piątek, 1 kwietnia 2022

Is Mel Gibson's Passion Sequel "Resurrection" really happening? Dr. Taylor Marshall Podcast

In the last 48 hours, the sequel to Mel Gibson's Passion of the Christ "Resurrection" is rumored to be in the works. Dr. Taylor Marshall talks about Mel Gibson's previous work and what this film may cover and look like.

1 kwietnia 1656 r.– Król Jan Kazimierz złożył w katedrze lwowskiej śluby, obierając Matkę Bożą za patronkę i Królową Polski oraz zapowiedział walkę z najazdem szwedzkim aż do zwycięstwa.

1 kwietnia 1656 r.– Król Jan Kazimierz złożył w katedrze lwowskiej śluby, obierając Matkę Bożą za patronkę i Królową Polski oraz zapowiedział walkę z najazdem szwedzkim aż do zwycięstwa.
(Na zdjęciu: Wizerunek Matki Bożej Łaskawej Ślicznej Gwiazdy Miasta Lwowa, przed którym śluby zostały złożone.) Autorem tekstu ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza był św. Andrzej Bobola. Obraz Matki Bożej pochodzi z 1598 roku. Modlitwy przed obrazem zaowocowały licznymi uzdrowieniami. Cudownej interwencji Matki Bożej przypisano nieudane oblężenie miasta przez wojska Chmielnickiego w 1648 r., zwycięstwo pod Beresteczkiem czy odparcie ataku Kozaków w 1655 r. W roku 1776 obraz został oficjalnie uznany przez Kościół za cudowny. Po II wojnie światowej, podczas ekspatriacji lwowskiej kurii metropolitalnej ze Lwowa do Lubaczowa w kwietniu 1946 roku, obraz został przewieziony do Polski. W 1974 umieszczono go w głównym ołtarzu prokatedry w Lubaczowie. W 1980 obraz poddano gruntownej konserwacji w Krakowie, wykonano dwie wierne kopie, a oryginał złożono w skarbcu katedry na Wawelu. Pierwszą kopię wizerunku przeznaczoną do prokatedry w Lubaczowie ukoronował na Jasnej Górze 19 czerwca 1983 Jan Paweł II, drugą kopię wizerunku przeznaczoną do katedry we Lwowie, Jan Paweł II ukoronował we Lwowie w 2001 roku.

czwartek, 31 marca 2022

Dlaczego księża przechodzą do Bractwa św. Piusa X? Rozmowa z ks. Piotrem Świerczkiem

Ostatnie lata przyniosły prawdziwą falę kapłanów diecezjalnych i zakonnych pragnących wstąpić w szeregi Bractwa św. Piusa X. Jaka jest ich motywacja? Jakie są ich doświadczenia? ks Szymon Bańka FSSPX rozmawia z ks. Piotrem Świerczkiem.

wtorek, 29 marca 2022

Fewness of the Saved by St. Leonard of Port Maurice

How many people go to hell? St. Leonard of Port Maurice explains in his sermon why most theologians agree on a small number of saved. After that he argues that this does not contradict God's goodness and is not a reason to loose hope.

poniedziałek, 28 marca 2022

Pope Francis Consecration to PACHAMAMA? tierra del cielo Controversy: What does it mean? Dr Taylor M

Various versions of Pope Francis' consecration of Russia and Ukraine (and the whole world) have an address to Tierra del Cielo, which oddly translates "Earth of Heaven." Is this a title for the Blessed Virgin Mary or Pachamama? Dr. Taylor Marshall explores Latin and Byzantine texts for answers.

niedziela, 27 marca 2022

Franciszek dokonał Aktu poświęcenia Rosji i Ukrainy - 25 III AD 2022

25 marca w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, papież Franciszek podczas nabożeństwa pokutnego dokonał Aktu poświęcenia Rosji i Ukrainy a także świata Niepokalanemu Sercu Maryi.
Nabożeństwo odbyło się w Bazylice św. Piotra o godz. 17.00 czasu rzymskiego. Do modlitwy o pokój dołączyły bispupstwa na wszystkich kontynentów. W tym samym czasie - ok 18.30 - aktu poświęcenia dokonał w Fatimie wysłannik Papieża kard. Konrad Krajewski.
scrin: EWTN
Toplista Tradycji Katolickiej
Powered By Blogger