poniedziałek, 16 grudnia 2019

Bractwo Kapłańskie Św. Piusa X (FSSPX) a uratowaniu Tradycji Katolickiej


Henryk Bielawski:
“Bractwo Kapłańskie Św. Piusa X (FSSPX) założone przez abp Lefebvre’a odegrało fundamentalną rolę w uratowaniu tradycji katolickiej w czasach rewolucji posoborowej lat ’70 i ’80. Obecnie również wiedzie prym w przekazywaniu wiernym niezmiennego, katolickiego nauczania w duchu Tradycji i Ewangelii, nie skażonych modernistycznymi błędami.
Kim są i co głoszą Piusowcy (pogardliwie nazywani “lefebrystami”)? Najkrócej można określić członków i sympatyków FSSPX jako katolików tożsamych ze wszystkimi pokoleniami wiernych Kościoła poczynając od czasów Chrystusa, aż do Soboru Watykańskiego II, czyli inaczej mówiąc Piusowcami (“lefebrystami”) byli i są wszyscy chrześcijanie wierni Kościołowi i jego nauczaniu przez 2000 lat. Wiara, poglądy, posługa, pobożność, nauka oraz wszystkie inne elementy życia katolickiego FSSPX, niczym się nie różnią od tego, co czynił i nauczał Kościół przez wszystkie wieki. Niczym dziś nie różni się kapłan Bractwa od kapłana z wieku X czy XIX, niczym nie różni się wiara kapłana i sympatyka Bractwa od wiary np. św. Tomasza, św. Ignacego, św. Maksymiliana, Piusa XII, czy kard. Sapiehy.”


foto: Gdynia FSSPX

#wrealu24#kościółiwiara
 https://wrealu24.pl/bractwo-kaplanskie-sw-piusa-x-fsspx-a-uratowaniu-tradycji-katolickiej/
Toplista Tradycji Katolickiej
Powered By Blogger