czwartek, 5 maja 2016

Gniezno: Obchody tysiącpięćdziesięciolecia chrztu Polski (galerie fotograficzne)

Opublikowano , autor: pjj Pielgrzymi na placu przed katedrą w Gnieźnie

Pielgrzymi na placu przed katedrą w Gnieźnie
Trzeciego maja 2016 r., święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej, Głównej Patronki Polski, Bractwo Kapłańskie Św. Piusa X wybrało na dzień, w którym wspólnie uczciło rocznicę początku chrześcijaństwa w naszej ojczyźnie. Do Gniezna przybyło dziewięciu kapłanów posługujących w Polsce, czterech braci zakonnych oraz wierni niemalże z całej Polski (największe, gdyż kilkudziesięcioosobowe grupy przyjechały z Wielkopolski i Warszawy; blisko trzydzieści osób przybyło z Warmii, po kilkanaście z Bydgoszczy, Krakowa, Łodzi, Szczecina, Torunia i Trójmiasta, a pojedyncze osoby z Dolnego i Górnego Śląska, Lublina oraz Podkarpacia). W sumie zgromadziło się ponad 300 wiernych. 

O godz. 11 rozpoczęła się Msza św. na placu przed wynajętym budynkiem hotelowym; przy ołtarzu polowym celebrował ją x. Łukasz Weber FSSPX, diakonem był x. Krzysztof Gołębiewski FSSPX, a subdiakonem – x. Szymon Bańka FSSPX. Kazanie wygłosił x. Konstantyn Najmowicz FSSPX; podkreślił w nim, że w całej historii narodu polskiego najważniejszą decyzję podjął właśnie Mieszko I, gdyż w ten sposób przekształcił grupę słabo cywilizowanych, walczących ze sobą plemion w jeden wielki naród, potrafiący po kilkuset latach bronić całego kontynentu przed najazdem innowierców. Przyjęcie chrztu w 966 r. oznaczało także początek rozwoju cywilizacyjnego – początek rozwoju polskiej literatury, architektury i innych sztuk, jednym słowem dało narodowi impuls do wzrostu, zarazem wskazując mu drogę do wypełnienia zadań wyznaczonych przez Boga na rzecz Kościoła. W końcowej części kazania x. Najmowicz z ubolewaniem przypomniał, że obecna hierarchia kościelna poparła przynależność naszego kraju do ateistycznej Unii Europejskiej, zwalczającej to, co zawdzięczamy wydarzeniu sprzed 1050 lat. Dodał, że powinniśmy jednak stale ufać w to, że Bóg może odmienić wszelkie – w naszych oczach nieuchronne – tendencje oraz wytrwale wykonywać po katolicku swoje obowiązki stanu, co jest sednem odbudowy cywilizacji chrześcijańskiej.

Zaraz po Mszy św. odbyło się wystawienie Najświętszego Sakramentu, a podczas adoracji odmówiono Litanię loretańską oraz Milenijny akt oddania Polski w macierzyńską niewolę Maryi, Matki Kościoła (akt ten był odmówiony przez kard. Wyszyńskiego przed 50 laty). Służbę ministrancką zapewniła Archikonfraternia św. Szczepana z kaplicy w Poznaniu, natomiast ordinarium, propria oraz utwory polifoniczne śpiewała schola z przeoratu w Krakowie.

Kolejnym punktem programu był procesyjny przemarsz do katedry. Trasa, licząca niecały kilometr, została pokonana wśród gromkiego śpiewu pieśni maryjnych i o św. Wojciechu, prowadzonego przez scholę z poznańskiej kaplicy. Pątnicy szli po chodnikach, gdyż prezydent Gniezna nie wydał pozwolenia na przemarsz ulicami (nb. odrzucił też wniosek organizatorów o udostępnienie publicznego placu do organizacji obchodów). Grupa wkroczyła do katedry przez słynne Drzwi Gnieźnieńskie, będące też jubileuszową Bramą Miłosierdzia. Przed grobem św. Wojciecha odnowiono przyrzeczenia chrzcielne, a całą uroczystość zakończyło odśpiewanie Credo.

Po powrocie do hotelu można było skorzystać z małego poczęstunku, a potem uczestniczyć w premierowym seansie polskich wersji filmów promujących seminarium kapłańskie Najświętszego Serca Jezusowego w Zaitzkofen w Bawarii. Filmy niebawem będą dostępne w Internecie; w kilkuminutowej wersji występują polscy klerycy, w pełnej są natomiast lektorami.
Zobacz też:

środa, 4 maja 2016

Polska zawierzona Matce Bożej. Episkopat ponowił śluby na Jasnej Górze

Autor zlimanowska

 Dziś w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, na Jasnej Górze zgromadził się Episkopat Polski, który w ramach obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski dokonał aktu zawierzenia Matce Bożej Episkopatu w jedności z Kościołem w Polsce i na emigracji. Uroczystości Matki Bożej Królowej Polski i uroczysty akt zawierzenia poprzedzi posiedzenie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, które odbędzie się w przeddzień uroczystości, 2 maja br. Uroczystość 3 maja to także dzień modlitwy za wszystkich Polaków, szczególnie rozsianych po świecie.

Akt zawierzenia Matce Bożej z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski
Jasna Góra, 3 maja 2016 roku

 
Wielka Boga-Człowieka Matko, Niepokalana Dziewico Maryjo, Matko Kościoła i Królowo Polski, Matko naszego zawierzenia!

1. Na drodze naszych dziejów mijają kolejne lata zmagań synów i córek polskiej ziemi o wierność Chrystusowi i Jego Ewangelii, o wierność Kościołowi i jego pasterzom, o wierność naszemu chrześcijańskiemu dziedzictwu.

Pośród tych trosk, wysiłków i zmagań nadeszła – jako umocnienie dla nas – tysiąc pięćdziesiąta rocznica Chrztu Polski. Pragniemy wyrazić z całym Kościołem katolickim w Polsce wdzięczność i uwielbić Boga w Trójcy Świętej Jedynego za włączenie w minionych wiekach wszystkich pokoleń naszych rodaków w nurt życia wiecznego.

W tym ważnym momencie historii zbawienia uświadamiamy sobie nowe wyzwania, jakie niesie ze sobą współczesność. W świecie, w którym nasi Bracia i Siostry w wierze przyczyniają się do budowania lepszego świata, ale również cierpią i oddają życie za Chrystusa, odczuwamy naglącą potrzebę ponownego zawierzenia się Bożemu Synowi przez Twoje wstawiennictwo, o Niepokalana Dziewico, Królowo Polski. Tym samym mamy świadomość, że program duchowej odnowy Polaków, wyrażony w Jasnogórskich Ślubach Narodu i milenijnym Akcie oddania w niewolę miłości, pozostaje nadal aktualny.

2. W obliczu Boga w Trójcy Świętej Jedynego, w głębokim zjednoczeniu z Głową Kościoła Rzymskokatolickiego, Ojcem Świętym Franciszkiem, my, biskupi polscy, zebrani u stóp Twojego Jasnogórskiego Tronu, otoczeni przedstawicielami wierzącego Narodu – duchowieństwa, osób życia konsekrowanego i wiernych świeckich, w łączności z całą Polonią – oddajemy dzisiaj w Twoją wieczystą, macierzyńską niewolę miłości wszystkie dzieci Boże ochrzczonego Narodu i wszystko, co Polskę stanowi, za wolność Kościoła w naszej Ojczyźnie i w świecie, ku rozszerzeniu się Królestwa Chrystusowego na ziemi.

Oddając się dzisiaj Tobie, Bogurodzico i nasza Matko, jesteśmy pewni, że w ten sposób jak najlepiej zabezpieczymy całą naszą chrześcijańską, osobistą i narodową przyszłość. Jesteśmy przekonani – podobnie jak nasi ojcowie – że Ty, o Bogurodzico Maryjo, jesteś dla każdego z nas przedziwną pomocą i obroną na drogach chrzcielnej wierności Chrystusowi, naszemu Zbawicielowi.

3. Oddani Tobie w niewolę pragniemy czynić w naszym życiu osobistym, rodzinnym i społecznym nie wolę własną, ale wolę Twoją i Twojego Syna, która jest samą miłością.

Postanawiamy, jak najwierniej naśladować przykład Twojego życia: Twoją wiarę, nadzieję i miłość, wyrażające się w służbie Bogu i ludziom, w trosce o zbawienie każdego człowieka.

Wpatrzeni w przykład życia i wsłuchani w nauczanie wielkich Pasterzy – świętego papieża Jana Pawła II i Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego – ponawiamy dziś przymierze z Tobą. Pragniemy, aby duch papieskiego „Totus Tuus” i prymasowskiego „Wszystko postawiłem na Maryję” stale w nas wzrastał.

4. Matko Boga i człowieka, oddając się Tobie, przyrzekamy coraz bardziej rozwijać w każdym z nas osobiście i w całym Ludzie Bożym przymierze chrzcielne z Bogiem. Chcemy otwierać się na światło wiary, która rodzi się ze słuchania Bożego słowa i owocuje świadectwem życia.

Przyrzekamy, jak uczył święty Jan Paweł II, kształtować dojrzałe wspólnoty kościelne, nasze rodziny, stowarzyszenia i parafie, „w których wiara ujawnia się i urzeczywistnia jako przylgnięcie do Osoby Chrystusa i do Jego Ewangelii, jako spotkanie i sakramentalna komunia z Chrystusem, jako życie w duchu miłości i służby”.

Pragniemy głosić Ewangelię przez przykład życia zakorzenionego w Chrystusie i przeżywanego w codzienności, przez zaangażowanie w pracę, kulturę, sztukę i naukę, przez wypełnianie obowiązków rodzinnych, społecznych, ekonomicznych i politycznych.

Podobnie jak ukrzyżowany Jezus, który zniósł podziały, wprowadzając pokój i pojednanie „przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości” (Ef 2, 16), tak i my – poprzez przebaczenie naszym winowajcom – chcemy stać się budowniczymi pokoju w Ojczyźnie i świecie.

Królowo świata, chcemy pamiętać o tym, że Bóg, jako Ojciec i Stwórca, powierzył nam troskę nie tylko o siebie nawzajem, ale i o cały stworzony świat. Dlatego wypełniając najpierw obowiązek miłości wobec bliźniego, chcemy także troszczyć się o środowisko, w którym żyjemy, które Bóg nam powierzył dla naszego dobra.

5. Matko Miłosierdzia, abyśmy mogli wprowadzić w życie te postanowienia, pragniemy oprzeć naszą wiarę na Twojej wierze, aby w codzienności rozpoznawać wyraźnie głos Boga i Jego zbawcze wezwanie, aby nasze serca były ciągle otwarte na dary Bożego miłosierdzia.

Przyjmij, nasza Matko i Królowo Polski, ten akt zawierzenia i oddania, którym pragniemy zabezpieczyć Kościół święty w nowym tysiącleciu, a nienaruszony skarb wiary przekazać nadchodzącym pokoleniom. Niech będzie on odpowiedzią na Twoją matczyną miłość do naszego Narodu. Niech w Twoim Niepokalanym Sercu na nowo odsłoni się dla wszystkich światło zbawczej nadziei.

Amen.
 za: http://www.ziemialimanowska.pl/pl/860/17105/polska-zawierzona-matce-bozej-episkopat-ponowil-sluby-na-jasnej-gorze.html

poniedziałek, 2 maja 2016

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana


Podczas 372. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które miało miejsce w dniach 14-16 kwietnia 2016 r. w Gnieźnie i Poznaniu, zatwierdzono treść Aktu Intronizacyjnego, który zostanie uroczyście dokonany w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach w sobotę przed uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.


 Wypada się modlić aby nic nie zakłóciło przygotowań, aby władze duchowne i świeckie wspólnie dokonały tego Akt.

 Pochód w Lublinie

Treść Aktu do pobrania w pdf./patrz link poniżej/
http://www.intronizacja.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=423%3Aakt-intronizacyjny&catid=37%3Aaaa
Toplista Tradycji Katolickiej
Powered By Blogger