamentu i dał się im poznać przy łamaniu chleba. Nam również ukazuje się Zmartwychwstały pod sakramentalnymi postaciami i obdarza nas duchową radością, której obrazem była ziemia "opływająca mlekiem i miodem" (antyfona na wejście)

Ostatnim dniem oktawy jest Biała Niedziela, pełna nazwa tej niedzieli brzmi "niedziela po zdjęciu białych szat". Nowo ochrzczeni pierwszy raz przychodzili do Kościoła w zwykłym odzieniu i zajmowali miejsca wśród innych wiernych. Kościół napomina nowo ochrzczonych i wszystkich chrześcijan odrodzonych przez przyjęcie sakramentów, aby dochowali wierności przyrzeczeniom złożonym na Chrzcie świętym i odnowionym w czasie Wigilii Wielkanocnej (w Wielką Sobotę).

Na podstawie: Mszał Rzymski - mszalik codzienny. Wydawnictwo Pallottinum 1963, przekład polski i objaśnienia opracowali o.o. benedyktyni z Opactwa Tynieckiego
_________________
"Którzy sieją ze łzami, będą żąć z radością" - Ps.125,5
 http://www.traditia.fora.pl/wielki-tydzien-i-okres-wielkanocny,43/oktawa-wielkiej-nocy,3854.html

 Oktawa wielkanocna – uroczyste obchody zmartwychwstania Jezusa. Oktawa rozpoczyna się Wigilią Paschalną w Wielką Noc i trwa do Niedzieli Miłosierdzia Bożego. Jest to łącznie 8 dni. Z racji tego, że każdy dzień oktawy jest uroczystością Zmartwychwstania, w piątek wielkanocny nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. W każdej mszy oktawy w rozesłaniu dodaje się podwójne alleluja:
Kapłan: Idźcie w pokoju Chrystusa, alleluja, alleluja!
Wierni: Bogu niech będą dzięki, alleluja, alleluja!

 https://pl.wikipedia.org/wiki/Oktawa_wielkanocna

poniedziałek, 2 kwietnia 2018

Współcześni męczennicy - Asia Bibi

Dziewiąta Wielkanoc za kratami. Asia Bibi o przebaczeniu prześladowcomTo już dziewiąta Wielkanoc jaką Asia Bibi przeżywa w więzieniu. Kobieta w czerwcu 2009 została fałszywie oskarżona o bluźnierstwo przeciwko Mahometowi. Prawnicy liczyli, że jeszcze przed Wielkanocą odbędzie się rozprawa sądowa, decydująca o jej ewentualnym uwolnieniu. Niestety pod naciskiem islamskich fundamentalistów Sąd Najwyższy cały czas zwleka z wyznaczeniem daty rozprawy.

Joseph Nadeem z „Renaissance Education Foundation”, która wspiera naukę dzieci mężnej kobiety i który odwiedził ją ostatnio w więzieniu, podkreśla, że Wielki Tydzień przeżywała ona, skupiając się całkowicie na przebaczeniu. „Wybaczam wszystkim tym, którzy mnie skrzywdzili. Przecież Jezus także wszystkim przebaczył” – powtarzała Pakistanka, która w tych dniach szczególnie dużo modli się na Różańcu.

„Jej postawa jest lekcją dla wszystkich chrześcijan Pakistanu, którzy na co dzień doświadczają prześladowań i wykluczenia” – powiedział metropolita Lahauru abp Sebastian Francis Shaw. Wskazał, że w związku z realnym zagrożeniem atakami islamskich fundamentalistów wzmocniono ochronę wszystkich miejsc kultu. „Ludzie wciąż pamiętają o krwawym zamachu w zeszłoroczną Wielkanoc, mimo to kościoły są pełne” - dodał hierarcha.

Asia Bibi trafiła do więzienia 19 czerwca 2009 wskutek donosu jej sąsiadek-muzułmanek, które zarzuciły jej, że chwaliła Jezusa, a krytykowała Mahometa. W listopadzie następnego roku skazano ją na śmierć na podstawie ustawy o bluźnierstwie z 1986, ale wykonanie kary kilkakrotnie wstrzymywano. Kobieta do dzisiaj przebywa za kratkami m.in. ze względów bezpieczeństwa, gdyż ekstremiści islamscy wielokrotnie grozili jej śmiercią, gdyby wyszła na wolność. W 2011 zamordowali oni gubernatora stanu Pendżab Salmana Taseera, który żądał zniesienia wspomnianej ustawy, a wcześniej z rąk radykałów islamskich zginął minister ds. mniejszości religijnych w rządzie Pakistanu – katolik Shahbaz Bhatti.

Źródło: KAI
MA

https://www.pch24.pl/dziewiata-wielkanoc-za-kratami--asia-bibi-o-przebaczeniu-przesladowcom,59305,i.html

Módlmy się do przebitego Serca Zmartwychwstałego o łaski dla Asii.

Redakcja

niedziela, 1 kwietnia 2018

Zmartwychwstały Chrystus potrzebuje Bożych Wojowników


Chrystus zmartwychwstał Alleluja!

Εκείνοι που είναι «καλεσμένοι και εκλεγμένοι και πιστοί», οι οποίοι ακολουθούν τα ίχνη του Χριστού—οι “αδελφοί” του που έχουν γεννηθεί από το πνεύμα ως «παιδιά του Θεού»—έχουν λάβει υπόσχεση για ανάσταση όμοια με τη δική του.

 „Powołani i wybrani, i wierni” naśladowcy Chrystusa, jego „bracia” zrodzeni z ducha jako „dzieci Boże”, otrzymali obietnicę, że dostąpią takiego samego zmartwychwstania jak on (Obj 17:14; Heb 2:11; Rz 6:5; 8:15, 16).
 Szanownym Czytelnikom naszego bloga życzymy wielu łask Zmartwychwstałego Pana.

Redakcja
Toplista Tradycji Katolickiej
Powered By Blogger