czwartek, 13 czerwca 2019

Józefów: Poświęcenie kaplicy i konsekracja ołtarza w szkole Bractwa

We wtorek 28 maja br. bp Alfons de Galarreta poświęcił kaplicę i konsekrował ołtarz w Szkole Podstawowej i Liceum św. Tomasza z Akwinu w Józefowie (zarówno kaplica, jak i ołtarz noszą wezwanie Świętej Rodziny). Ceremonia – na którą złożyły się trzy części: poświęcenie kaplicy, konsekracja ołtarza i Msza św. pontyfikalna – zgromadziła liczne duchowieństwo, braci zakonnych, nauczycieli i uczniów, a także innych wiernych.

 

Cała ceremonia rozpoczęła się o 9.00 rano w kruchcie, przed zamkniętymi drzwiami kaplicy niedostępnej jeszcze dla świętych obrzędów. Celem tej pierwszej części było wyłączenie pomieszczenia z użytku świeckiego i oddanie go na służbę Bożą. Biskup w asyście kapłanów i przy śpiewie psalmu 86 skropił wodą święconą kaplicę z zewnątrz; następnie, przy śpiewie Litanii do wszystkich świętych, procesyjnie wkroczył do niej, żeby pokropić jej ściany oraz posadzkę.

Następnie bp de Galarreta – po zmianie szat na fioletowe – przystąpił do konsekracji ołtarza. Najpierw pokropił go wodą gregoriańską (czyli mieszaniną wody źródlanej, wina, popiołu i soli), a następnie namaścił w pięciu miejscach na pamiątkę pięciu najdroższych ran Pana Jezusa. Świętym obrzędom towarzyszył śpiew psalmu 42. Gdy szaty biskupa znowu zostały zmienione na białe, duchowieństwo udało się w procesji do starej kaplicy, gdzie spoczywały, przygotowane dzień wcześniej, relikwie świętych męczenników: Agaty, Aureliusza, Bonifacego i Firmina. Uroczyście przeniesiono je na feretronie do kaplicy i złożono w ołtarzu – w ten sposób stał się on jakby grobem męczenników, a cały obrzęd nawiązywał do uroczystych ceremonii pogrzebowych z pierwszych wieków chrześcijaństwa. Złożeniu relikwii w zagłębieniu wydrążonym w kamiennej płycie ołtarzowej towarzyszyło ich okadzenie. Biskup de Galarreta osobiście zamurował relikwie w ołtarzu, korzystając z cementu sporządzonego przy użyciu wody gregoriańskiej.

Kolejnym obrzędem było namaszczenie płyty ołtarzowej wonnym olejem krzyżma świętego. W pięciu miejscach mensy biskup uczynił kciukiem pięć znaków krzyża, ponownie nawiązując do najdroższych ran Chrystusa Pana. Następnie namaścił front mensy ołtarzowej oraz cztery miejsca złączenia mensy z podstawą ołtarza, żeby w końcu całość okadzić. Wszystko to było przygotowaniem do złożenia pierwszej ofiary na nowo poświęconym ołtarzu – była to ofiara palonego kadzidła. W pięciu miejscach ołtarza – wcześniej namaszczonych olejem krzyżma świętego – bp de Galarreta zapalił kadzidło zmieszane z woskiem, a gdy w górę wznosił się dym, konsekrator wypowiedział uroczyste i wzruszające słowa prefacji konsekracyjnej. Gdy udał się do zakrystii, aby przygotować się do Mszy św., bracia zakonni ozdobili ołtarz obrusami, kwiatami i lichtarzami; odsłonili także stojący na nastawie ołtarza wielki krucyfiks.

Ceremonia poświęcenia kaplicy i konsekracji ołtarza zakończyła się złożeniem po raz pierwszy ofiary Mszy św. w nowym domu Bożym. Była to Msza św. pontyfikalna, wotywna, ku czci Świętej Rodziny – Jezusa, Maryi i Józefa. W homilii bp de Galarreta podkreślił, że społeczność szkolna ma wielki przywilej posiadania tak pięknej kaplicy, która jako pomieszczenie konsekrowane jest miejscem wyjątkowym, gdyż to właśnie w nim w sposób szczególny Pan Bóg słyszy modlitwy zanoszone przez wiernych.

 https://news.fsspx.pl/2019/06/jozefow-poswiecenie-kaplicy-i-konsekracja-oltarza-w-szkole-bractwa/#more-8861

środa, 12 czerwca 2019

Wrocław: zadał cios w okolice klatki piersiowej. Sprawca ataku na księdza usłyszał zarzuty

Zygmunt W., który w poniedziałek rano we Wrocławiu zaatakował kapłana, zadając mu cios nożem w okolice klatki piersiowej, usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Poszkodowany przeszedł operację, jest w stanie stabilnym, niezagrażającym życiu. Agresor trafi na 3 miesiące do aresztu - zadecydował sąd.
Sprawcą jest 56-letni Zygmunt W. Mężczyzna zaatakował kapłana w poniedziałkowy ranek w centrum Wrocławia. Sprawca po krótkiej rozmowie zadał księdzu cios nożem w okolice klatki piersiowej. Poszkodowanym okazał się ks. dr Ireneusz Bakalarczyk, kierownik notariatu wrocławskiej kurii i duszpasterza Duszpasterstwa Wiernych Tradycji Łacińskiej, który szedł do kościoła Najświętszej Marii Panny na Piasku, by odprawić Mszę św.

Zygmunt W. został zatrzymany przez przechodniów i przekazany policji, a następnie został doprowadzony do prokuratury. Usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. 56-latek przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Grozi mu kara dożywocia.

Raniony duchowny trafił do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, gdzie był operowany. Jest w stanie stabilnym, niezagrażającym życiu.

wtorek, 11 czerwca 2019

Rozwiązano francuski konserwatywny zakon żeński. Oto pierwsze efekty reformy

Niemal wszystkie siostry ze zgromadzenia Małych Sióstr Maryi Matki Odkupiciela, konserwatywnego francuskiego zakonu, zostały zwolnione ze ślubów przez Watykan po tym jak odmówiły podporządkowania się grupie komisarzy mianowanych przez Stolicę Apostolską. Na czele grupy stanęła liberalna siostra bez habitu. Chciała ona narzucić francuskim zakonnicom „nowoczesną orientację”. 

34 zakonnice (z 39 osobowego składu), które ubierają się w tradycyjne habity i troszczą się o osoby niepełnosprawne oraz starsze w czterech różnych domach opieki, zostały poproszone o oddanie swoich obiektów i rezygnację z noszenia strojów zakonnych. Takie życzenie wyraziło kierownictwo Kongregacji Stolicy Apostolskiej ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, które nadzoruje zakony oraz instytuty zakonne. Na czele Kongregacji stoi kardynał João Braz de Aviz.
Siostry odwołały się od decyzji do Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej. Sąd jednak odrzucił ich apelację, pozbawiając je nawet możliwości przedstawienia swoich argumentów. „Pragnąc zachować wierność zarówno Kościołowi, jak i charyzmatowi udzielonemu przez naszego Pana Matce Marii de la Croix, starając się wiele razy dojść do porozumienia na drodze dialogu z Rzymem, oferując pokojowe rozwiązania, w obecnej sytuacji braku porozumienia władze w Rzymie odpowiedzialne za życie konsekrowane postanowiły uwolnić nas od naszych ślubów zakonnych” – poinformowały siostry 3 czerwca o decyzji wydanej 23 maja.

„Chociaż prawdą jest, że w kontekście presji moralnej i impasu, w jakim się znalazłyśmy, w październiku byłyśmy zmuszone - wbrew naszym głębokim życzeniom - prosić o zwolnienie nas ze ślubów. Żadne inne rozwiązanie - byśmy mogły pozostać w komunii z Kościołem - nigdy nie zostało nam zaoferowane. Jesteśmy tym głęboko zranione i z głębokim smutkiem, a także zaskoczeniem przyjęłyśmy decyzję Rzymu, który wolał przyjąć tę prośbę, niż zaakceptować pokojowe rozwiązania, które przedstawiłyśmy, a które przecież były możliwe do przyjęcia”- dodały siostry. (...)

 więcej na:

niedziela, 9 czerwca 2019

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO.

Dziś stacja u św. Piotra na Watykanie. Pod przewodnictwem Głowy Kościoła oczekujemy przyjścia Ducha Świętego, jak ongiś apostołowie w Wieczerniku. Jak wołaliśmy w Adwencie do Chrystusa: «Przyjdź, Panie, zmazać grzechy ludu Twego», tak mówimy teraz do Ducha Świętego: «Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień miłości Twojej».
Śpiewy dzisiejszej Mszy opisują w sposób nadzwyczaj głęboki skutki działania Ducha Świętego. Jedne są bardziej widoczne i świadczą wobec całego świata o obecności Mocy Bożej w Kościele świętym (Introit, Ofertorium, Komunia). Są to przede wszystkim: świętość członków Ciała Mistycznego Jezusa, wzniosłość nauki i siła duchowa Kościoła. O innych skutkach mniej widocznych dla oka ludzkiego, ale niemniej istotnych wspominają Oracje, Sekwencja i Ewangelia. Są to owe siedem darów Ducha Świętego, które w sercach wiernych wzmacniają cnoty chrześcijańskie i dają siłę do osiągnięcia ideału wskazanego nam przez Jezusa w ośmiu błogosławieństwach ewangelicznych. Gdy Tertulian określał człowieka jako istotę złożoną z ciała, duszy i Ducha Świętego, chciał przez to wyrazić myśl, której poświęcona jest cała liturgia tego tygodnia, że człowiek może otrzymać pełnię swej doskonałości tylko w ścisłym zjednoczeniu z Duchem Świętym, który jest również Duchem Chrystusa i Kościoła.

Introit: Mdr 1, 7
Spiritus Domini replevit orbem terrarum, alleluia : et hoc quod continet omnia, scientiam habet vocis, alleluia, alleluia, alleluia.
Exsurgat Deus, et dissipentur inimici eius : et fugiant, qui oderunt eum, a facie eius.
Gloria Patri...Spiritus Domini...
Duch Pański napełnił okrąg ziemi, alleluja. Ten, który ogarnia wszystko, ma też znajomość wszelkiej mowy, alleluja, alleluja, alleluja.
Ps 67, 2 Powstaje Bóg, a pierzchają nieprzyjaciele Jego i uciekają przed Nim ci, co Go nienawidzą.
Chwała Ojcu...Duch Pański...

Sekwencja
Przybądź Duchu Święty
I zlej z niebiosów
Promień Twego światła.
Przyjdź, ojcze ubogich,
Przybądź, dawco darów,
Przybądź, serc światłości.
Przyjdź, Pocieszycielu,
Słodki gościu duszy,
Słodkie pokrzepienie.
Tyś spoczynkiem w pracy,
Tyś ochłodą w skwarze,
Tyś pociechą w płaczu.
O światłości błoga,
Napełń wnętrze serca
Wszystkich Twoich wiernych.
Bez twojego Bóstwa
Nie ma nic w człowieku,
Nie ma nic bez szkody.
Obmyj to, co brudne,
Zroś to, co jest oschłe,
Ulecz, co zranione.
Ugnij, co oporne,
Ogrzej, co jest zimne,
Sprostuj to, co zdrożne.
Udziel Twoim wiernym,
Tobie ufającym,
Siedem świętych darów.
Daj zasługę cnoty,
Daj zbawienny koniec,
Daj wieczystą radość.
Amen. Alleluja.

 http://msza.net/i/mszalik.html
Toplista Tradycji Katolickiej
Powered By Blogger